K-ATM

ความสะดวกสบายทางการเงินรูปแบบใหม่ผ่านเครื่องเอทีเอ็มที่มาพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆ ทั้งรูปแบบการถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอด ชำระค่าสินค้าและบริการ หรือเปลี่ยนรหัสบัตร ฯลฯ นับตังแต่วันนี้ การเดินทางไปธนาคารจึงไม่ใช่เรื่องจำเป็นอีกต่อไป
จุดเด่น

         บริการ K-ATM เป็นบริการที่คุณสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทยที่มีอยู่มากกว่า 7,043 เครื่องทั่วทั่วประเทศ ซึ่งคุณสามารถใช้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เป็นช่องทางการให้บริการหลักของบริการต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น บริการถอนเงิน, สอบถามยอด, โอนเงิน, ซื้อ/ชำระค่าสินค้าและบริการ, และเปลี่ยนรหัสบัตร โดยมีสถานที่ให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ, ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, แหล่งบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น นอกเหนือจากบริการต่าง ๆ ที่เป็นบริการหลักของทางธนาคารแล้ว ทางธนาคารได้เพิ่มบริการเสริมต่างๆมากมายเช่นบริการการส่ง SMS แจ้งผลการโอนเงิน บริการชำระค่าสินค้าแบบออนไลน์ และบริการสมัคร K-mAlert และ K-mBanking เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ด้วยบริการที่หลากหลายของ K-ATM ที่ถูกพัฒนาเพื่อให้มีความครบถ้วนและทันสมัย ด้วยบริการสารพัดรูปแบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของบุคคลทุกๆกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทีต้องการความรวดเร็วสะดวกสบาย หรือกลุ่มที่ทันสมัยพร้อมรับกับนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

ผู้ที่ถือบัตรเอทีเอ็ม, บัตรเดบิต Visa Electron, และบัตรเครดิต ทั้งของธนาคารกสิกรไทย บัตรต่างธนาคาร (ซึ่งอยู่ในเครือเอทีเอ็มพูล) รวมถึงบัตรของธนาคารต่างประเทศที่มีเครื่องหมายดังต่อไปนี้สามารถใช้บริการถอนเงินสดและบริการสอบถามยอดจาก K-ATM ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

รายละเอียด

รายการที่สามารถทำได้ผ่านบริการ K-ATM

1. บริการถอนเงิน (Withdrawal)  พร้อมทั้งสามารถดู Virtual Slip ที่หน้าจอและสามารถให้เลือกที่จะพิมพ์หรือไม่พิมพ์สลิปได้

K-ATM สามารถจ่ายธนบัตรมูลค่า 100, 500, และ 1,000 บาท ได้สูงสุด 20 ฉบับ รวมเป็นเงินสูงสุด 20,000 บาท ต่อ 1 รายการ ทั้งนี้วงเงินที่ลูกค้าสามารถถอนเงินได้สูงสุดภายในวันเดียวกันจะเป็นไปตามวงเงินของบัตรแต่ละประเภทของแต่ละธนาคาร

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินข้างต้นผ่านบริการ K-Contact Center โทร. 0 2888 8888

2. บริการสอบถามยอด/พิมพ์รายการเดินบัญชี (Balance/Statement Inquiry):

คุณสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Ledger Balance) และยอดเงินคงเหลือที่สามารถถอนได้ (Available Balance) ของบัญชีที่ผูกกับบัตรที่คุณทำรายการได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกพิมพ์รายการเดินบัญชีของบัญชี E-Savings หรือรายการซื้อสินค้าผ่านบัตรเดบิตของคุณได้อีกด้วย

3. บริการโอนเงิน (Transfer) ซึ่งรวมถึงบริการเสริมแจ้งผลการโอนเงินผ่านบริการ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอน

 • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตร (Transfer between your linked A/C)

  คุณสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตรโดยไม่จำกัดวงเงิน โดยที่สามารถทำการโอนเงินผ่านบริการ K-ATM ในแต่ครั้งละไม่เกิน 999,999 บาท
 • โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นที่เป็นบัญชีของธนาคารกสิกรไทย (Other Account Funds Transfer)

