รหัสการทำรายการ ( )

   รหัสเริ่มต้น

   รหัสสิ้นสุด

                                    คำอธิบาย

        

  00045

  00045

  รับค่าขายหลักทรัพย์ เงินปันผล เงินเดือน อื่นๆ จากธนาคาร

  00046

  00046

  ชำระค่าซื้อสินค้า/บริการ หลักทรัพย์ จากต่างธนาคาร

  00049

  00049

  ซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ค่าสินค้า/บริการ

   05027

   05027

   

   นำเงินเข้า/หักบัญชีธุรกรรมต่างประเทศ

   07106

   07106

   

   รับเงินเดือน ค่าจ้าง

  07126

  07126

   

  รับดอกเบี้ย คืนเงินต้นพันธบัตร หุ้นกู้ เงินปันผล ค่านายหน้า

  07201

  07201

   

  หักบัญชีเพื่อชำระค่าสินค้าให้เจ้าหนี้การค้าและค่าภาระผูกพันอื่น ๆ

  07206

  07206

   

  เข้าบัญชีเพื่อชำระค่าสินค้าให้เจ้าหนี้การค้าและค่าภาระผูกพันอื่น ๆ

  07301

  07301

   

  หักบัญชีเพื่อชำระบัตรเครดิต

  07311

  07311

   

  หักบัญชีเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยและค่าเบี้ยประกันชีวิตให้บริษัทต่าง ๆ

  07321

  07321

   

  หักบัญชีเพื่อชำระค่าน้ำประปา ของการประปานครหลวง

  07331

  07331

   

  หักบัญชีเพื่อชำระค่าไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง

  07341

  07341

   

  หักบัญชีเพื่อชำระค่าโทรศัพท์ ของ TOT , TA , TT&T

  07361

  07361

   

  หักบัญชีเพื่อชำระค่าไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  07371

  07371

   

  หักบัญชีเพื่อชำระค่าน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค

  07401

  07401

   

  หักบัญชีเพื่อชำระค่าโทรศัพท์มือถือ ชำระค่าบริการวิทยุติดตามตัว ชำระค่าบริการเคเบิ้ลทีวี

  07416

  07416

   

  เข้าบัญชีเป็นค่าสินค้า/บริการ หลักทรัพย์ต่าง ๆ

  07441

  07441

   

  หักบัญชีเพื่อชำระค่าซื้อสินค้า/บริการ หลักทรัพย์ ผ่อนเงินกู้

  07636

  07636

   

  เข้าบัญชีเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน เงินปันผล จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทย (TFAM)

  07778

  07778

   

  ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

  07806

  07806

   

  ดอกเบี้ยออมทรัพย์

  07821

  07821

   

  โอนเงินไปยังบัญชีที่ผูกไว้อัตโนมัติ (หัก SA เข้า CA)

  07826

  07826

   

  รับโอนจากบัญชีที่ผูกไว้อัตโนมัติ (SA เข้า CA)

  07851

  07851

   

  ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีกระแสรายวัน

  07871

  07871

  Account Link / Auto Transfer

  07891

  07891

   

  หักบัญชีเพื่อนำฝากเข้าบัญชีทวีทรัพย์

  07896

  07896

   

  หักบัญชีเพื่อนำฝากเข้าบัญชีทวีทรัพย์

  08001

  08001

   

  ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

  09448

  09448

   

  นำเงินเข้าบัญชีร้านค้ารับบัตร

  09497

  09497

  โอนเงิน/ชำระบัตรเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์

  09961

  09970

  รับเงินเดือน ค่าจ้าง

  13276

  13280

   

  รับโอนเงินจากต่างธนาคาร  แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882