ภาพงานเปิดโรงแรมพูคาน่านฟ้า

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2554

 

 

            

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

 ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

 

ภาพที่ 9

  

ภาพที่ 10

ภาพที่ 11

ภาพที่ 12

ภาพที่ 13

ภาพที่ 14

ภาพที่ 15

ภาพที่ 16

ภาพที่ 17

ภาพที่ 18

 

ภาพที่ 19

ภาพที่ 20

ภาพที่ 21

ภาพที่ 22

ภาพที่ 23

ภาพที่ 24

ภาพที่ 25

ภาพที่ 26

ภาพที่ 27

ภาพที่ 28

ภาพที่ 29

ภาพที่ 30

ภาพที่ 31

ภาพที่ 32

ภาพที่ 33

ภาพที่ 34

ภาพที่ 35

ภาพที่ 36

ภาพที่ 37

ภาพที่ 38

ภาพที่ 39

ภาพที่ 40

ภาพที่ 41

ภาพที่ 42

ภาพที่ 43

ภาพที่ 44

ภาพที่ 45

 

 

 

วิธีการ Save ภาพ

 

             -  Double Click บนภาพที่ต้องการจะ Save

             -  จะขึ้น New Window เป็นภาพใหญ่ที่มีคุณภาพสูงกว่าภาพที่แสดงในหน้าแรก

             -  Click ขวา และเลือก Save Picture As