วิธียกเลิกการจอง

ให้คุณยกเลิกการสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ทันที ด้วยปลายนิ้วของคุณ

 
01

คลิกปุ่ม “THE WISDOM PRIVILEGE”

02

เมนู UPCOMING BOOKING เลือกสิทธิพิเศษที่ท่านต้องการแก้ไข

03

เลือก “ยกเลิก”

04

เลือก “ยืนยัน”