สำรองที่นั่ง    หรือ     
Share

เนื้อหา

  1. วิธีจัดการสต๊อกง่ายๆที่เจ้าของธุรกิจควรทำ
  2. บริหารสต๊อกอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจ
  3. การเตรียมระบบสำหรับการขายของออนไลน์
  4. การใช้ระบบช่วยในการบริหารจัดการสต๊อกอย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ

เจ้าของธุรกิจที่สนใจเรื่องการจัดการสต๊อก หรือ ผู้ที่ต้องการนำระบบมาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

วิทยากร

คุุณสืบพงศ์ ภาสเวคิน
Head of Customer Success