  คุณสามารถโอนเงินภายในวันเดียวกันได้สูงสุดตามวงเงินของบัตรแต่ละประเภท แต่ครั้งละไม่เกิน 999,999บาท ทั้งนี้วงเงินที่ลูกค้าสามารถถอนเงินได้สูงสุดภายในวันเดียวกันจะเป็นไปตามวงเงินของบัตรแต่ละประเภท

  หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินข้างต้นผ่านบริการ K-Contact Center โทร. 0 2888 8888
 • โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นที่เป็นบัญชีของธนาคารอื่น (Inter-bank Funds Transfer)

  คุณสามารถโอนเงินภายในวันเดียวกันได้สูงสุดตามวงเงินของบัตรแต่ละประเภท แต่ครั้งละไม่เกิน 30,000บาท ทั้งนี้วงเงินที่ลูกค้าสามารถถอนเงินได้สูงสุดภายในวันเดียวกันจะเป็นไปตามวงเงินของบัตรแต่ละประเภทของแต่ละธนาคาร

  หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินข้างต้นผ่านบริการ K-Contact Center โทร. 0 2888 8888
 • รายชื่อของธนาคารที่สามารถทำการโอนเงินได้มีดังนี้:
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารทหารไทย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารนครหลวงไทย
  • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
  • ธนาคารยูโอบี
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธนาคารธนชาต
  • ธนาคารทิสโก้
  • ธนาคารเกียรตินาคิน
  • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
 • บริการยืนยันการโอนเงินผ่าน SMS (K-mAlert: Fund Transfer Alert) เป็นบริการเสริมของการโอนเงินผ่านช่องทาง K-ATM ไม่ว่าจะเป็น โดยจะมีการแจ้งผลการโอนเงินผ่านบริการ SMS ไปยังโทรศัพท์ของผู้รับโอน ซึ่งจะมีรายละเอียดประกอบไปด้วยเลขที่บัญชีผู้รับโอน จำนวนเงิน และหมายเลขโทรศัพท์/รหัสอ้างอิงของผู้โอน ที่ผู้รับโอนสามารถมั่นใจได้ในรายการได้เนื่องจากเป็นบริการแจ้งผลจากทางธนาคาร

  โดยบริการส่ง SMS ดังกล่าวนี้สามารถใช้ได้กับการโอนเงินที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยของลูกค้าที่มาโอนเงินภายในเขตเดียวกัน โอนเงินข้ามเขต และโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT)

4. บริการซื้อ/ชำระเงิน (Purchase/Payment):

คุณสามารถทำการซื้อ/ชำระค่าสินค้าและบริการของบริษัทที่ทำข้อตกลงกับธนาคารได้ โดยสามารถหักจากบัญชีที่ผูกกับบัตรได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 999,999 บาท  ในการซื้อ/ชำระเงินค่าสินค้า และบริการของบางบริษัทนั้น คุณจะต้องระบุรหัสบริษัทก่อนที่จะทำรายการด้วยตัวคุณเอง ซึ่งสามารถสอบถามได้จากบริษัทที่ต้องการชำระเงิน 

5. บริการชำระเงินด้วยบาร์โค้ด  (Barcode Payment): คุณสามารถทำรายการชำระเงินผ่านบาร์โค้ดที่เครื่องเอทีเอ็ม ของธนาคารที่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทั่วประเทศด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนคือ

          Step 1: เลือกชำระเงินด้วยบาร์โค้ด
          Step 2: วางแถบบาร์โค้ดที่จุดอ่านบาร์โค้ด
          Step 3: กดปุ่มยืนยันการทำรายการ
          สำหรับบริษัทบางประเภทเช่นบัตรเครดิต คุณจะต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายด้วยก่อนกดปุ่มยืนยันการทำรายการ

6. บริการกองทุนรวม (Mutual Fund) คุณสามารถทำรายการซื้อ/ขายกองทุนรวมต่างๆของธนาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่เครื่อง ATM ของธนาคาร

7. บริการเปลี่ยนรหัส (Change PIN): เพื่อความปลอดภัยในการทำรายการ คุณควรเปลี่ยนรหัสประจำบัตรของคุณอย่างสม่ำเสมอ โดยเข้ามาที่เมนูบริการเปลี่ยนรหัส เพื่อกำหนดรหัสชุดใหม่ให้แก่บัตรของคุณ

8. บริการอื่นๆ (Others)

