ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารแห่งความยั่งยืน


ธนาคารกสิกรไทยปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเศรษกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลงไปในดีเอ็นเอของพนักงานทุกคน เป็น กรีน ดีเอ็นเอ ที่ซึมซับอยู่ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของธนาคารแห่งความยั่งยืน​

ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารแห่งความยั่งยืน


 

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขการให้บริการ K-Trade Connect Help Desk

23 ส.ค. 2560

Linked Slide

กสิกรไทยปล่อยกู้เปิดแฟรนไชส์ “ดนตรียามาฮ่า”

23 ส.ค. 2560

Linked Slide