Commercialloan banner Commercialloan banner

ซื้อขายเงินสด

กู้ง่าย ได้เงินเร็ว ผ่านK PLUS

ไม่ต้องมีหลักประกัน และบุคคลค้ำ
แค่ใช้บัตรประชาชน

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

รายละเอียดสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อเงินด่วน
แบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ (Loan)
สินเชื่อเงินด่วน
แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (OD)
ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 5 ปี พิจารณาต่ออายุวงเงินปีต่อปี
วงเงินสินเชื่อ : 20,000 - 1,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : คงที่สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี คงที่สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
วิธีการคำนวณดอกเบี้ย OD
รูปแบบการผ่อน : ผ่อนเท่ากันทุกเดือน ผ่อนขั้นต่ำเฉพาะดอกเบี้ย
จุดเด่น : เงินก้อนโอนเข้าบัญชี ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก เสียดอกเบี้ยเฉพาะวงเงินที่เบิกใช้

Loan กับ OD ต่างกันอย่างไร ?

เงินก้อน/สินเชื่อเงินด่วน พร้อมใช้ แบบผ่อนระยะยาว ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน จ่ายคืนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน

หลังอนุมัติ เงินโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เลือกไว้ทันที (หักค่าอากรแสตมป์)

ปิดวงเงินก่อนได้ ไม่มีค่าธรรมเนียม

Tips :
 • วงเงินก้อน และระยะเวลากู้ส่งผลต่อยอดผ่อนชำระต่อเดือน พิจารณาให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดภาระทางการเงิน
 • ดอกเบี้ยเงินก้อนคิดแบบลดต้นลดดอก ยิ่งเงินต้นลดเร็ว ดอกเบี้ยยิ่งน้อย

วงเงินหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ คล้ายเงินทุนสำรอง ดอกเบี้ย
คำนวณบนยอดเงิน และจำนวนวันที่เบิกใช้

เมื่อวงเงิน OD ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าจะได้บัญชีกระแสรายวัน*
ที่มีเงินอยู่ในบัญชีเท่ากับวงเงินอนุมัติ (หักค่าอากรแสตมป์)

* บัญชีกระแสรายวัน (Current Account) เป็นบัญชีประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการทำธุรกิจ ซึ่งสามารถผูกกับวงเงิน OD ที่ได้รับการอนุมัติ
Tips :
 • ดอกเบี้ย OD จะถูกคิดบนส่วนวงเงินที่เบิกใช้ตามจำนวนวันที่ใช้ไป ดังนั้นเมื่อมีกระแสเงินสดเมื่อไหร่สามารถนำมาลดวงเงินเพื่อลดค่า ใช้จ่ายดอกเบี้ยได้ การเบิกใช้ การจ่ายคืนวงเงิน OD และการชำระค่าปรับ
 • OD จะถูกพิจารณาต่ออายุวงเงินแบบปีต่อปี ประวัติการใช้ และการชำระดอกเบี้ยมีผลต่อการพิจารณาต่ออายุวงเงิน อย่าปล่อยให้เงินต้นรวมดอกเบี้ยเกิน OD ที่ได้รับอนุมัติ

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 21 - 70 ปี (21 ปี บริบูรณ์)
 • ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย และศีลธรรม (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์)

หมายเหตุ :
กรณี สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (OD) ต้องไม่มีการตั้งวงเงิน OD จากการสมัครผ่านช่องทางนี้มาก่อน

เอกสารประกอบการสมัคร

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • โทรศัพท์มือถือ
 • แอปพลิเคชัน เคพลัส (K PLUS) เวอร์ชัน 5.14.3 ขึ้นไป
 • บัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย *เพื่อใช้ในการเบิกรับเงินกู้
  กรณีขอสินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาว (Loan)

เอกสารแสดงรายได้

 • กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
 • กรณี เป็นลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม ให้เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของ สมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
 • กรณี ต้องการขอข้อมูล Statement ต่างธนาคาร สามารถใช้ บริการ dStatement เป็นอีกทางเลือกเพื่อขออนุมัติสินเชื่อได้

หมายเหตุ :
ทางระบบอาจเรียกหาเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติมนอกจากที่ระบุในรายละเอียดนี้

สมัครง่าย อนุมัติไว
ไม่ใช้หลักประกัน

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และยืนยันตัวตน
ด้วย K PLUS ได้ 24 ชั่วโมง

 • มีบัญชีเงินฝาก
  บน K PLUS
 • รู้วงเงินเบื้องต้น
  ทันที
 • วงเงินกู้ สูงสุด
  1 ล้านบาท
 • รับเงินทันที
  หลังทราบผลอนุมัติ

หรือ กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

เลือกพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

วัตถุประสงค์การกู้เพื่อประกอบธุรกิจเท่านั้น

สมัครง่าย อนุมัติไว
ไม่ต้องใช้หลักประกัน

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
และยืนยันตัวตนด้วย K PLUS ได้ 24 ชั่วโมง

 • มีบัญชีเงินฝาก
  บน K PLUS
 • วงเงินกู้ สูงสุด
  1 ล้านบาท
 • รู้วงเงินเบื้องต้น
  ภายในวันถัดไป
 • รับเงินทันที
  หลังทราบผลอนุมัติ
 • สมัครจบไวใน 5 นาที ขั้นตอนการสมัคร

ขออภัย
เนื่องจากธนาคารกสิกรไทยอยู่ในระหว่างปรับปรุงระบบ มีผลทำให้การสมัครสินเชื่อประเภทนี้ ไม่สามารถใช้งานได้ ท่านสามารถสมัครได้อีกครั้งวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น. ขออภัยในความไม่สะดวก

ระวังบุคคลแอบอ้างช่วยเหลือสมัครสินเชื่อ โดยเรียกเก็บค่านายหน้า หรือหักส่วนต่าง เป็นเหตุให้ท่านได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีนโยบายเก็บเงินค่านายหน้าหลังจากการได้รับอนุมัติ
ไม่เชื่อ l ไม่ให้ข้อมูล l ไม่โอนเงิน

ตกลง

ระวังบุคคลแอบอ้างช่วยเหลือสมัครสินเชื่อ โดยเรียกเก็บค่านายหน้า หรือหักส่วนต่าง เป็นเหตุให้ท่านได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีนโยบายเก็บเงินค่านายหน้าหลังจากการได้รับอนุมัติ
ไม่เชื่อ l ไม่ให้ข้อมูล l ไม่โอนเงิน

ตกลง

คำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติผู้ที่สามารถสมัครได้ มีอะไรบ้าง ?
 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่ทำการสมัคร)
 • ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์) ที่ไม่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรม
เอกสาร/สิ่งที่ต้องเตรียม ประกอบการสมัคร มีอะไรบ้าง ?
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • โทรศัพท์มือถือ
 • แอปพลิเคชัน K PLUS เวอร์ชั่น 5.14.3 ขึ้นไป
 • บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย (เพื่อใช้ในการเบิกรับเงินกู้)
 • เอกสารแสดงรายได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ เอกสารแสดงรายได้
เอกสารแสดงรายได้ มีอะไรบ้าง ?
 • กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยืนเอกสารเพิ่มเติม
 • กรณี ลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของสมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

*หมายเหตุ : ทางระบบอาจเรียกหาเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติมนอกจากที่ระบุในรายละเอียดนี้

ต้องการเปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร ?

ติดต่อสาขาที่สะดวกเพื่อเปิดบัญชี และเสียบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน หรือกรณีมีแอปพลิเคชัน K PLUS และลงทะเบียนโดยเสียบบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ได้เลย

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS ได้อย่างไร ?

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS ได้ที่ iOS และ Android

วิธีการตรวจสอบ และ อัปเดตเวอร์ชั่นแอปพลิเคชัน K PLUS ?

วิธีตรวจสอบ

สามารถอัปเดตเวอร์ชั่นแอปพลิเคชัน K PLUS ได้ที่ iOS และ Android

ติดปัญหาในขั้นตอนยืนยันตัวตน หรือสแกนใบหน้า ทำอย่างไร ?

สแกนใบหน้าไม่ผ่านติดต่อกันได้สูงสุด 4 ครั้ง หากสแกนใบหน้าผิดเป็นครั้งที่ 5 ระบบจะบอกให้เสียบบัตรประชาชน (dip chip) ใหม่ ถึงจะสแกนหน้าใหม่ได้

โดยสามารถทำการ เสียบบัตรประชาชน (dip chip) ใหม่ ได้ที่สาขาที่สะดวก หรือ ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ K-CHECK ID หรือ ค้นหาสถานที่ที่สะดวก

สามารถติดตาม ตรวจสอบ หรือดูผลการสมัครได้ที่ใด ?

