น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านคำบอกเล่าแสนประทับใจ จากผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล จากฝิ่นสู่พืชเมืองหนาว
พระมิ่งขวัญคู่แผ่นดินในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
อัครศิลปิน ผู้ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งด้านดนตรี
องค์ราชัน ผู้ทรงทำเพื่อปวงประชา
พระราชาผู้ทรงเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกแห่งหน
พระอัจฉริยภาพด้านคีตนาฏกรรม มโนราห์บัลเลต์
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย