Commercialloan banner Commercialloan banner

ซื้อขายเงินสด

กู้ง่าย ได้เงินเร็ว ผ่านK PLUS

ไม่ต้องมีหลักประกัน และบุคคลค้ำ
แค่ใช้บัตรประชาชน

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

รายละเอียดสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)

สินเชื่อเงินด่วน แบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ (Loan)
ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 5 ปี
วงเงินสินเชื่อ : 20,000 ถึง 1,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : คงที่ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 21 - 70 ปี (21 ปี บริบูรณ์)
 • ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย และศีลธรรม (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์)

เอกสารประกอบการสมัคร

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • โทรศัพท์มือถือ
 • แอปพลิเคชัน เคพลัส (K PLUS) เวอร์ชัน 5.14.3 ขึ้นไป
 • บัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย (เพื่อใช้ในการเบิกรับเงินกู้)

เอกสารแสดงรายได้

 • กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
 • กรณี เป็นลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม
  เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของ สมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ :
ทางระบบอาจเรียกหาเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติมนอกจากที่ระบุในรายละเอียดนี้

สมัครง่าย อนุมัติไว
ไม่ต้องใช้หลักประกัน

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
และยืนยันตัวตนด้วย K PLUS ได้ 24 ชั่วโมง

 • มีบัญชีเงินฝาก
  บน K PLUS
 • วงเงินกู้ สูงสุด
  1 ล้านบาท
 • รู้วงเงินเบื้องต้น
  ภายในวันถัดไป
 • รับเงินทันที
  หลังทราบผลอนุมัติ
 • สมัครจบไวใน 5 นาที ขั้นตอนการสมัคร
หรือ

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

เลือกพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

วัตถุประสงค์การกู้เพื่อประกอบธุรกิจเท่านั้น

สมัครง่าย อนุมัติไว
ไม่ต้องใช้หลักประกัน

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
และยืนยันตัวตนด้วย K PLUS ได้ 24 ชั่วโมง

 • มีบัญชีเงินฝาก
  บน K PLUS
 • วงเงินกู้ สูงสุด
  1 ล้านบาท
 • รู้วงเงินเบื้องต้น
  ภายในวันถัดไป
 • รับเงินทันที
  หลังทราบผลอนุมัติ
 • สมัครจบไวใน 5 นาที ขั้นตอนการสมัคร

เนื่องจากธนาคารกสิกรไทยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ มีผลทำให้การสมัครสินเชื่อประเภทนี้ ไม่สามารถใช้งานได้เป็นการชั่วคราวและจะเปิดให้ทำรายการอีกครั้งในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.

คำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติผู้ที่สามารถสมัครได้ มีอะไรบ้าง ?
 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่ทำการสมัคร)
 • ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์) ที่ไม่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรม
เอกสาร/สิ่งที่ต้องเตรียม ประกอบการสมัคร มีอะไรบ้าง ?
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • โทรศัพท์มือถือ
 • แอปพลิเคชัน K PLUS เวอร์ชั่น 5.14.3 ขึ้นไป
 • บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย (เพื่อใช้ในการเบิกรับเงินกู้)
 • เอกสารแสดงรายได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ เอกสารแสดงรายได้
เอกสารแสดงรายได้ มีอะไรบ้าง ?
 • กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยืนเอกสารเพิ่มเติม
 • กรณี ลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของสมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

*หมายเหตุ : ทางระบบอาจเรียกหาเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติมนอกจากที่ระบุในรายละเอียดนี้

ต้องการเปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร ?

ติดต่อสาขาที่สะดวกเพื่อเปิดบัญชี และเสียบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน หรือกรณีมีแอปพลิเคชัน K PLUS และลงทะเบียนโดยเสียบบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ได้เลย

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS ได้อย่างไร ?

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS ได้ที่ iOS และ Android

วิธีการตรวจสอบ และ อัปเดตเวอร์ชั่นแอปพลิเคชัน K PLUS ?

วิธีตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ และ อัปเดตเวอร์ชั่นแอปพลิเคชัน K PLUS วิธีการตรวจสอบ และ อัปเดตเวอร์ชั่นแอปพลิเคชัน K PLUS

สามารถอัปเดตเวอร์ชั่นแอปพลิเคชัน K PLUS ได้ที่ iOS และ Android

ติดปัญหาในขั้นตอนยืนยันตัวตน หรือสแกนใบหน้า ทำอย่างไร ?

