ช่องทางการสมัคร

บุคคลธรรมดา
สมัครพร้อมใช้งานได้ทันทีผ่าน K PLUS

นิติบุคคล
สมัครผ่านสาขาหรือผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าshow popup