Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Travel and Sport
Travel and Sport : ภูฏาน

"ภูฏาน" ประเทศเล็กๆ ในแถบเทือกเขาหิมาลัยที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียง กับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีประชากรไม่ถึง 1 ล้านคน เมื่อหลายปีก่อน (ประมาณ 7-8 ปี) เมื่อเราพูดถึงประเทศภูฏาน ไม่มีใครรู้จักว่าอยู่ที่ไหนของโลกไม่มีใครสนใจจะไปเที่ยว เราในฐานะคนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวต้องใช้ความพยายามในการอธิบายความน่าสนใจที่จะไปท่องเที่ยวประเทศนี้ แต่ก็ยังได้รับความสนใจน้อยมาก จนกระทั่งวันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี กษัตริย์จากประเทศต่างๆ ได้เสด็จมาร่วมงาน หนึ่งในนั้นมีเจ้าฟ้าจากประเทศภูฏานนามว่า จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เสด็จและดำเนินด้วยจริยวัตรที่งดงาม เรียบร้อย

เป็นที่สนใจประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก นับแต่นั้นมาสื่อต่างๆ เริ่มค้นหาข้อมูลและเผยแพร่ทั้งบทความและ สื่อโทรทัศน์ จนประเทศเล็กๆ แห่งนี้เป็นที่รู้จักของชาวไทยอย่างมาก ผู้คนเริ่มสนใจว่าประเทศนี้มีอะไรเที่ยว ค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่ ทำไมต้องจำกัดนักท่องเที่ยว หลายคำถามเริ่มมีคำตอบ บางคนเดินทางไปแล้ว เกิดความประทับใจในความอ่อนน้อม และไมตรีของชาวภูฏานที่มีต่อนักท่องเที่ยว ความมีเอกลักษณ์ในเรื่องการแต่งกาย สถาปัตยกรรม และเรื่องราวของการถ่ายทอดคำสอนเรื่องศาสนาที่ต้องทำความเข้าใจ เพราะหากจะแปลความหมายของนิยามประเทศภูฏาน Land of Thunder Dragon นั้นจะหมายถึงดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ซึ่งมีประวัติความเป็นมา และเรื่องราวการก่อตั้งศาสนานิกายหนึ่งของพุทธฝ่ายมหายาน ที่แยกตัวออกมาจากศาสนาพุทธในทิเบต จนทำใหเกิดความแตกต่างและแข่งขันในการเผยแผ่ศาสนาของผู้นำนิกายต่างๆ

 
 
 
 
นับจากวันแรกที่เราได้ไปเยือนภูฏาน และอีกประมาณ 5-6 ครั้งภายในเวลา 3 ปี จนกระทั่งปัจจุบันสื่อเกือบทุกช่อง เผยแพร่ภาพของประเทศนี้จนเป็นที่คุ้นหูและคุ้นตา เรามองเห็นความแตกต่างที่เริ่มเปลี่ยนไป จากภาพความทรงจำของเราในอดีต ผู้คนเริ่มแต่งตัวทันสมัยมากขึ้น ภาพของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (หมายถึงบรรยากาศที่ผู้คนแต่งกายประจำชาติทุกวัน ไม่ว่าจะเวลาไหน) จะเห็นได้น้อยลง ยกเว้นช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนา เหล่านี้เป็นเรื่องของโลกาภิวัฒน์ คนรุ่นใหม่ที่ไปเรียนรู้ในต่างประเทศจะเป็นคนรุ่นต่อ ๆ ไปที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศภูฏาน การคงไว้ซึ่งนโยบายเอกลักษณ์ของชาติจะอยู่ และต้านกระแสความก้าวหน้าของโลกไปได้อีกแค่ไหน ทางด้านวัตถุซึ่งนำหน้าไปก่อน การสร้างสาธารณูปโภค ถนนหนทางเพื่อรองรับความสะดวกสบายในการเดินทางติดต่อระหว่างผู้คนในประเทศ และส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่ขยายตัว มีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง การลงทุนที่หลั่งไหลเข้าไปจากนักลงทุนไทยที่เปิดโรงแรม และร้านอาหารไทยไว้รองรับชาวไทยที่ไปเที่ยวมีให้เห็นมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเท่าที่รู้คือ ในเมืองหลวงทิมพู ไม่มีสัญญานไฟจราจร (ไฟเขียวไฟแดง) มีแต่เจ้าหน้าที่คอยโบกให้สัญญานมือจัดการจราจร บนสี่แยกถนนนอซิม
ภูฏานไม่ใช่สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง ในทางกลับกันประเทศไทยกลับเป็นสววรค์สำหรับพ่อค้าชาวภูฏานที่มาเลือกสรรสินค้ากลับไปขายที่ทิมพู ไปเที่ยวภูฏานเผลอๆ ท่านอาจได้สินค้าไทยถือกลับมาบ้าน... แต่ภูฏานคือสวรรค์บนดินที่ผู้คนมีความสุขมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ....
 

บทความโดย :

คุณธัญญา ศิริวิทย์ (ป๊อป) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบอล ฮอลิเดย์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในแวดวงการท่องเที่ยวมากว่า 10 ปี

ติดต่อ คุณ ธัญญา ศิริวิทย์ (ป๊อป) ได้ที่

โทรศัพท์ หมายเลข 02-3935855 หรือ อีเมล์ info@globalholidayth.com

AUTHOR


คุณธัญญา ศิริวิทย์ (ป๊อป)
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบอล ฮอลิเดย์ จำกัด

RELATED STORY