Issue 18
June 2018

WELLNESS
DESTINATION

ECONOMIC HORIZON

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical-tourism) ขยายตัวต่อเนื่องในปี 2561

‘ประเทศไทย’ ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นเรื่องบริการด้านสุขภาพ


เหตุผลด้านบริการสุขภาพที่โดดเด่น
 • คุณภาพและบริการที่ดี รักษาได้ครบวงจรในราคาที่เหมาะสมตามมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนไทย
 • มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภาครัฐ
 • ค่าครองชีพไม่สูงมาก เหมาะแก่การพำนักรักษาตัวพักฟื้นร่างกายในช่วงระยะหนึ่ง
 • สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสวยงาม และกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย
จำนวนนักท่องเที่ยว2.5ล้านคน
คิดเป็นสัดส่วน6-8%
เติบโตขึ้นจากปีก่อน4.2%ล้านคน/ครั้ง

SPECIAL REPORT

“Healthcare” เมกาเทรนด์ที่น่าสนใจ

ปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เจริญรุดหน้า ตัวยารักษาโรคถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ใช้เวลาในการรักษาพยาบาลสั้นลงส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลสุขภาพกำลังได้รับความนิยมจากนักลงทุน


ความน่าสนใจ
 • จำนวนประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั่วโลกมีตัวเลขสูงขึ้นการใช้จ่ายด้านสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องคาดการณ์ว่าจะเติบโต 4.1% ในช่วงปี 2017-2021
 • หุ้นกลุ่ม Healthcare เติบโตที่ประมาณ 24% ต่อปี และถือว่าเป็นหุ้นที่ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วโลก อีกทั้งหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ให้โอกาสในการทำกำไรที่ดีและซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพประเภทอื่นๆ
 • เป็น “Mega Trend” ที่น่าสนใจลงทุนระยะยาว จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลประกอบการ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างมั่นคง

PRODUCT & SERVICE HIGHLIGHT


K-GHEALTH : กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน

ลงทุนกับหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มสุขภาพทั่วโลก

กลุ่มธุรกิจ Healthcare ได้แก่ บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ อาทิ เวชภัณฑ์ (ยา), เทคโนโลยีชีวภาพ บริการด้านการดูแลสุขภาพ (โรงพยาบาล), เทคโนโลยีทางการแพทย์ (เครื่องมือแพทย์)

Morningstar Rating

(ณ 3 เม.ย. 2018)

ความน่าสนใจ
 • ประชากรวัยสูงอายุ(60 ปีขึ้นไป) ทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น
 • รายได้ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจสุขภาพเติบโตชัดเจน
 • ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อ GDP โลกมีทิศทางเพิ่มขึ้น
 • โครงการประกันสุขภาพ ทำให้มีจำนวนผู้ที่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลมากขึ้น

บริการพิเศษที่อำนวยความสะดวกทั้งก่อนและหลังการเดินทาง

ทั้งบริการเช็คอิน พิธีตรวจคนออกนอกประเทศ และตรวจคนเข้าประเทศ เพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

EXCLUSIVE EXPERIENCE

The Symbol of Your Journey ไตรมงคลสักการะ
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยโดยการเดินทางสักการะ พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ เป็นมงคล ๓ ประการในการดำเนินชีวิต ณ พระอารามหลวงสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์
อ่านเพิ่มเติม