 • บริการเปลี่ยนเป็นบัญชี E-Savings Account (Switch to KBank E-Savings Account): เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์รายการเดินบัญชี (Statement) ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ของธนาคารกสิกรไทยได้ คุณสามารถเข้ามาที่เมนูเพื่อเปลี่ยนบัญชีออมทรัพย์ของคุณให้เป็นบัญชี E-Savings Account ได้ทันที 
 • บริการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Register KBank Direct Debit) เพื่อให้การชำระเงินเป็นเรื่องง่าย คุณไม่ต้องคอยเสียเวลากับการชำระค่าสินค้าและบริการที่ยุ่งยาก คุณสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านเครื่อง ATM เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธนาคารทำการหักบัญชีของคุณเพื่อชำระค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ 

       บริการสมัครบริการสำหรับโทรศัพท์มือถือ (Apply for Mobile Phone Service) ด้วยบริการรูปแบบใหม่ๆของธนาคารที่อำนวยความสะดวกแก่คุณในการใช้บริการของธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถสมัครใช้บริการสำหรับโทรศัพท์มือถือ ที่เครื่อง ATM ของธนาคารสำหรับบริการต่างๆที่คุณต้องการได้ ดังนี้
       -  บริการรับข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย (K-mAlert)
       -  บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย (K-mBanking)
       -  บริการ ATM SIM
 • บริการบริจาคการกุศล (Donation to Charity): คุณยังสามารถบริจาคการกุศลให้แก่มูลนิธิที่ธนาคารกสิกรไทยได้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย โดยที่คุณสามารถบริจาคเงินจากบัญชีที่ผูกกับบัตรได้สูงสุดตามวงเงินของบัตรที่ใช้ทำรายการ 

วัน-เวลาในการให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ:
1. ให้บริการถอนเงินสดและสอบถามยอดตลอด 24 ชั่วโมง
2. โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่เป็นบัญชีของธนาคารกสิกรไทย, ซื้อ/ชำระเงิน, ชำระเงินด้วยบาร์โค้ด, และบริการเสริมอื่นๆ ให้บริการเฉพาะเวลา 6.00 – 22.00 น.

3. โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่เป็นบัญชีของธนาคารอื่น ให้บริการเฉพาะเวลา 6.00 – 21.00 น.

ระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของบริการ K-ATM

ปัจจุบันธนาคารใช้มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลของระบบเอทีเอ็มแบบ Triple DES ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดภายในปี 2550

โดยการเข้ารหัสข้อมูลดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งรหัสของบัตรที่คุณมาใช้ทำรายการต่าง ๆ ที่เครื่องเอทีเอ็ม ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณในการทำรายการต่าง ๆ ผ่านระบบ K-ATM อีกด้วย

จำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถทำรายการ/วัน

รายการ เอทีเอ็ม เดบิตกสิกรไทย
ถอนเงิน 8 15
โอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกไว้ 8 10
สอบถามยอด 5 10
ถอนเงิน+โอนเงินระหว่างบัญชี 8 19
โอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่นของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารอื่น ไม่จำกัด(จำกัดจำนวนเงิน) ไม่จำกัด(จำกัดจำนวนเงิน)

 

 

ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน สำหรับผู้ถือบัตรของ China Union Pay (CUP)

รหัสผ่านสำหรับใช้บริการ

คุณสามารถขอรับรหัสผ่าน (PIN) เพื่อใช้บริการ K-ATM ได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาที่คุณสมัครใช้บริการ K-ATM โดยรหัสผ่านจะเป็นตัวเลข 4หลักซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองในภายหลังที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและเมื่อคุณใช้บริการ K-ATM ในครั้งแรก ระบบจะให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เป็นรหัสที่คุณต้องการใช้งาน

การแก้ไขข้อมูลการใช้งานและการตั้งค่าส่วนตัวเพื่อใช้บริการ K-ATM

การเปลี่ยนรหัสผ่าน (PIN): คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตัวคุณเองที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย โดยไม่ต้องแจ้งหรือยื่นเอกสารใด ๆ มายังธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท)
สอบถามยอดบัญชี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

สอบถามยอดบัญชีธนาคารอื่นๆในเครือ ATM Pool

ค่าธรรมเนียมคิดตามแต่ธนาคารเจ้าของบัตร

พิมพ์รายการเดินบัญชี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ถอนเงินในเขตสำนักหักบัญชี โดยใช้บัตรธนาคารกสิกรไทย

