ฟังก์ชัน

การปิดยอด - Settlement

1

Thai QR ปิดยอดทุกวัน เวลา 23.00 น.
QR รับบัตรเครดิต ปิดยอดทุกวัน
เวลา 21.00 น.

* ร้านค้าจะไม่สามารถปิดยอดเองได้ ระบบจะปิดยอดโดยอัตโนมัติในเวลาสามทุ่มของทุกวัน และแจ้งยอดโอนเข้าบัญชีของวันถัดไป