ฟังก์ชัน

ตรวจสอบยืนยันการชำระเงินจาก Alipay และ WeChat Pay

ร้านค้าสามารถตรวจสอบยืนยันการชำระเงินจาก Alipay และ WeChat Pay เพื่อรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวจีนได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้น

วิธีการตรวจสอบยืนยันการชำระเงินจาก Alipay และ WeChat Pay

1

เข้า KPLUS shop เลือก “หน้าร้าน”

2

เลือกรายการ Alipay หรือ WeChat Pay ที่ต้องการตรวจสอบและกด “ตรวจสอบสถานะ”

3

กรณีที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ชำระเงิน หน้าจอจะแสดง “ผู้ซื้อยังไม่ได้จ่าย” ร้านค้าห้ามทำการส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ

4

เมื่อผู้ซื้อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดง “Alipay หรือ WeChat Payจ่ายแล้ว” เป็นตัวอักษรสีเขียว สามารถส่งสินค้าให้ผู้ซื้อได้

5

หากหน้าจอแสดงผู้ซื้อยกเลิกการจ่ายอาจเกิดจากการที่ผู้ซื้อไปทำการชำระเงินรายการอื่น ทำให้รายการแรกที่ยังไม่ได้ชำระเงินถูกยกเลิก