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ถอนเงินในเขตสำนักหักบัญชี โดยใช้บัตรธนาคารอื่นๆในเครือ ATM Pool

ค่าธรรมเนียมคิดตามแต่ธนาคารเจ้าของบัตร

ถอนเงินข้ามเขตสำนักหักบัญชีโดย ใช้บัตรธนาคารกสิกรไทย

หมื่นละ 10 บาท (ต่ำสุด 10 บาท)

ถอนเงินข้ามเขตสำนักหักบัญชี โดยใช้บัตรธนาคารอื่นๆในเครือ ATM Pool

ค่าธรรมเนียมคิดตามแต่ธนาคารเจ้าของบัตร

ถอนเงินโดยใช้บัตรจากต่างประเทศ

       บัตรวีซ่าและบัตรมาสเตอร์การ์ด

รายการละ 200 บาท

       บัตร China Unionpay (CUP)

รายการละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 มค. 2559

       บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยบริษัทผู้ออกบัตรในประเทศไทย (Non Bank)

รายการละ 20 บาท

โอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตร

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่เป็นบัญชีธนาคารอื่นๆในเครือ ATM Poolไม่เกิน 10,000 บาท

รายการละ 25 บาท

โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่เป็นบัญชีธนาคารอื่นๆในเครือ ATM Poolตั้งแต่ 10,001 - 30,000 บาท

รายการละ 35 บาท

โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่เป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่เป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยข้ามเขตสำนักหักบัญชี

ฟรีรายการแรกของเดือน ครั้งต่อไปรายการละ 10 บาท

บริการส่ง SMS แจ้งผลการโอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทย ในเขตสำนักหักบัญชี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มค. 2555

บริการส่ง SMS แจ้งผลการโอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทย ข้ามเขตสำนักหักบัญชี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

บริการส่ง SMS แจ้งผลการโอนเงินบัญชีธนาคารอื่นๆ

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

บริการซื้อ/ชำระเงิน และ ชำระเงินด้วยบาร์โค้ด

ค่าธรรมเนียมคิดตามแต่ร้านค้ากำหนดไว้

ซื้อ/ขายกองทุนรวม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

บริจาคการกุศล

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

บริการเปลี่ยนรหัส

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

บริการเปลี่ยนเป็นบัญชี E-Savings Account

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

บริการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

บริการสมัครบริการสำหรับโทรศัพท์มือถือ

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

 

รายชื่อร้านค้าที่ให้บริการรับชำระสินค้าและบริการ
วิธีการสมัคร และเอกสารสำคัญต่างๆ
อื่นๆ

เกร็ดความรู้เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ

การเลือกใช้เครื่องเอทีเอ็ม

 • หากเป็นไปได้ คุณควรเลือกใช้เครื่องเอทีเอ็ม ที่คุณเคยใช้อยู่เป็นประจำ หรืออย่างน้อยเลือกใช้เครื่องที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย
 • สังเกตบริเวณที่ตั้งเครื่องเอทีเอ็ม ก่อนที่จะเข้าไปใช้เครื่อง หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหากเห็นว่ามีบุคคลน่าสงสัยอยู่ในบริเวณ 
 • หลีกเลี่ยงการเปิดกระเป๋าถือ หรือกระเป๋าเงินระหว่างที่รอคิวใช้เครื่อง เตรียมบัตรเอทีเอ็ม ของคุณให้พร้อมก่อนใช้เครื่อง 
 • สังเกตดูที่เครื่องว่ามีการถูกดัดแปลงหรือไม่ เช่นดูว่าบริเวณที่สอดบัตรหรือบริเวณคีย์บอร์ด มี อุปกรณ์แปลกปลอมติดอยู่หรือไม่ หากสังเกตเห็นอุปกรณ์แปลกปลอม คุณไม่ควรใช้เครื่องเอทีเอ็มนั้น
  นอกจากนี้คุณควรดูว่าบนหน้าจอเครื่องแสดงข้อความแนะนำการใช้เครื่องที่ผิดไปจากข้อความที่คุณเคยใช้บริการ หากคุณสงสัยว่าเครื่องเอทีเอ็ม นั้นถูกดัดแปลง คุณควรใช้เครื่องเอทีเอ็มเครื่องอื่นรวมทั้งแจ้งให้ทางธนาคารเจ้าของเครื่องทราบ 
 • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องเอทีเอ็มที่มีข้อความหรือป้ายที่แจ้งเตือนว่า ข้อความแนะนำการใช้เครื่องมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อความถูกติดเหนือช่องรับบัตร เนื่องจากธนาคารไม่มีนโยบายที่จะติดข้อความหรือป้ายประกาศใดๆ บนเครื่องโดยเฉพาะกรณีที่มีการดัดแปลงเครื่อง

