HOME ESCAPE LIFESTYLE

Issue 42
June 2020

HOME ESCAPE LIFESTYLE

เปลี่ยนบรรยากาศของการอยู่บ้าน ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในแบบคุณ

SPECIAL REPORT

"NEW NORMAL" เรียนรู้ ปรับตัว เพื่อเติบโต

ปีนี้เป็นปีที่เราได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ นับตั้งแต่มีการระบาดของ COVID-19 ทำให้เราได้รู้จักกับคำว่า “Social Distancing” หรือ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” เพื่อเลี่ยงการติดเชื้อและได้เรียนรู้ที่จะปรับตัว เช่น การทำงานที่บ้าน การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ การห่ออาหารกลับมาทานที่บ้าน ฯลฯ

ECONOMIC HORIZON

โอกาสและความท้าทายของอาเซียน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานในยุคหลังวิกฤติ COVID-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจส่งผลให้ห่วงโซ่การผลิตในอาเซียนชะงักงัน จากการพึ่งพิงการนำเข้าสินค้าขั้นกลางจากแหล่งที่ได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิต อย่างประเทศจีน และการพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศต้นน้ำที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีขั้นสูง อย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่น โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสำคัญที่ภาคธุรกิจกำลังทบทวนมุมมองในการตัดสินใจย้ายฐานการผลิตท่ามกลางแรงกดดันจากสงครามการค้าที่ยังรอวันปะทุ

K SME INSPIRED

ผู้นำเข้มแข็ง พร้อมลุย!!! เมื่อโควิดจากไป

สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจัยภายนอกที่ยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่หลายกิจการต้องฝ่าฟันออกไป วันนี้ K SME INSPIRED ขอยกเนื้อหา ที่จะนำเสนอข้อคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง พร้อมรับ COVID-19


ในช่วงที่ผ่านมา เจ้าของกิจการหลายท่านที่กำลังอยู่ในสถานะเดียวกัน และยังคงหาทางออกจากสภาวะนี้ให้ได้ มีคำถามมากมายที่ยังต้องการคำตอบ ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้ในช่วงเวลานี้ คือ การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งสุดท้ายค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถตัดได้นั่นก็คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ “คน”

PRIVILEGES

The Ultimate Home Escape Lifestyle สิทธิพิเศษแทนความห่วงใย
จากบริการเดอะวิสดอมกสิกรไทย

Ultimate Leisure

Home Escape Checklist

แนวทางการใช้สถานที่ต่าง ๆ นั้นเป็นเพียงข้อแนะนำ แต่สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือการงดการใช้บริการในสถานที่ ที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมากการป้องกันตัวเองยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระลึกถึงอยู่เสมอแม้ในสถานการณ์ที่อาจทุเลาลงบ้างแล้วก็ตาม การมีสติและไม่ประมาท เปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับแนวความคิดของการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือจะเป็นแนวคิดการ ปรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

Product & Service Highlight

PRODUCT

K-SFPLUS

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

“ขุมพลังแห่งสภาพคล่อง ปกป้องเงินลงทุนด้วยความเสี่ยงต่ำ”


หากคุณต้องการลงทุนในกองทุนที่

  • มีสภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันทำการ ขายหน่วยลงทุนวันนี้ได้เงินวันทำการถัดไป (T+1)
  • มีความเสี่ยงต่ำ เหมาะกับการพักเงินระยะสั้น 2-3 เดือน

SERVICE

มาตรการการให้บริการของเอกสิทธิ์เดอะวิสดอมกสิกรไทย

หลังจากที่ภาครัฐประกาศการคลายล็อกดาวน์ ส่งผลให้กิจการต่าง ๆ กลับมาเปิดให้บริการได้ภายใต้ข้อกำหนด โดยมีมาตรการรักษาความสะอาดเพื่อความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ และ พนักงาน โดยกิจการที่กลับมาให้บริการ มีดังนี้

แบบสำรวจความพึงพอใจของ THE WISDOM Onward