/th/promotion/pages/regthe1.aspx

วันนี้ - 30 ต.ค. 2563

สมัคร The 1 ผ่าน K PLUS รับทันที 400 พ้อยท์

​​​ลูกค้า Logo K PLUS
สมัครสมาชิก The 1 ได้ทันที

(ไม่ต้องพกบัตร สะสมคะแนนได้)

รับพ้อยท์ The 1 : 400 พ้อยท์
เข้าระบบอัตโนมัติทันที

ดูวิธีการสมัครสมาชิก The 1

ฟรี! คูปองส่วนลดจาก Central Online
200 บาท เมื่อมียอดซื้อสินค้าตั้งแต่
1,500 บาทขึ้นไป

ดูเงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด
เงื่อนไขการร่วมรายการ
  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีแอปพลิเคชัน K PLUS* เท่านั้น
  • สิทธิพิเศษจัดรายการระหว่าง 3 สิงหาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิก The 1 ในแอปพลิเคชัน K PLUS ภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 2.
  • คะแนนสะสมพิเศษจาก The 1: 400 คะแนน จะเข้าระบบ The 1 ของท่านภายในวันเดียวกันกับที่มีการสมัคร The1 บนแอปพลิเคชัน K PLUS สำเร็จและรับทันที e-coupon ส่วนลด 200 บาทจาก Central Online ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ได้ผ่านการแจ้งเตือน (รูปกระดิ่ง) บนแอป K PLUS
  • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาการจัดรายการ
  • สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่สมัครสมาชิก The 1 ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ครั้งแรกเท่านั้น
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ K PLUS ได้ที่ K Contact Center โทร. 02 8888888 กด 03
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร The 1 ได้ที่ The1 Contact Center โทร. 02 6601000
  • คะแนนสะสม, e-coupons และส่วนลด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนดรวมทั้งสิทธิประโยชน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

*K PLUS หมายถึง บริการแอปพลิเคชันธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของธนาคารที่ผูกกับเครื่องและหมายเลขโทรศัพท์ในความครอบครองของลูกค้าในชื่อบริการ K+


*ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน
หลังจากที่ได้สมัครสมาชิก*


Digital Banking K PLUS บัญชี