Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Financial Planning
อยากซื้อหุ้นต่างประเทศต้องทำอย่างไร

“การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศแตกต่างจากการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นในไทยหลายประเด็น จึงควรสอบถามข้อมูลกับบริษัทหลักทรัพย์ให้เข้าใจก่อนเปิดบัญชี” – K-Expert

การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศเป็นช่องทางการลงทุนที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะจะช่วยให้เราสามารถลงทุนในบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก หรือบริษัทที่ทำธุรกิจซึ่งมีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น Facebook Tesla หรือ Nintendo เป็นต้น แต่การซื้อหุ้นต่างประเทศมีหลายปัจจัยที่เราควรพิจารณานอกเหนือจากพื้นฐานของบริษัทที่เราจะลงทุน และมีขั้นตอนในการเปิดบัญชีซื้อขายที่แตกต่างจากการซื้อหุ้นในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ K-Expert ได้รวบรวมมาฝากกันแล้วค่ะ
ปัจจัยที่ควรรู้ก่อนซื้อขายหุ้นต่างประเทศ

สำหรับคนที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศ ประเด็นแรกๆ ที่เราควรพิจารณาคือ ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท อุตสาหกรรม และประเทศที่เราลงทุน ซึ่งคนที่ลงทุนตลาดหุ้นไทยน่าจะคุ้นเคยกับประเด็นเหล่านี้กันอยู่แล้ว เช่น ลงทุนในบริษัทที่มีกำไรสม่ำเสมอ อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวหรือมีคู่แข่งไม่มาก รวมทั้งบริษัทนั้นทำธุรกิจในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตได้ดี โดยการลงทุนหุ้นต่างประเทศเป็นโอกาสดีที่เราจะสามารถเป็นเจ้าของบริษัทที่เป็นเจ้าของธุรกิจชั้นนำของโลก อย่างไรก็ตามในการลงทุนหุ้นต่างประเทศ อาจมีการกำหนดสัดส่วนที่นักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนได้ (Foreign Limit) ซึ่งในบางครั้งแม้ว่าเราจะพบหุ้นพื้นฐานดี ราคาไม่แพง แต่ก็อาจไม่สามารถลงทุนได้ เพราะมีนักลงทุนต่างประเทศลงทุนเต็มสัดส่วนที่กำหนดไว้แล้ว

ส่วนปัจจัยถัดมาคือ ภาษี สำหรับการลงทุนหุ้นในประเทศไทย ประเด็นเรื่องของภาษีดูแล้วไม่ค่อยยุ่งยากมากนัก เพราะหากมีกำไรจากการขายหุ้น ก็ไม่ต้องเสียภาษี โดยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หากได้รับเงินปันผล ส่วนในต่างประเทศนั้น หากเรามีกำไรจากการขายหุ้น หรือได้รับเงินปันผล ถ้านำเงินได้ก้อนนี้กลับเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีที่ได้รับกำไรหรือเงินปันผล เราต้องนำกำไรจากการขายหุ้นมาคำนวณรวมเป็นเงินได้มาตรา 40(4)(ช) ส่วนเงินปันผลนั้นต้องนำมาคำนวณรวมเป็นเงินได้มาตรา 40(4)(ข) แล้วเสียภาษีตามฐานภาษี ทั้งนี้ประเด็นภาษีของแต่ละประเทศที่เราไปลงทุนมีความแตกต่างกัน แนะนำให้ปรึกษากับบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมด้วยจะดีกว่าค่ะ

อีกหนึ่งปัจจัยที่เราลืมไม่ได้เมื่อลงทุนหุ้นต่างประเทศคือ ความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน โดยหากประเทศที่เรานำเงินไปลงทุน ค่าเงินอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงจะทำให้ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนลดลงไปได้ ซึ่งค่าเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เช่น ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงจากการที่อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรป เป็นต้น อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปกติ ค่าเงินจะไม่เคลื่อนไหวผันผวนมากนักเมื่อเทียบกับราคาหุ้น ดังนั้น เราจะต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เราลงทุน เพราะอาจมีผลกระทบกับค่าเงินของประเทศนั้นๆ ได้

เลือกตัวกลางซื้อขายดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ในการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ เราต้องเปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งที่ให้บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ ส่วนจะเลือกลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ใดนั้น เบื้องต้นควรสำรวจตรวจสอบดูก่อนว่า บริษัทหลักทรัพย์นั้นมีบริการให้ซื้อขายหุ้นของประเทศที่เราสนใจหรือไม่ และมีช่องทางในการซื้อขายหุ้นอย่างไร เพราะปัจจุบันมีช่องทางในการซื้อขายหุ้นต่างประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน ซื้อขายผ่านเว็บไซต์ และซื้อขายผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้การมีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับหุ้นต่างประเทศรายตัวก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้เรามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขายหุ้นได้ดียิ่งขึ้น

ในการเลือกบริษัทหลักทรัพย์ที่เราจะเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศ ปัจจัยเรื่องค่าธรรมเนียมในการซื้อขายก็มีส่วนในการตัดสินใจเช่นกัน เพราะแต่ละบริษัทหลักทรัพย์มีการคิดค่าธรรมเนียมซื้อขายแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการคิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าและออกจากประเทศไทยอีกด้วย ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทหลักทรัพย์ใช้ในการแปลงเงินบาทไปเป็นสกุลเงินต่างประเทศก็มีความสำคัญ เพราะหากเราได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่แพงหรือต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนทั่วไป ก็จะช่วยให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ค่ะ

หลักเกณฑ์ในการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศไม่ได้แตกต่างจากการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นไทยมากนัก เพียงแต่ประเภทของบัญชีที่เปิดได้จะเป็นบัญชีประเภท Cash Balance (โอนเงินเข้าก่อนทำการซื้อขาย) เท่านั้น โดยแต่ละบริษัทหลักทรัพย์มีการกำหนดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะ            

การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นในต่างประเทศไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิด เพียงแต่เมื่อเราจะทำการซื้อขาย การศึกษาหาข้อมูลของบริษัทและประเทศที่เราจะลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราจะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เราไม่คุ้นเคยซึ่งเป็นประเด็นหลักที่แตกต่างจากการลงทุนหุ้นในประเทศไทยค่ะ 

AUTHOR


ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษา
ลูกค้าบุคคล (K-Expert)

RELATED STORY