กสิกรไทยออก เงินฝากคุ้มครองวัยซน

          กสิกรไทย ออกโครงการใหม่ เงินฝากคุ้มครองวัยซน มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุและค่าชดเชยรายวันจากการรักษาพยาบาล 6 โรคฮิตในเด็ก พร้อมเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือนที่ให้ผลตอบแทนสูงและไม่เสียภาษี เจาะพ่อแม่ที่มีลูกรักในวัยซนอายุตั้งแต่ 1-15 ปี คาดโดนใจผู้ปกครองที่ต้องการออมเงินเพื่ออนาคตลูก พร้อมทำประกันควบคู่กัน ตั้งเป้ากวาดลูกค้าปีนี้ไม่ต่ำกว่า 25,000 ราย      

          นายศีลวัต  สันติวิสัฎฐ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลของคนไทยมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ทำให้ประชาชนให้ความสนใจในการทำประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพมากขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันกับตนเองและบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะกับลูก หลานที่อยู่ในวันเด็กที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากโรคใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น

          ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทย จึงได้ร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกโครงการเงินฝากคุ้มครองวัยซน ซึ่งเป็นการควบรวมบริการเงินฝากและประกันอุบัติเหตุและค่าชดเชยรายวันจากการรักษาพยาบาล 6 โรคฮิตในเด็กเข้าด้วยกัน โดยกรมธรรม์ประกันภัยวัยซน จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุและค่าชดเชยรายวันจากการรักษาพยาบาล 6 โรคฮิตในเด็ก ได้แก่ ไข้เลือดออก ปอดบวม อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคหัด และการติดเชื้อในกระแสเลือด สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์ถึงอายุ 15 ปี โดยให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั่วไปจากอุบัติเหตุ 300,000 บาท และเสียชีวิตจากการใช้รถจักรยายนต์ 50,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุวงเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง หรือเงินชดเชยรายวันกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุสูงสุดวันละ 2,000 บาทต่อวัน และในกรณีเจ็บป่วยจาก 6 โรคตามที่กำหนด 1,500 บาทต่อวัน

          ทั้งนี้ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ควบคู่กัน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน ที่ฝากต่อเนื่องเดือนละ 1,000-25,000 บาท ดอกเบี้ยสูงและไม่เสียภาษี เมื่อครบกำหนดจะได้รับโบนัสเพิ่มอีก 2.50% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ โดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าได้ทำประกันภัยวัยซนควบคู่กับการออมเงินในระยะยาวเพื่อลูกหลาน

          สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากคุ้มครองวัยซน ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2553 จะได้รับสิทธิในการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน เพียงเดือนละ 200 บาท ตลอดอายุการฝาก 24 เดือนของเงินฝากทวีทรัพย์ (จากปกติกำหนดให้ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ปีละ 2,850 บาท) และจะได้รับชุดดินสอสี พร้อมกล่องดีไซน์สวย เมื่อฝากขั้นต่ำเดือนละ 2,200 บาทขึ้นไป นอกจากนั้นยังสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของคุณหนูวัยซน ในการส่งภาพวาดเข้าประกวดในหัวข้อ ความฝันของหนูน้อยนักออม เพื่อชิงทุนการศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

          นายศีลวัต กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทย ยังร่วมกับบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการ Hot Line สายเด็ก ให้บริการด้าน Healthy Kids บริการให้คำปรึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ บริการ Smart Kids บริการให้ข้อมูลและติดต่อประสานเบื้องต้น ของสถานศึกษา บริการ Funs & Activities บริการข้อมูลและติดต่อประสานงานเบื้องต้นของสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทางปัญญา บริการ Kids Fashion ให้ข้อมูลและติดต่อประสานงานเบื้องต้นของถานที่หรือแหล่งช็อปปิ้งผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก บริการ Yummy Menu ให้ข้อมูลเบื้องต้น และติดต่อประสานงานเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ สูตร หรือวิธีทำอาหารสำหรับเด็กแต่ละวัย ค้นหา และจองร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานที่จัดงานวันเกิด และบริการ Kids Psychology ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวเบื้องต้นทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง

          ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งเป้าผู้สมัครใช้บริการกรมธรรม์ประกันภัยวัยซนไว้ไม่ต่ำกว่า  25,000 ราย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ เงินฝากคุ้มครองวัยซน และสมัครใช้บริการ ประกันภัยวัยซน ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888