/th/promotion/pages/kplusshop-change.aspx

วันนี้ - 31 ส.ค. 2561

K PLUS SHOP ชวนเปลี่ยนเครื่องใหม่

เปลี่ยนเครื่องใหม่วันนี้และโหลด K PLUS SHOP​ รับส่วนลดสูงสุด 50% พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ได้รับข้อความและโค้ดที่ธนาคารส่งให้เท่านั้น เลือกรับส่วนลดได้จากร้านค้าที่ร่วมรายการ


 

โปรโมชั่นแต่ละเครือข่าย
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย


รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับเฉพาะลูกค้า K PLUS SHOP ที่ต้องการซื้อมือถือเครื่องใหม่กับบริษัทและร้านค้าที่ร่วมรายการกับธนาคารกสิกรไทย
ได้แก่ Jaymart, True, dtac H​all และ AIS Shop (ไม่รวม Telewiz) ทุกสาขา

  1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า K PLUS SHOP ที่ได้รับข้อความพร้อมโค้ดรหัสจากธนาคาร ผ่านอีเมล และ SMS เท่านั้น สามารถซื้อเครื่องสมาร์ทโฟน เครื่องใหม่เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการได้ในราคาพิเศษกับร้านค้าที่ร่วมรายการ
  2. ลูกค้าต้องแสดงข้อความและโค้ดรหัสที่ได้รับกับร้านค้าที่ร่วมรายการพร้อมบัตรประชาชน เมื่อต้องการใช้สิทธิ์ในการซื้อสมาร์ทโฟนในราคาพิเศษ
  3. จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 โค้ด ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ และลูกค้า 1 คนสามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น
  4. สมาร์ทโฟนราคาพิเศษนี้เป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนดไว้และมีจำนวนจำกัด หากรุ่นและจำนวนสมาร์ทโฟนที่จำกัดไว้หมด ลูกค้าจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาพิเศษได้
  5. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2561 โดยลูกค้าจะต้องใช้สิทธิภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  6. สมาร์ทโฟนราคาพิเศษที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นของร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง ธนาคารไม่ได้เป็นผู้ผลิต หรือจำหน่ายสมาร์ทโฟนดังกล่าวแต่อย่างใด และธนาคารไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพและบริการที่ได้รับ ที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสมาร์ทโฟนดังกล่าว หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนที่ซื้อหรือบริการที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องติดต่อร้านค้าที่ร่วมรายการหรือผู้ผลิตสมาร์ทโฟนโดยตรง ธนาคารไม่มีภาระหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบใดๆ ในสมาร์ทโฟน ราคาพิเศษภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้
  7. รายละเอียดและเงื่อนไขในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-BIZ Contact Center 02-8888822