การใช้เครื่องเอทีเอ็ม

 • ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีคนแปลกหน้าเสนอตัวเข้ามาช่วยคุณในขณะที่คุณกำลังใช้เครื่อง แม้ว่าคุณกำลังมีปัญหาอยู่ เช่นบัตรติด หรือมีปัญหาการทำรายการต่างๆ รวมทั้งระมัดระวังบุคคลที่เข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจในขณะที่คุณยืนอยู่ในบริเวณเครื่องเป็นอันขาด
 • ขณะรอใช้เครื่องอยู่ในแถว ควรรักษาระยะห่างกับคนอื่นที่อยู่ในแถว คุณควรระวังไม่ให้ใครสามารถแอบดูคุณระหว่างที่คุณกำลังกดรหัสบัตรได้ 
 • ระหว่างใช้เครื่องเอทีเอ็ม คุณควรยืนประชิดกับตัวเครื่อง และควรเอามือป้องแผงคีย์บอร์ดในขณะที่คุณใส่รหัสบัตร ( คุณอาจจะใช้ข้อนิ้วกลางกดรหัสแทนปลายนิ้ว) 
 • ทำตามขั้นตอนที่แสดงบนจอ เช่นข้อแนะนำที่บอกไม่ให้คุณใส่รหัสบัตรจนกระทั่งเครื่องจะบอกให้ใส่ เป็นต้น 
 • หากคุณรู้สึกว่าเครื่องทำงานไม่เป็นไปตามปกติ คุณควรกดปุ่ม ‘ ยกเลิก ’ รับบัตรคืน และไปใช้เครื่องเอทีเอ็มเครื่องอื่นแทน นอกจากนี้ควรรายงานธนาคารเจ้าของเครื่องให้ทราบ 
 • ไม่ควรสอดบัตรในช่องสอดบัตรด้วยความรุนแรง หรือในลักษณะฝืน 
 • เก็บสลิปที่ทำรายการทุกครั้ง เพื่อไว้ใช้เปรียบเทียบกับรายการเดินบัญชีประจำเดือนของคุณ 
 • หากบัตรของคุณติด ถูกยึดหรือสูญหาย คุณควรติดต่อธนาคาร ในทันที 
 • ไม่ควรรีบร้อนทำธุรกรรม คุณควรเก็บบัตร และธนบัตรเข้ากระเป๋าเงิน หรือกระเป๋าถือให้เรียบร้อยก่อนเดินออกจากบริเวณเครื่อง 

ข้อควรกระทำในการใช้เครื่องเอทีเอ็ม

 • จดจำรหัสประจำบัตรของคุณ (หากคุณจำเป็นต้องจดรหัสเก็บไว้ ไม่ควรเก็บรหัสนั้นรวมไว้ที่เดียวกับบัตร)
 • ไม่ควรเปิดเผยรหัสบัตรให้บุคคลอื่นทราบ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือตำรวจ 
 • ไม่ควรตั้งรหัสประจำบัตรที่คนอื่นสามารถเดาได้ เช่น วันเกิดของคุณ เป็นต้น 
 • เปลี่ยนรหัสประจำบัตร เป็นระยะๆ หรือเมื่อมีบุคคลอื่นทราบ คุณควรกระทำการเปลี่ยนรหัสประจำบัตรทันที 
 • คุณควรจำกัดวงเงินการถอนที่เหมาะสม โดยแจ้งกับสาขาธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่ 
 • ตรวจสอบดูยอดคงเหลือ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชีเงินฝากอยู่เป็นประจำ หากคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ ควรแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

