Logo Kbank
Herobanner

“KBank Annual Scholarship Program”

คว้าทุกความเป็นไปได้ ทั้งโอกาสศึกษาต่อที่ Top University
และโอกาสเติบโตเป็น Future Leader

หากคุณมีประสบการณ์ทำงานแล้ว แต่ยังมีฝันที่อยากศึกษาต่อ นี่คือก้าวครั้งสำคัญ ที่จะสานฝันคุณให้เป็นจริง มาร่วมสร้าง impact ให้องค์กรและสังคม และเติบโตไปพร้อมกับเรา

สมัครเลย

หากคุณสนใจและมี Passion ในเรื่องเหล่านี้

Credit Business

งานด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อไปยังกลุ่มลูกค้า และยกระดับการดูแล รวมถึงงานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร

Wealth Business

งานด้านการบริหารความมั่นคั่ง ทั้งการดูแลพอร์ตหรือแนะนำกลยุทธ์การวางแผนการเงินและการลงทุนแบบองค์รวม หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการความมั่งคั่งต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีศักยภาพสูง

Data Management and Analytic

งานกำหนดกลยุทธ์ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล การทำ Business Data Analytics และพัฒนาโมเดลข้อมูลตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการวางกลยุทธ์ของธนาคาร

หรืองานยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและตอบโจทย์ลูกค้า บนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน เช่น

 • Sustainability​
 • Future of Finance
 • World Business Group​​​​​

เพียงคุณมีคุณสมบัติ

อายุ ไม่เกิน 30 ปี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

 • GPA ≥ 3.00 (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 • GPA ≥ 2.75 (สำหรับพนักงาน KBank หรือบริษัทในเครือกสิกรไทย) ในกรณี GPA ≥ 2.50 แต่ไม่ถึง 2.75 จะต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาที่ธนาคารให้ทุนและเป็นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

มีผลการสอบทักษะตามที่ มหาวิทยาลัย และ คณะที่สนใจต้องการ

 • TOEFL ≥ 213 (Computer Based) หรือ
  ≥ 80 (Internet-Based)
 • IELTS ≥ 6
 • JLPT ระดับตั้งแต่ N2 ขึ้นไป (สำหรับทุนประเทศญี่ปุ่น)
 • HSK ระดับ 5 ขึ้นไป (สำหรับทุนสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • GMAT ≥ 550 (สำหรับหลักสูตร MBA)
 • GRE ≥ 312 (สำหรับหลักสูตร Business Analytics)
 • หมายเหตุ
 • โดยผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร
 • สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้วขอให้แนบผลการสอบภาษาด้วย

พร้อมรับการสนับสนุนจาก KBank ​

รับเงินทุนการศึกษาเต็มจำนวน

รับเงินทุนการศึกษาเต็มจำนวน
(Full Scholarship)

แบ่งเป็น 2 ช่วง เตรียมตัวศึกษาต่อ และ ระหว่างการศึกษา

ได้ทำงานที่เป็นกลยุทธ์หลักของธนาคาร

ได้ทำงานที่เป็นกลยุทธ์หลักของธนาคาร

เพิ่มทักษะการทำงาน กับทีมงานมืออาชีพ มากประสบการณ์ และหัวหน้าที่พร้อมสนับสนุน

เพิ่มทักษะการทำงาน กับทีมงานมืออาชีพ มากประสบการณ์ และหัวหน้าที่พร้อมสนับสนุน

โอกาสเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูง

พร้อมพัฒนาเป็น Future Leader ที่จะสร้าง impact ให้กับองค์กรและสังคม


เงื่อนไขการรับทุน

-

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะกลับมาทำงานที่เป็นยุทธศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น (Job Placement)​

-

ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนดให้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เซ็นสัญญารับทุนกับธนาคาร

-

หลังสำเร็จการศึกษา กลับมาทำงานกับธนาคารไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ไปศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

Registration Period

Registration Period​

วันนี้ –​ 15 พ.ค. 67

1st Screening ​Qualifications

1st Screening ​Qualifications & ​Quantitative ​Evaluation

พ.ค. 67​

ร่วมกิจกรรม Hackathon Bootcamp

Group Assessment​

มิ.ย. 67​

สัมภาษณ์กับผู้บริหาร

Panel Interview​

ก.ค. 67​

เริ่มงานกับ KBank

Final Interview​

ส.ค. 67​

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (High Resolution)
 • ใบแสดงผลการศึกษาล่าสุด (Transcript) และสำเนาปริญญาบัตร (ถ้ามี)
 • Updated Resume
 • สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • ผลสอบ GMAT / GRE
 • ผลสอบวัดระดับด้านภาษา

เส้นทางการเติบโต

KBank Annual Scholarship Journey​

icon STEP 3
icon

First 5 Year After Graduated

 • Job Placement
 • Monitor Career Advancement within 5 Years
เส้นทางการเติบโต KBank Annual Scholarship Journey​
icon STEP 2
icon

Studying

 • Studying at Top Global University​
 • Networking and Experiences
 • Allowance & Accommodation
เส้นทางการเติบโต KBank Annual Scholarship Journey​
icon STEP 1
icon

Building Professional Profile

 • Contract & Agreement​
 • Preparation Time to apply Top Global University within 1 year
 • University Admission
เส้นทางการเติบโต กับ KBank Annual Scholarship Program
เส้นทางการเติบโต กับ KBank Annual Scholarship Program
เส้นทางการเติบโต กับ KBank Annual Scholarship Program
เส้นทางการเติบโต กับ KBank Annual Scholarship Program
เส้นทางการเติบโต กับ KBank Annual Scholarship Program
เส้นทางการเติบโต กับ KBank Annual Scholarship Program
เส้นทางการเติบโต กับ KBank Annual Scholarship Program

ส่งต่อแรงบันดาลใจให้ก้าวไปได้ไกลกว่าที่เคยเป็น

วริษฐา ชลานนท์นิวัฒน์

วริษฐา ชลานนท์นิวัฒน์

Beacon VC
Senior Investment Manager
DUKE UNIVERSITY
FUQUA SCHOOL OF BUSINESS - MBA

ได้ความรู้ และประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยระดับโลก พร้อมกลับมาร่วมงานกับคนเก่งที่มีวิสัยทัศน์ที่ทำให้เราได้พัฒนาทักษะด้านการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญมีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นำความรู้รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้น

พศธน แสงวันลอย

พศธน แสงวันลอย

Senior World Business Strategist

ได้ทำงานกับองค์กรที่ตั้งใจปรับตัวกับโลกอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะเราได้คิดจริง ทำจริง และสร้างอิมแพคต่อสังคมจริงๆ ซึ่งทุน MBA ในสาขาที่ผมสนใจ ก็ตรงกับทิศทางที่ธนาคารกำลังจะไป ทำให้ผมมั่นใจว่า KBank เป็นองค์กรแห่งอนาคตจริงๆ

พีรพัฒน์ นครชัย

พีรพัฒน์ นครชัย

Integrated Wealth Offering Novice
Columbia University -
Applied Analytics

Culture การทำงานที่นี้ทำให้ผมเห็นถึงความทะเยอทะยานขององค์กร ที่ตั้งใจจะพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ การบริการ และบุคลากรอยู่ตลอดเวลา มีความสนุกและรู้สึกท้าทายในการทำงานทุกๆ วัน ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ขอบคุณทีมงานของธนาคาร ที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องการเรียนต่อในทุกๆ ด้าน

สมัครเลย สมัคร KBank Annual Scholarship