สแกนใบหน้าไม่ผ่านติดต่อกันได้สูงสุด 4 ครั้ง หากสแกนใบหน้าผิดเป็นครั้งที่ 5 ระบบจะบอกให้เสียบบัตรประชาชน (dip chip) ใหม่ ถึงจะสแกนหน้าใหม่ได้

โดยสามารถทำการ เสียบบัตรประชาชน (dip chip) ใหม่ ได้ที่สาขาที่สะดวก หรือ ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ K-CHECK ID หรือ ค้นหาสถานที่ที่สะดวก

สามารถติดตาม ตรวจสอบ หรือดูผลการสมัครได้ที่ใด ?

สามารถ ติดตามสถานะ/ดูผลอนุมัติ/ผลตั้งวงเงิน ที่การแจ้งเตือนบน K PLUS หรือสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครอีกครั้ง โดยระบบจะแจ้ง สถานะงานล่าสุดให้ลูกค้าทราบ หรือพาไปยังหน้าที่ลูกค้าทำรายการค้างให้

ปกติใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะรู้ผลการสมัคร ?
 • กรณีปกติ สามารถทราบผลภายใน 15 นาที โดยประมาณ
 • กรณีมีการแนบเอกสารแสดงรายได้ สามารถทราบผลภายใน 1-5 วันทำการ โดยประมาณ
 • กรณีมีการใช้ บสย. ใช้เวลาเพิ่มอีก 3-5 วันทำการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อนัดหมายลงนามบนสัญญา บสย.
ปกติใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะได้รับเงินหลังจากสมัคร ?
 • กรณีปกติ จะได้รับเงินภายใน 15 นาที โดยประมาณ
 • กรณีมีการแนบเอกสารแสดงรายได้ จะได้รับเงินภายใน 1-5 วันทำการ โดยประมาณ
 • กรณีมีการใช้ บสย. ใช้เวลาโดยประมาณ 15 หลังจากรู้ผลอนุมัติ หรือ 10 วันโดยประมาณหลังจากมีการเซ็นสัญญา
วงเงินที่ได้รับอนุมัติน้อยไป สามารถขอเพิ่มวงเงินได้หรือไม่ (ก่อนลงนามในสัญญา) ?

หากยังไม่ได้ทำการลงนามในสัญญารับเงินกู้ และไม่เคยแนบเอกสารแสดงรายได้มาก่อน สามารถแนบเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติมเพื่อให้ระบบทำการพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยสามารถแนบเอกสารแสดงรายได้ ได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น (ไม่นับการติดตามเอกสารจากระบบ) และการพิจารณาใหม่อีกครั้งถือเป็นการปฏิเสธผลอนุมัติในครั้งแรก ซึ่งการทำสัญญาและตั้งวงเงินจะใช้ข้อมูลตามผลการอนุมัติล่าสุดของคำขอกู้ครั้งนั้นๆ

เมื่อยอมรับผลอนุมัติแล้ว มีเวลากี่วันในการกดรับ/ลงนามในสัญญา ?

เมื่อยอมรับผลอนุมัติแล้ว จะมีการจัดส่งสัญญา และการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS โดยสามารถกดรับสัญญา ภายในเวลา 72 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับการแจ้งเตือน มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ

*กรณีมีการใช้ บสย. จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อนัดหมายเพื่อลงนามสัญญาของ บสย. โดยจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ นับจากวันที่ยอมรับผลอนุมัติ

จะได้รับวงเงินสินเชื่อเท่าไหร่ ?

อยู่ระหว่าง 20,000 - 1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้

ผ่อนชำระได้กี่เดือน ?

ระยะเวลาผ่อนชำระมี 4 แบบ คือ 24, 36, 48, และ 60 เดือน

คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (คำนวณเป็นรายวัน)
 • กรณีผิดนัดชำระ คิดดอกเบี้ยเพิ่มจากอัตราปกติอีก 3% ต่อปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 25% ต่อปี (คำนวณเป็นรายวัน)
ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

ธนาคารไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ

มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการขอกู้เพิ่มเติมหรือไม่ ?
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าคู่ฉบับสัญญา 5 บาท (กรณีมี บสย. ค้ำประกัน)
บสย. คืออะไร ?

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ชื่อย่อ บสย. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ ดูรายละเอียดเพิ่ม

ขอปิดชำระหนี้/ปิดวงเงิน/ยกเลิกวงเงิน/ชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวน ก่อนกำหนด ได้หรือไม่ ?

สามารถทำได้โดยนำเงินไปปิดบัญชี ที่สาขาที่สะดวกใช้บริการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดวงเงินก่อนกำหนด

สามารถขอคืนค่าธรรมเนียม ได้อย่างไร ?

ทางธนาคารไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมได้เพราะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ กับลูกค้าตั้งแต่ต้น

back to top icon