เกร็ดความรู้ทั่วๆ ไป 

 • ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เซ็นชื่อที่หลังบัตรทันที เมื่อได้รับบัตร
 • เก็บรักษาบัตรไว้ให้ดี เสมือนบัตรคือเงินสด และควรเก็บในที่ปลอดภัย ไม่ควรทิ้งบัตรไว้ที่บ้าน ที่ทำงาน ยานพาหนะ หรือสถานที่สาธารณะ 
 • หากเป็นไปได้ไม่ควรปล่อยให้ กระเป๋าเงิน หรือกระเป๋าถือที่คุณใช้เก็บบัตร คลาดสายตาในที่สาธารณะ 
 • ควรระมัดระวังในการทำธุรกรรม อาทิ ไม่ควรให้บริกรในภัตตาคารนำบัตรเพื่อไปชำระหรือกรณีที่คุณต้องยื่นบัตรให้แก่แคชเชียร์ สังเกตในขณะที่แคชเชียร์ทำการรูดบัตร ควรดูให้แน่ใจว่าแคชเชียร์ไม่ได้รูดบัตร บนเครื่องรูดสองเครื่อง หากคุณเห็นการกระทำที่น่าสงสัย คุณควรแจ้งต่อทางธนาคารทันที 
 • บันทึกหมายเลขบัตรทุกบัตรที่คุณได้รับ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการแจ้งกรณีที่บัตรสูญหายและเก็บบันทึกนั้นไว้ในที่ทีปลอดภัย คุณควรตรวจสอบสม่ำเสมอว่าไม่มีบัตรใดสูญหายไป 
 • ไม่ควรเปิดเผยหมายเลขบัตรทางโทรศัพท์ หรือทางอินเทอร์เน็ต กับร้านค้าหรือบริษัทที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ 
 • คุณควรอ่านและทำความเข้าใจต่อคำสงวนสิทธิ์ในการใช้บัตรที่ออกโดยผู้ออกบัตร หรือควรติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หากคุณมีคำถามที่เกี่ยวกับคำสงวนสิทธิ์นั้น 
 • คุณควรระมัดระวังในการใช้บัตรที่ร้านค้า ภัตตาคาร ร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ ซึ่งคุณสามารถสอบถามในเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ กับเจ้าหน้าที่สาขาของธนาคาร

รูปแบบต่างๆในการทำอาชญากรรมทางเครื่องเอทีเอ็ม 

 • การทำให้บัตรติดขัด: อาชญากรจะติดตั้งเครื่องกักบัตรไว้เพื่อทำการกักบัตรไว้ และจะทำการกู้บัตรคืน ภายหลังจากเจ้าของบัตรเดินออกไปจากบริเวณเครื่องแล้ว
 • การคัดลอกบัตร: อาชญากรจะติดตั้งเครื่องคัดลอกบัตร โดยใช้เครื่องที่มีความสามารถในการคัดลอกข้อมูลบนแถบแม่เหล็กของบัตร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการทำบัตรปลอม 
 • การเปลี่ยนบัตร: อาชญากรจะลอบเปลี่ยนบัตร กับบัตรปลอมในขณะที่คุณทำธุรกรรม 
 • การแอบดูหมายเลขรหัสบัตร: อาชญากรจะพยายามยืนอยู่ใกล้กับเจ้าของบัตร ในขณะที่เจ้าของบัตรกำลังกดรหัสประจำบัตร 
 • การลักลอบดูหมายเลขรหัสบัตร: ไม่ว่าจะเป็นการแอบดู การส่องกล้อง หรือการใช้กล้องโจรกรรมชนิดต่างๆ 
 • การทำลายเครื่อง: โดยการทำความเสียหายแก่ช่องรับบัตร ทำให้เครื่องไม่สามารถรับบัตรได้ 
 • การงัดแงะเครื่อง: เพื่อลักลอบเอาเงินสดที่บรรจุอยู่ภายในเครื่อง 
 • การดัดแปลงเครื่อง: โดยอาชญากรจะติดข้อความหรือสัญลักษณ์บนเครื่องเอทีเอ็ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกให้ผู้ใช้บัตร กระทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเอื้อต่อการทำอาชญากรรม 
 • การปล้นในระยะประชิด 
 • การทำอาชญากรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต: โดยอาชญากรจะสร้างเว็บไซต์ที่แลดูมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้ถือบัตรจะถูกขอข้อมูลหมายเลขบัตร และรหัสประจำบัตร รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการทำบัตรปลอมแผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882