วิธีแก้ไขข้อมูลการจอง

ท่านสามารถแก้ไขการสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าได้เอง ผ่านโทรศัพท์มือถือของท่าน

 
01

คลิกปุ่ม “THE WISDOM PRIVILEGE”

02

เมนู UPCOMING BOOKING เลือกสิทธิพิเศษที่ท่านต้องการแก้ไข

03

เลือก “แก้ไข”

04

เลือก “บันทึก”

05

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง และ เลือก “ยืนยัน”