Update Privilege
เพื่อความสะดวกของท่านลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย สามารถใช้บริการฟิตเนสได้ตามปกติ โดยไม่ต้องสำรองสิทธิ์ผ่านเว็บไซด์ ตั้งแต่วันนี้และตลอดปี 2561 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารฯจะเรียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
GET FIT AT NEW FITNESS
พบกับบริการฟิตเนสแห่งใหม่ที่ WE Fitness สาขาที่กำหนด
GET DOMESTIC FLIGHTS UPGRADE
บริการอัพเกรดตั๋วโดยสารภายในประเทศจากหลากหลายสายการบิน
บริการเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
ภูมิใจกับความสำเร็จในแบบคุณ
สัมผัสเอกสิทธิ์รอบด้านเฉพาะ THE PREMIER
บริการเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
ภูมิใจกับความสำเร็จในแบบคุณ
สัมผัสเอกสิทธิ์รอบด้านเฉพาะ THE PREMIER
บริการเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
ภูมิใจกับความสำเร็จในแบบคุณ
สัมผัสเอกสิทธิ์รอบด้านเฉพาะ THE PREMIER
เอกสิทธิ์เฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จ...เช่นคุณ
บริการพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีเงินฝาก / เงินลงทุนอยู่กับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

Special Privileges

Booking
THE PREMIER ADVISORY


บริการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงิน
เพื่อต่อยอดความมั่งคั่งส่วนบุคคลและธุรกิจ


นัดหมายเข้ารับบริการ  02-8888877

รายละเอียด

Event & Activities

THE PREMIER

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา