โครงการ "น้ำใจไทย เกื้อกูลไทย" เครือธนาคารกสิกรไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปพร้อมกัน

 เครือธนาคารกสิกรไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย | การบรรเทาความเดือดร้อนและช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า |
มาตรการดูแลพนักงาน | ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วมกับเครือธนาคารกสิกรไทย

 

เครือธนาคารกสิกรไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

 • จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ
  และพระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิกสิกรไทย จัดตั้งและ
  ดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดญาณสังวราราม
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิชัยพัฒนา โดย
  สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ถึง 600 คน และธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่
  เพื่อดูแลและ
  ประสานงานให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง พร้อม
  อาหารครบ 3 มื้อ การฝึกสอนอาชีพ และสันทนาการต่าง ๆ รองรับไว้
  อย่างครบครัน นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อสมทบ
  ทุนการดำเนินงาน
  ของศูนย์ช่วยเหลือฯ แห่งนี้ด้วย

 

 

 • มอบถุงยังชีพ "น้ำใจไทย เกื้อกูลไทย" 


บรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์ช่วยเหลือฯ

    
     พนักงานเครือธนาคารกสิกรไทยจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจบรรจุถุงยังชีพ

เครือธนาคารกสิกรไทยระดมพนักงานจิตอาสาจัดถุงยังชีพ “น้ำใจไทย
เกื้อกูลไทย” ซึ่งประกอบด้วยอาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีพของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวนกว่า 7,000 ชุด
รวมทั้งส่งมอบน้ำดื่มจำนวนมากกว่า 700,000 ขวด และสิ่งของจำเป็น
ต่าง ๆ อาทิ สุขากระดาษและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
น้ำท่วมรุนแรงหลายจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี
ลพบุรี อยุธยา สระบุรี อ่างทอง นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร พิษณุโลก
เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพ
ผ่านทีมงานเจ้าหน้าที่สาขา ทีมงานพนักงานจิตอาสาที่ลงไปพื้นที่ และ
การส่งมอบผ่านความร่วมมือกับองค์กรเอกชนต่าง ๆ  เพื่อให้ถุงยังชีพ
ของเครือธนาคาร
กสิกรไทยสามารถเข้าไปสู่พื้นที่ประสบภัยและถึงมือ
ประชาชนผู้เดือดร้อนได้อย่างทั่วถึงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 


     ภาพการลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย    
        
     17 ก.ย. 54 มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม K Excellence ที่ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
    
     1 ต.ค.54  มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม K Excellence ให้โรงพยาบาลบ้านหมี่ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย และลงพื้นที่ไปมอบที่ต.ทับยา
    อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    
     12 ต.ค. 54 มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม K Excellence ที่ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
    
     28 ต.ค.54 มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม K Excellence ให้ศาลากลางจ.นนทบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จ.นนทบุรี
    
     1 พ.ย.54 มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม K Excellence ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเกลือ จ.อยุธยา ซึ่งมีผู้พักพิง 800 คน
    
     2 พ.ย.54 มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม K Excellence ให้กับชาวบ้านหมู่ 2-3-4-5-6 ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
    
     3 พ.ย.54  มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม K Excellence ที่ชุมชนวัดอุทยาน หมู่ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
    
     4 พ.ย.54  มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม K Excellence ที่ชุมชนวัดตึก วัดไทรม้าใต้ และชุมชนวัดท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
    
     9 พ.ย.54  มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม K Excellence ในพื้นที่เขตบางแค และเขตหนองแขม ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ
    
     16 พ.ย.54 มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม K Excellence ให้กองเรือทุ่นระเบิด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และลงพื้นที่เข้าไปมอบให้
    ผู้ประสบภัยในซอยจรัญฯ 13
ร่วมกับกองทัพเรือ
    
     25 พ.ย.54 มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม K Excellence ให้ชุมชนเจริญวิถี ซ.เจริญวิถี ถ.จรัญฯ 13 ร่วมกับกองทัพเรือ

 • รถบริการรับ-ส่งในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

     เครือธนาคารกสิกรไทย จัดรถให้บริการรับ-ส่ง ฟรี แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญาน้ำท่วม เพื่อให้ได้เดินทางด้วยความสะดวก ตั้งแต่
     เวลา 8.00 - 18.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่
          1. ถนนพหลโยธิน  จากสถานี BTS ซอยอารีย์ - สะพานควาย - ห้าแยกลาดพร้าว - รัชโยธิน - เกษตร - วงเวียนบางเขน - ซอยพหลโยธิน 48 
          2. ถนนเพชรเกษม จากแยกกาญจนาภิเษก - แยกพุทธมณฑล สาย 2 - คลองขวาง - วัดอุดมรังษี - แยกพุทธมณฑล สาย 4
 
          3. ถนนเพชรเกษม จากแยกท่าพระ - บางไผ่ - แยกราชพฤกษ์ ตัดเพชรเกษม - บางหว้า - ตลาดบางแค
          4. โลคัลโรด         จากไอทีสแควร์ - เคหะทุ่งสองห้อง - ดอนเมือง
     ปัจจุบันธนาคารได้ปรับการเดินรถในบางเส้นทาง เนื่องจากระดับน้ำลดลง

 • บัตรเครดิตกสิกรไทย เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินบริจาค
  ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย สามารถใช้คะแนนสะสม KBank Reward Point
  ทุก 1,000 คะแนนแลกเป็นเงินบริจาค 100 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อ
  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ร่วมบริจาคเงิน
  ในโครงการฯ จำนวน 2,482,400 บาท
 
 •  การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


  คณะผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านสมาคมบริษัท
  จดทะเบียนไทย และกรมสรรพากร

นอกเหนือจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว เครือธนาคารกสิกรไทย
ยังได้ร่วมบริจาคให้แก่ สมาคมและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวม 5 แห่ง เป็นเงินกว่า 30 ล้านบาท ได้แก่
สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริทจัดการกองทุนรวม และ
กรมสรรพากร เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้อย่างทั่วถึงและมากที่สุด

 • แบ่งปันแรงกายแรงใจ

    

 

 

22 ต.ค. 54 พนักงานเครือธนาคารกสิกรไทยจิตอาสา ร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)
ท่าอากาศยานดอนเมือง

 

     16 พ.ย.54 บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย และผู้บริหารธุรกิจไพรเวทแบงก์ เครือธนาคารกสิกรไทย ร่วมบรรจุถุงยังชีพ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง
 • มอบกระสอบทรายบรรเทาปริมาณน้ำ

เครือธนาคารกสิกรไทย มอบกระสอบทรายกว่า 397,000 ถุง ที่ใช้เป็นพนังป้องกันน้ำท่วมอาคารสำนักงานใหญ่และสาขาสำนักในช่วงที่ผ่านมา และสถานการณ์น้ำได้คลี่คลายไปแล้ว จึงมอบให้กับวัดและหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบรรเทาปริมาณน้ำไม่ให้เพิ่มมากขึ้น และป้องกันน้ำเข้าท่วมในพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยง...เพื่อผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

 


การบรรเทาความเดือดร้อนและช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
   

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ได้ส่งผลให้ประชาชน

ผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบธุรกิจได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก

ธนาคารกสิกรไทยจึงได้ดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือทุก

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ดังนี้

 •  มาตรการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบอุทกภัย

   

          บริการเอทีเอ็มเคลื่อนที่ (K-Mobile ATM) เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเบิกถอนเงินจาก
เครื่องเอทีเอ็ม ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 12 คัน จอดให้บริการ ณ บริเวณศูนย์อพยพ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมราชมังคลากีฬาสถาน ลาดกระบัง อยุธยา ศรีสมาน กาญจนาภิเษก
รัชดาภิเษก และจุดบริการรับ-ส่ง ผู้ประสบอุทกภัยที่ห้าแยกปากเกร็ด โรงพยาบาลศิริราช
สะพานพระปิ่นเกล้า สี่แยกท่าพระ แยกบางบัวทอง กระทุ่มแบน

      

ทั้งนี้ เครือธนาคารกสิกรไทยจะดำเนินการธุรกรรมของลูกค้าอย่างเต็มที่ และธนาคารจะแจ้งช่องทางที่เปิดดำเนินการผ่านเว็บไซต์
ของธนาคาร  www.kasikornbankbankgroup.com หรือลูกค้าบุคคลที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อสอบถามและขอรับมาตรการ
ช่วยเหลือได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888 สำหรับลูกค้าธุรกิจ ติดต่อ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822

 • การช่วยเหลือฟื้นฟูลูกค้าหลังน้ำท่วม

      ธนาคารกสิกรไทยได้จัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือฟิ้นฟูบ้านหลังน้ำท่วมที่ทุกคนต้องมี" จำนวน 400,000 เล่ม แจกฟรีให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เนื้อหาประกอบด้วยบัญญัติ 21 ประการ เรื่องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด เพื่อเป็นคู่มือสำหรับประชาชนในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและปลอดภัย ติดต่อรับได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยที่เปิดให้บริการแล้ว
คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อสาขาที่สามารถติดต่อรับคู่มือฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888
หรือ
คลิกที่นี่เพื่อขอรับข้อมูลในรูปแบบไฟล์

