ความคิด ยิ่งส่งต่อ ยิ่งมีคุณค่า

ชีวิตที่ มีคุณค่า มีนิยามมากไปกว่าความสำเร็จ ของ...ตนเอง

นั่นคือ THE WISDOM ที่มิอาจประเมินค่าได้ ในทัศนะของ 10 บุคคล ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต และเป็นผู้จุดประกายพลังแห่งการสรรสร้าง ถ่ายทอด แบ่งปัน ส่งต่อสิ่งที่มีคุณค่า ทั้งแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ มอบให้กับผู้คนมากมาย

จิตใจ

ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ต้องกว้างไกล ไม่มีพรมแดน หากทลายกำแพงที่อยู่รอบตัวลงได้ เราก็คือคนของโลก และทุกคนเป็นคนเหมือนกัน

ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

เภสัชกรยิปซี ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

ปรารถนา

ให้เมืองไทยมีเมล็ดพันธุ์ทางความคิดที่ยั่งยืน

โจน จันใด

ปราช์ผู้พิทักษ์พืชพรรณ ผู้ก่อตั้งศูนย์พันพรรณ

อ่านเพิ่มเติม

ปัจจุบัน

เป็นช่วงเก็บเกี่ยวดอกผลที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ไว้ ซึ่งก็คือลูกศิษย์และคนดนตรีรุ่นใหม่

ศ. ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

ศาสตราจารย์ด้านดนตรีแห่งยุค อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ธรรมมะ

ไม่เพียงให้ชีวิตใหม่แต่ทำให้สังคมได้คนดีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

นภินทร์ จอกลอย

พ่อพระแห่งเรือนจำ อดีตผู้บัญชาการเรือนจำกลาง จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

อนุรักษ์

ไว้เพื่อให้คนรุ่นนี้ได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศชาติ

นิติกร กรัยวิเชียร

ช่างภาพผู้บันทึกมรดกความทรงจำ อดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อ่านเพิ่มเติม

รู้จักให้

เพื่อเปลี่ยนจาก Me Generation เป็น We Generation

บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์

ครูผู้ใช้ธรรมะนำความรู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสี

อ่านเพิ่มเติม

ลองแบ่งเวลา

มามองผู้คนและสิ่งรอบตัวมากขึ้น จะเห็นความเชื่อมโยงชัดขึ้น การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ก็กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นได้

พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

นักพัฒนาจากเหนือสุดสู่แดนใต้ ผู้ช่วยประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม

สร้างสรรค์

งานออกแบบที่มีคุณภาพ ควรต้องใช้ทั้ง แรงคิด แรงใจ และแรงกาย

ม.ล.ภาวินี สันติศิริ (ศุขสวัสดิ์)

นักออกแบบสร้างสรรค์สังคม ผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์

อ่านเพิ่มเติม

เปรียบตัวเอง

เหมือนนักเดินมาราธอน เดินไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก หายเหนื่อยก็ไปต่อ

นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์

แพทย์ที่เป็นมากกว่าแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก

อ่านเพิ่มเติม

การอยู่ร่วมกัน

ควรอยู่แบบไม่มีกำแพงหรือชนชั้นวรรณะ อย่าคาดว่าสัตว์ไม่มีความรู้สึก เขารักลูกและครอบครัวเหมือนกับเรา

แสงเดือน ชัยเลิศ

สตรีผู้ปลดแอกช้างไทย ผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

FORWARD YOUR WISDOM

อย่าให้ ความคิดดีๆ สิ้นสุดอยู่ที่ตัวคุณ