บริการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย ( )

ใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ได้ไม่อั้น ด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจทุกการใช้จ่าย 
จุดเด่น

บริการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย เป็นบริการที่ธนาคารกสิกรไทยพัฒนาขึ้น เพื่อให้  บัตรเดบิตทุกประเภทของธนาคาร สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ หรือร้านค้า e-Commerce ต่างๆ ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจทุกการใช้จ่าย  ด้วยระบบความปลอดภัย Verified by VISA พร้อมรู้ข้อมูลทุกการใช้จ่ายด้วยบริการ K-mAlert: Debit Card Spending บริการส่ง SMS แจ้งเตือนทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต

รายละเอียด

คุณสมบัติผู้ใช้บริการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย

  - มีบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทยทุกประเภท

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

สมัครบริการและเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับการใช้บริการ ที่เครื่องเอทีเอ็มกสิกรไทย (K-ATM) ทั่วประเทศ เพียง 3 ขั้นตอน

ภายในช่วงเวลา 6.00 น. 22.00 น.

 

การสมัครใช้บริการ

1)     เลือกเมนู กองทุนรวม/สมัครบริการ/K-Mobile Banking/อื่นๆ

2)     เลือกเมนูบริการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย

3)     เลือกเมนูสมัครบริการ 

4)     ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก [เพื่อใช้รับรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP VbV : One Time Password Verified by VISA)

         และบริการ K-mAlert Debit Card Spending] แล้วกดปุ่ม ตกลง

5)     อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการสมัครใช้บริการ แล้วกดปุ่ม ตกลง

6)     รับใบบันทึกรายการ พร้อมรับ SMS ยืนยันการทำรายการสมัครบริการเสร็จสมบูรณ์

 

วิธีการใช้บัตรเดบิตซื้อสินค้า/บริการทางอินเทอร์เน็ต

1) เลือกชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิต หรือ ด้วยบัตรเดบิต วีซ่า

2) ระบุหมายเลขบัตรเดบิต 16 หลัก ระบุรหัส CVV (หมายเลข 3 หลัก ด้านหลังบัตร) และวันหมดอายุของบัตร

3) กด Request OTP เพื่อรับรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP VbV : One Time Password Verified by VISA)

      และกรอกรหัสที่ได้รับจาก SMS ในช่องที่ระบุ

4) กดยืนยันเพื่อชำระเงิน ระบบจะแสดงรายการเสร็จสมบูรณ์

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเดบิตกสิกรไทย

รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บัตร คลิกที่นี่

 

รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ

ช้อปออนไลน์ครบ 3,000 บาท รับเงินคืน 100 บาท
เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการช้อปออนไลน์ครบ 3,000 บาท รับเงินคืน 100 บาท 
·  เฉพาะผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทยบัตร K-Max Debit Card ที่สมัครบริการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย (Internet Shopping by K-Debit Card) เท่านั้น 
·  ลูกค้าต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ ช้อปออนไลน์ครบ 3,000 บาท คืน 100 บาท โดยการพิมพ์ KO ตามด้วยเลขบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 
·  รับเงินคืนจำนวน 100 บาทต่อเดือน เฉพาะในเดือนที่มียอดใช้จ่ายด้วยบัตร K-Max Debit Card ที่ร้านค้าออนไลน์ใดๆ สะสมภายในเดือนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป 
·  จำกัดจำนวนการคืนเงิน 100 บาท/1 หมายเลขบัตรเดบิต/เดือน และ 5,000 สิทธิ์/เดือน     
·  ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายออนไลน์สะสมต่อหมายเลขบัตรเดบิตที่ร่วมรายการต่อเดือน โดยคิดตามเดือนปฏิทิน ยอดใช้จ่ายต้องเป็นยอดที่มีการเรียกเก็บจากร้านค้าภายในเดือนนั้นๆแล้วเท่านั้น
·  เงินคืนจะโอนเข้าในบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับบัตรฯ ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นเดือน      
·  บัตรเดบิต ที่จะมีสิทธิได้รับเงินคืนจะต้องยังคงมีสภาพบัตรสถานะปกติตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก 
·  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด 
·  สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่  www.askkbank.com/kdebitcard  
·  ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882