       เครือธนาคารกสิกรไทยได้ปรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งยังเข้าไปช่วยดูแลธุรกิจของลูกค้าแบบครบวงจร โดยไม่กำหนดวงเงินสนับสนุนสินเชื่อของลูกค้าทั้งหมด แต่จะพิจารณาตามความเสียหายและความจำเป็นทางธุรกิจให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย โดยในปี 2555 ขนาดตลาดของกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่จะมีความต้องการเงินทุนประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นความต้องการเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องจากปี 2553 ประมาณ 400,000 ล้านบาท โครงการลงทุนขยายธุรกิจใหม่ 250,000 ล้านบาท การลงทุนขยายธุรกิจระหว่างประเทศ 400,000 ล้านบาท และการลงทุนเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจ 150,000 ล้านบาท
       กสิกรไทยรวมมาตรการ ลดดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาผ่อนชำระ เพิ่มวงเงินช่วยฟื้นฟูลูกค้าสินเชื่อบ้านหลังน้ำท่วม และยังจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประสานงานช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่ประสบภัยน้ำท่วม ในการฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้าน เครื่องไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ พร้อมช่างรายย่อยทุกแขนงกว่า 8,000 คน ร่วมกับร้านค้าพันธมิตรกว่า 200 ร้านค้า มอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 30% และมีมาตรการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถฟื้นฟูและดำเนินชีวิตต่อไปได้ โดยได้จัดกิจกรรม KBank Big Cleaning by K Home Smiles Club จัดทีมทำความสะอาด นำโดยผู้บริหารและพนักงานของธนาคารกว่า 300 คน เข้าช่วยทำความสะอาดฟื้นฟู พร้อมมอบชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทย และโครงการหมู่บ้านกว่า 200 โครงการ

มาตรการดูแลพนักงาน
          ธนาคารมีความห่วงใยต่อพนักงานที่ได้รับผลกระทบ และมีแนวทางรับมือต่อสถานการณ์ พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาทุกข์ยากและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ดังนี้

ด้านที่พักอาศัย  ธนาคารจัดหาที่พักชั่วคราว และช่วยเหลือค่าเช่าแก่พนักงาน
ด้านที่จดรถยนต์  ธนาคารจัดสรรพื้นที่จอดรถยนต์ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ทั้ง 3 แห่ง รวม 561 คัน และจัดหา
ที่จอดรถยนต์เพิ่มเติม ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและป้องกันชายฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และมีรถยนต์จัดส่งพนักงานไป- กลับกรุงเทพฯ ในเวลา
15.00 น. และ 18.00 น. ทุกวัน ซึ่งสามารถรองรับได้ 500 คัน
การทำงานของพนักงาน

 ธนาคารอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบ สามารถทำงานจากที่บ้านได้ (Work from
Home) โดยไม่คิดเป็นวันลา
การให้สวัสดิการเงินกู้

ธนาคารจัดให้มีเงินกู้ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ โดยเป็นเงินกู้เพื่อการยังชีพ และเงินกู้เพื่อซ่อมแซม
บ้านอยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่น ๆ 
การให้ความช่วยเหลืออพยพฉุกเฉิน

ธนาคารจัดหน่วยช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉุกเฉินด้วย
รถ 6 ล้อ 10 คัน และเรือ 5 ลำ
การให้ข้อมูลข่าวสาร

ธนาคารจัดให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยแก่พนักงาน ตลอดจน
ข้อมูลข่าวสารการให้ความช่วยเหลือพนักงาน ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ภายในธนาคาร


ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วมกับเครือธนาคารกสิกรไทย

 • กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
  เครือธนาคารกสิกรไทยเชิญชวนพนักงานในเครือธนาคารกสิกรไทย ร่วมมือกับผู้มีจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ทำความสะอาดและฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัยรุนแรงกลับมาสะอาดดังเดิม

 
13 พ.ย.54 ทำความสะอาดบริเวณศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ตลาดปากน้ำโพ (หน้าผา) และบริเวณหน้าสาขาถนนสายเอเชีย จ.นครสวรรค์ 19 พ.ย.54 ทำความสะอาดและปรับปรุงฟื้นฟูบริเวณตลาด และสวนหย่อมวงเวียนเกษตร จ.พระนครศรีอยุธยา
26 พ.ย.54 ทำความสะอาดบริเวณวัดสิริกมลาวาส กทม. 26 พ.ย.54 ทำความสะอาดบริเวณวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
30 พ.ย.54 ทำความสะอาดภายในบริเวณสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ร่วมกับกลุ่มห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และชุมชนบริเวณตลาดบ้านบางแค 3-4 ธ.ค.54 ซ่อมแซมและฟื้นฟูโบสถ์ วิหาร และอาคารเรียน โรงเรียนโคกเข็ม และวัดโคกเข็ม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยมีแนวร่วมจิตอาสาเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด (รายการ คนค้นคน)

 เครือธนาคารกสิกรไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย | การบรรเทาความเดือดร้อนและช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า |
มาตรการดูแลพนักงาน | ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วมกับเครือธนาคารกสิกรไทย