สำรองที่นั่ง    หรือ     
Share

เนื้อหา

  1. เรียนรู้พฤติกรรมการซื้อสินค้าโดยรวมของลูกค้า Instagram / Facebook / LineOA / Tiktok
  2. เทคนิคการอ่านใจลูกค้าผ่านแชท Online อย่างเข้าใจ
  3. แยกแยะลูกค้าเป็น เพื่อเพิ่มโอกาสปิดการขาย
  4. เทคนิคปิดการขายแบบไม่ขาย แต่ได้ยอด
  5. เทคนิคการสร้างยอดขายด้วย Telesale

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ยังมีความเข้าใจว่าการปิดการขาย Online เหมือนกับ Offline

วิทยากร

คุณวริษนันท์ สินกมลเศรษฐ์
Co-Founder
บริษัท รักดีคอร์ปอเรท 465 จำกัด