หมายเหตุ : ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อใช้จ่าย 12 ครั้งต่อปี
หรือมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด

สนใจสมัครบัตร

 • *กรอกเพื่อได้รับการตรวจสอบเพื่อยกเว้นเอกสารการสมัคร
 • สมัคร
Shopee Free Shipping
ส่งฟรี* ไม่มีขั้นต่ำ
ตลอดเดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563
(ลดค่าจัดส่งสูงสุด 40 บาท/คำสั่งซื้อ สูงสุด 30,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)
รายละเอียด และเงื่อนไข
รับ 1% Shopee Coin
ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ
ที่ Shopee Thailand เพื่อใช้เป็น
ส่วนลดแทนเงินสด
รายละเอียด และเงื่อนไข
รับ KBank Reward Point
สูงสุด X10*
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่ Shopee Thailand
รายละเอียด และเงื่อนไข
รับโค้ดส่วนลด 150 บาท
ที่ Shopee Thailand
เมื่อใช้แลก 1,000 KBank Reward Point
หรือแลกรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ลุ้นรับโค้ดส่วนลด
ลดค่าขนส่งฟรีทุกเดือนบน
Shopee Thailand
เดินทางอย่างวางใจ
ด้วยประกันอุบัติเหตุ
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
วงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท
Free Fee! สมัครฟรี..
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป ทุกปีก็..ฟรี!
แค่มียอดใช้จ่าย 12 ครั้ง/ปี
ตารางค่าธรรมเนียม
0% เลือกแบ่งจ่ายได้
ทุกรายการ
0% นานสูงสุด 10 เดือน
หรือแบ่งจ่ายผ่าน K+ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
เริ่มต้น 0.65% ต่อเดือน
K-SmartPay | K-SmartPay by Phone
สมัครง่าย
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้ประจำ
เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ก็สมัครได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
มั่นใจ สะดวกทุกการใช้จ่าย
บริการ K-mAlert / K-Line Alert
บริการบน K+ เปิดบัตร เช็คยอด
บริการเงินสดทันใจ
K-mAlert | K+ Service | K-SmartCash
Shop Online
สะดวก ปลอดภัย กับบริการ
Verified by Visa
รายละเอียด และเงื่อนไข
payWave
จ่ายง่าย ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็น
สะดวกสบายเหนือใคร แค่แตะบัตร
รายละเอียด และเงื่อนไข

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
ผู้มีรายได้ประจำ
 • ผู้สมัคร (บัตรหลัก) อายุ 20 - 80 ปี
 • ผู้สมัคร (บัตรเสริม) อายุ 15 - 80 ปี
 • ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป กรณีชาวต่างชาติต้องมีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลอง งานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือ
เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ผู้สมัคร (บัตรหลัก) อายุ 20 - 80 ปี
 • ผู้สมัคร (บัตรเสริม) อายุ 15 - 80 ปี
 • ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป กรณีชาวต่างชาติ ต้องมีรายได้ 50,000 บาท ขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือ

ผู้มีเงินออม
 • ผู้สมัคร (บัตรหลัก) อายุ 20 - 80 ปี
 • ผู้สมัคร (บัตรเสริม) อายุ 15 - 80 ปี
 • ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำ 1,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีชาวต่างชาติ ต้องมีเงินฝากประจำและ หรือเงินฝากออมทรัพย์ 2,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือ (ต้องระบุลักษณะอาชีพ : พ่อบ้าน/แม่บ้าน)
ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน
 • ผู้สมัคร (บัตรหลัก) อายุ 20 - 80 ปี
 • ผู้สมัคร (บัตรเสริม) อายุ 15 - 80 ปี
 • ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาทขึ้นไป กรณีชาวต่างชาติ ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือ


เอกสารประกอบการสมัคร ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
ผู้มีรายได้ประจำ
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
เอกสารแสดงตัวตน สำหรับชาวต่างชาติ
 • Passport ที่ยังไม่หมดอายุ
 • Visa ที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

หมายเหตุ : กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

เจ้าของกิจการ
กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ)
เอกสารแสดงตัวตน สำหรับชาวต่างชาติ
 • Passport ที่ยังไม่หมดอายุ
 • Visa ที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ)
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ)
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ : กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงตัวตน สำหรับชาวต่างชาติ

 • Passport ที่ยังไม่หมดอายุ
 • Visa ที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้
ผู้มีเงินออม
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงตัวตน สำหรับชาวต่างชาติ
 • Passport ที่ยังไม่หมดอายุ
 • Visa ที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ : กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำกับธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือนไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงตัวตน สำหรับชาวต่างชาติ

 • Passport ที่ยังไม่หมดอายุ
 • Visa ที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน
 • สัญญาจำนำสิทธิ์บัญชีเงินฝาก

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าจำเป็นต้องมีบัญชีของ Shopee อยู่แล้วหรือไม่ ?

จำเป็น เนื่องจากทางธนาคารและ Shopee ต้องใช้ Shopee Username ที่ได้จากการสมัครบัญชีของ Shopee ในการมอบ Shopee Coins และคะแนน KBank Reward Point ให้กับลูกค้าที่ใช้จ่ายตามตรงเงื่อนไขที่กำหนด

สมัครบัญชีของ Shopee ยังไง ?
Shopee Username ดูตรงไหน ?

ขั้นตอนที่ 1 : กดปุ่ม "ฉัน" ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
ขั้นตอนที่ 2 : ชื่อผู้ใช้ (Username) จะอยู่ด้านบนสุดใต้คำว่า "เริ่มการขาย"
ตัวอย่างตำแหน่ง Shopee Username

Shopee Coins คืออะไร ?

"เงินเสมือนจริง" ของ Shopee ซึ่งคุณจะได้รับเมื่อช้อปผ่าน Shopee และสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งถัดไปใน Shopee สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://help.shopee.co.th/th/s/article/Shopee-coins-คืออะไร-1542966285778

กรณีที่ใช้บัตรไปแล้ว ลูกค้าพบว่า Shopee Coins ไม่เข้าบัตรจะทำอย่างไร ?

สามารถให้ติดต่อได้ที่ Shopee Customer service ผ่านทาง application หรือติดต่อ Shopee Call Centre โทร 02-017-8399 (จ - ศ 9.00 - 17.30)

กรณีที่ใช้บัตรไปแล้ว ลูกค้าพบว่า KBank Reward Point ไม่เข้าบัตรจะทำอย่างไร ?

ติดต่อ K-Contact Centre 02-888-8888