17/8/2560

ธนาคารกสิกรไทยยึดมั่นในปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ”


​​

คลิปวิดีโอ​​​​

บริการทุกระดับประทับใจ

ธนาคารกสิกรไทยยึดมั่นในปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ"

คือเจตนารมณ์ในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ทุกกลุ่ม ทุกระดับ และพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรม
ที่หล่อหลอมจิตวิญญาณทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

พนักงานทุกคนจึงใส่ใจในการให้บริการ และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างดีที่สุด เพื่อสร้างประสบการณ์ และความประทับใจ แม้วันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน  ธนาคารกสิกรไทยเชื่อว่า ความสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกผูกพัน อันนำไปสู่การเป็นธนาคารที่อยู่ในใจลูกค้าตลอดไป

โลกเปลี่ยนไป #ประทับใจเหมือนเดิม

ธนาคารกสิกรไทย บริการทุกระดับประทับใจ


ประเภท