KPB คือ ?

KBank Private Banking คือ

คือ บริการที่ออกแบบเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้าคนสำคัญของธนาคารเพื่อช่วยให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการออม และการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทน และควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมายของลูกค้า ผ่านทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่ดูแลเฉพาะคุณ ผู้ซึ่งประสานความร่วมมือกับทีมวิจัยเพื่อแปลงข้อมูลการลงทุนทียุ่งยากซับซ้อน เป็นคำแนะนำที่เข้าใจง่าย ทั้งยังเฝ้าติดตามตลาดการลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกการลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเต็มประสิทธิภาพและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข กับคนสำคัญของคุณอย่างไร้กังวล