Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Financial Planning
ซื้อบ้านทั้งที ได้ลดทั้งภาษีและค่าธรรมเนียม

หลังจากที่ ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง และลดภาระให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ หลายคนที่สนใจจะซื้อบ้านเมื่อทราบข่าวนี้แล้วคงอยากซื้อบ้านขึ้นมาทันที แต่อาจยังไม่แน่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไร และมีเงื่อนไขอะไรบ้าง K-Expert จึงได้รวบรวมข้อมูลมาฝาก ดังนี้ค่ะ

1. ให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองสามารถนำเงินที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ 20% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์มาลดหย่อนภาษีได้เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งสิทธิในการลดหย่อนภาษีนี้เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะ 1. ให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปีภาษี นับตั้งแต่ปีที่โอนกรรมสิทธิ์ โดยให้แบ่งใช้สิทธิเป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปีภาษีค่ะ เช่น ซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท สามารถนำเงินที่จ่ายไปเพื่อซื้อบ้านจำนวน 20% ของราคาบ้านซึ่งเท่ากับ 600,000 บาทมาลดหย่อนภาษีได้ปีละ 120,000 บาท เป็นเวลา 5 ปีค่ะ ส่วนจะประหยัดภาษีได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับฐานภาษีสูงสุดของเราค่ะ เช่น ถ้าฐานภาษีสูงสุดของเราอยู่ที่ 20% ลดหย่อนได้ปีละ 120,000 บาท จะประหยัดภาษีได้เท่ากับ 24,000 บาท โดยจะแยกต่างหากจากสิทธิในการลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านค่ะ 2. ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน คือไม่เคยเป็นเจ้าของบ้านมาก่อนค่ะ 3. จ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 4. ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 5. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะออกกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไปค่ะ

2. ลดค่าธรรมเนียม 2 ประเภทคือ

- ค่าธรรมเนียมการโอน จากเดิมที่คิดค่าธรรมเนียมการโอน 2% ของราคาประเมิน ลดลงเหลือ 0.01% ของราคาประเมิน
- ค่าธรรมเนียมการจำนอง จากเดิมที่คิดค่าธรรมเนียมการจำนอง โดยจ่ายให้กับกรมที่ดิน 1% ของมูลค่าที่จำนอง ลดลงเหลือ 0.01% ของมูลค่าที่จำนอง โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจำนองนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในร่างประกาศซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการลงนามแต่อย่างใดค่ะ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวนี้สามารถใช้ได้ทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสองค่ะ เชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยลดภาระให้กับคนที่คิดจะซื้อบ้านได้มากพอสมควร แต่ก่อนตัดสินใจจะซื้อบ้านสักหลัง อย่าลืมตรวจสอบเรื่องความจำเป็นในการซื้อบ้านและความพร้อมทางด้านการเงิน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านในฝันต้องกลายมาเป็นภาระหนี้สินให้กับเจ้าของบ้านค่ะ ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องกับ “ซื้อบ้านทั้งที ได้ลดทั้งภาษีและค่าธรรมเนียม” ได้ที่ www.askKBank.com/K-Expert หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาวางแผนเพิ่มเติม สามารถปรึกษากับที่ปรึกษาลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย ได้ที่ K-Expert@kasikornbank.com และติดตามข่าวสารการเงินได้ที่ Twitter@KBank_Expert  

      K-Expert Action

  • เลือกซื้อบ้านโดยคำนึงถึงทำเลที่ตั้ง ราคา ขนาดครอบครัว Lifestyle การใช้ชีวิต ความสะดวกปลอดภัย และรูปแบบบ้าน
  • อย่าลืมเตรียมเงินไว้สำหรับเป็นเงินดาวน์ 20% ของราคาบ้าน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะตามมาหลังการซื้อบ้าน

 

AUTHOR


ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษา
ลูกค้าบุคคล (K-Expert)

RELATED STORY