เปิดให้จองซื้อพร้อมกัน

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.

ดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน K PLUS


*กรณีสมัคร K PLUS ใหม่ สามารถเข้าใช้งาน K-My Invest ได้หลังจากสมัคร K PLUS 3 วัน