Online Reservation
จองบริการฟิตเนส ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 เป็นต้นไป
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรหลักที่คงสถานะการเป็นลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยเท่านั้น
บริการเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
ภูมิใจกับความสำเร็จในแบบคุณ
สัมผัสเอกสิทธิ์รอบด้านเฉพาะ THE PREMIER
บริการเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
ภูมิใจกับความสำเร็จในแบบคุณ
สัมผัสเอกสิทธิ์รอบด้านเฉพาะ THE PREMIER
บริการเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
ภูมิใจกับความสำเร็จในแบบคุณ
สัมผัสเอกสิทธิ์รอบด้านเฉพาะ THE PREMIER
THE PREMIER ADVISORY Service
บริการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจแบบส่วนตัว
เอกสิทธิ์เฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จ...เช่นคุณ
บริการพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีเงินฝาก / เงินลงทุนอยู่กับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

Special Privileges

Booking
THE PREMIER ADVISORY


บริการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงิน
เพื่อต่อยอดความมั่งคั่งส่วนบุคคลและธุรกิจ


นัดหมายเข้ารับบริการ  02-8888877

รายละเอียด

Event & Activities

THE PREMIER

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา