สำรองที่นั่ง    หรือ     
Share

เนื้อหา

  1. รูปแบบของ เอเจนซี่ รับทำการตลาดออนไลน์
  2. เอเจนซี่รับทำการตลาดออนไลน์ครบวงจร ทำอะไรบ้าง
  3. รูปแบบการวัดผลที่ดีควรเป็นแบบไหน
  4. งบประมาณของการทำการตลาดออนไลน์ ควรมีเท่าไหร่ดี

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการ SME เจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการ และ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการรู้ขั้นตอนการทำงานของ เอเจนซี่ในการทำการตลาดออนไลน์

วิทยากร

คุณธิติพล เทียมจันทร์
ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ และ อีคอมเมิร์ซ