ตรวจสอบสิทธิ์พักชำระสินเชื่อธุรกิจ หรือ แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีตามปกติ
โครงการรวมใจไม่ทิ้งกัน

 • ขั้นตอนที่ 1

  เลือกประเภทลูกค้า

 • ขั้นตอนที่ 2

  ข้อมูลเจ้าของบัญชี

 • ขั้นตอนที่ 3

  ข้อมูลบัญชีเงินฝาก

 • ขั้นตอนที่ 4

  ตรวจสอบสิทธิ์

ประเภทลูกค้า

บุคคลธรรมดา

บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

ผลการตรวจสอบสิทธิ์

หมายเลขบัตรประชาชน
บริการทุกระดับประทับใจ