ฟังก์ชัน

ดูรายงานสรุปยอดขาย

วิธีการดูสรุปยอดขาย (รายชั่วโมง/วัน/สัปดาห์/เดือน)

1

ไปที่ “จัดการร้านค้า”

2

กดปุ่ม เพื่อไปดูรายงานสรุปยอด รายการจะเกิดจากทั้ง Thai QR และ QR Credit Card

3

ร้านค้าจะต้องลงทะเบียนการใช้งานผ่านหน้า Website Merchant Report Server

4

กรอกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อลงทะเบียนและหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย สามารถเข้าดู Report ได้

* รายงานของ Merchant Report Server (MRS) จะเป็นรายการที่ย้อนหลัง 1 วัน เช่น วันนี้คือวันที่ 5 มกราคม รายงานที่ขึ้นบนระบบ MRS จะเป็นของวันที่ 4 มกราคม