สามารถ ติดตามสถานะ/ดูผลอนุมัติ/ผลตั้งวงเงิน ที่การแจ้งเตือนบน K PLUS หรือสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครอีกครั้ง โดยระบบจะแจ้ง สถานะงานล่าสุดให้ลูกค้าทราบ หรือพาไปยังหน้าที่ลูกค้าทำรายการค้างให้

ปกติใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะรู้ผลการสมัคร ?
 • กรณีปกติ สามารถทราบผลภายใน 15 นาที โดยประมาณ
 • กรณีมีการแนบเอกสารแสดงรายได้ สามารถทราบผลภายใน 1-5 วันทำการ โดยประมาณ
 • กรณีมีการใช้ บสย. ใช้เวลาเพิ่มอีก 3-5 วันทำการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อนัดหมายลงนามบนสัญญา บสย.
ปกติใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะได้รับเงินหลังจากสมัคร ?
 • กรณีปกติ จะได้รับเงินภายใน 15 นาที โดยประมาณ
 • กรณีมีการแนบเอกสารแสดงรายได้ จะได้รับเงินภายใน 1-5 วันทำการ โดยประมาณ
 • กรณีมีการใช้ บสย. ใช้เวลาโดยประมาณ 15 หลังจากรู้ผลอนุมัติ หรือ 10 วันโดยประมาณหลังจากมีการเซ็นสัญญา
วงเงินที่ได้รับอนุมัติน้อยไป สามารถขอเพิ่มวงเงินได้หรือไม่ (ก่อนลงนามในสัญญา) ?

หากยังไม่ได้ทำการลงนามในสัญญารับเงินกู้ และไม่เคยแนบเอกสารแสดงรายได้มาก่อน สามารถแนบเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติมเพื่อให้ระบบทำการพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยสามารถแนบเอกสารแสดงรายได้ ได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น (ไม่นับการติดตามเอกสารจากระบบ) และการพิจารณาใหม่อีกครั้งถือเป็นการปฏิเสธผลอนุมัติในครั้งแรก ซึ่งการทำสัญญาและตั้งวงเงินจะใช้ข้อมูลตามผลการอนุมัติล่าสุดของคำขอกู้ครั้งนั้นๆ

เมื่อยอมรับผลอนุมัติแล้ว มีเวลากี่วันในการกดรับ/ลงนามในสัญญา ?

เมื่อยอมรับผลอนุมัติแล้ว จะมีการจัดส่งสัญญา และการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS โดยสามารถกดรับสัญญา ภายในเวลา 72 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับการแจ้งเตือน มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ

*กรณีมีการใช้ บสย. จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อนัดหมายเพื่อลงนามสัญญาของ บสย. โดยจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ นับจากวันที่ยอมรับผลอนุมัติ

จะได้รับวงเงินสินเชื่อเท่าไหร่ ?

อยู่ระหว่าง 20,000 - 1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้

ผ่อนชำระได้กี่เดือน ?

ระยะเวลาผ่อนชำระมี 4 แบบ คือ 24, 36, 48, และ 60 เดือน

คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (คำนวณเป็นรายวัน)
 • กรณีผิดนัดชำระ คิดดอกเบี้ยเพิ่มจากอัตราปกติอีก 3% ต่อปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 25% ต่อปี (คำนวณเป็นรายวัน)
ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

ธนาคารไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ

มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการขอกู้เพิ่มเติมหรือไม่ ?
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าคู่ฉบับสัญญา 5 บาท (กรณีมี บสย. ค้ำประกัน)
บสย. คืออะไร ?

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ชื่อย่อ บสย. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ ดูรายละเอียดเพิ่ม

ขอปิดชำระหนี้/ปิดวงเงิน/ยกเลิกวงเงิน/ชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวน ก่อนกำหนด ได้หรือไม่ ?

สามารถทำได้โดยนำเงินไปปิดบัญชี ที่สาขาที่สะดวกใช้บริการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดวงเงินก่อนกำหนด

สามารถขอคืนค่าธรรมเนียม ได้อย่างไร ?

ทางธนาคารไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมได้เพราะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ กับลูกค้าตั้งแต่ต้น

สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (OD) คืออะไร ?

สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (Overdraft) เป็นบริการให้กู้เบิกเงินเกินบัญชี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจ โดยวิธีใช้วงเงินคือการเบิกเงินออกจากวงเงินที่ธนาคารอนุมัติ ซึ่งลูกค้าสามารถถอนหมดเต็มจำนวน หรือทยอยถอนบางส่วนออกจากบัญชีกระแสรายวัน และสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยการนำเงินฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันที่มีวงเงิน OD โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากยอดภาระหนี้กู้เบิกเกินบัญชีคงเหลือที่ปรากฎในบัญชีกระแสรายวัน ณ สิ้นวัน

หมายเหตุ : ทั้งนี้หากลูกค้าไม่มีการถอนเงินออกจากบัญชีกระแสรายวันที่ผูกกับวงเงิน OD จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยกับลูกค้า

คุณสมบัติผู้ที่สามารถสมัครได้ มีอะไรบ้าง ?
 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่ทำการสมัคร)
 • ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์) ที่ไม่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรม
เอกสาร/สิ่งที่ต้องเตรียม ประกอบการสมัคร มีอะไรบ้าง ?
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • โทรศัพท์มือถือ
 • แอปพลิเคชัน K PLUS เวอร์ชั่น 5.14.3 ขึ้นไป
 • เอกสารแสดงรายได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ เอกสารแสดงรายได้
จำเป็นต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารก่อนการสมัคร ?

ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีออมทรัพย์ก่อนสมัคร เนื่องจากระบบจะทำการสมัครบัญชีกระแสรายวันให้อัตโนมัติหลังจากอนุมัติสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ

เอกสารแสดงรายได้ มีอะไรบ้าง ?
 • กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยืนเอกสารเพิ่มเติม
 • กรณี ลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของสมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ : ทางระบบอาจเรียกหาเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติมนอกจากที่ระบุในรายละเอียดนี้

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS ได้อย่างไร ?

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS ได้ที่ iOS และ Android

วิธีการตรวจสอบ และ อัปเดตเวอร์ชั่นแอปพลิเคชัน K PLUS ?

วิธีตรวจสอบ

สามารถอัปเดตเวอร์ชั่นแอปพลิเคชัน K PLUS ได้ที่ iOS และ Android

ติดปัญหาในขั้นตอนยืนยันตัวตน หรือสแกนใบหน้า ทำอย่างไร ?

สแกนใบหน้าไม่ผ่านติดต่อกันได้สูงสุด 4 ครั้ง หากสแกนใบหน้าผิดเป็นครั้งที่ 5 ระบบจะบอกให้เสียบบัตรประชาชน (dip chip) ใหม่ ถึงจะสแกนหน้าใหม่ได้

โดยสามารถทำการ เสียบบัตรประชาชน (dip chip) ใหม่ ได้ที่สาขาที่สะดวก หรือ ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ K-CHECK ID หรือ ค้นหาสถานที่ที่สะดวก

สามารถติดตาม ตรวจสอบ หรือดูผลการสมัครได้ที่ใด ?

สามารถ ติดตามสถานะ/ดูผลอนุมัติ/ผลตั้งวงเงิน ที่การแจ้งเตือนบน K PLUS หรือสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครอีกครั้ง โดยระบบจะแจ้ง สถานะงานล่าสุดให้ลูกค้าทราบ หรือพาไปยังหน้าที่ลูกค้าทำรายการค้างให้

ปกติใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะรู้ผลการสมัคร ?
 • กรณีปกติ สามารถทราบผลภายใน 15 นาที โดยประมาณ
 • กรณีมีการแนบเอกสารแสดงรายได้ สามารถทราบผลภายใน 1-5 วันทำการ โดยประมาณ
วงเงินที่ได้รับอนุมัติน้อยไป สามารถขอเพิ่มวงเงินได้หรือไม่ (ก่อนลงนามในสัญญา) ?

หากยังไม่ได้ทำการลงนามในสัญญารับเงินกู้ และไม่เคยแนบเอกสารแสดงรายได้มาก่อน สามารถแนบเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติมเพื่อให้ระบบทำการพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยสามารถแนบเอกสารแสดงรายได้ ได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น (ไม่นับการติดตามเอกสารจากระบบ) และการพิจารณาใหม่อีกครั้งถือเป็นการปฏิเสธผลอนุมัติในครั้งแรก ซึ่งการทำสัญญาและตั้งวงเงินจะใช้ข้อมูลตามผลการอนุมัติล่าสุดของคำขอกู้ครั้งนั้นๆ

เมื่อยอมรับผลอนุมัติแล้ว มีเวลากี่วันในการกดรับ/ลงนามในสัญญา ?

เมื่อยอมรับผลอนุมัติแล้ว จะมีการจัดส่งสัญญา และการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS โดยสามารถกดรับสัญญา ภายในเวลา 72 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับการแจ้งเตือน มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ

จะได้รับวงเงินสินเชื่อเท่าไหร่ ?

อยู่ระหว่าง 20,000 - 1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้

คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ : สูงสุด 25% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : คิดอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ตั้งบนกระแสรายวันเดียวกัน บวกอีกไม่เกิน 3.000% ของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระ (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ)

การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน (โดยชำระทุกเดือน)

จะชำระค่างวดได้อย่างไร ?
 • กำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน โดยผู้กู้จะต้องนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่แจ้งไว้กับธนาคารทุกเดือน (เป็นบัญชีเดียวกันกับที่ตั้งวงเงินและเบิกจ่ายสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียน)
 • ชำระเงินต้น โดยผู้กู้จะต้องนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่แจ้งไว้กับธนาคารก่อนวันครบกำหนดอายุของวงเงิน
ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

ธนาคารไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ

มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการขอกู้เพิ่มเติมหรือไม่ ?

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าอากรแสตมป์ ทางธนาคารจะหักจากสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ ที่ผู้ใช้สินเชื่อได้รับอนุมัติ

back to top icon