K-BIZ Contact Center


อีกหนึ่งช่องทางการให้บริการลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีของธนาคารกสิกรไทย  ลูกค้าสามารถต่อสายตรงกับธนาคารกสิกรไทยได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีกำหนดเรื่องระยะเวลาทำการอีกต่อไป ซึ่งธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแห่งแรกที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นเหนือใคร โดยคำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ  ความรวดเร็ว  และความคล่องตัวในธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก ภายใต้ช่องทาง  K- BIZ Contact Center 02-8888822 บริการ 24 ชั่วโมง  ตอบคำถามทุกเรื่องธุรกิจ

จุดเด่น

   ให้บริการสอบถามข้อมูล แก้ปัญหา และให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีเกี่ยวกับธุรกรรม
   ด้านบัญชี และการเงิน ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของธนาคาร  ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง

   ลูกค้าสามารถเลือกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากถึง 5 ภาษา คือ ภาษาไทย  อังกฤษ  จีน  ญี่ปุ่น และพม่า *

   มอบความสะดวก ตอบทุกเรื่องธุรกิจได้อย่างรวดเร็วในหมายเลขเดียว ซึ่งเจ้าหน้าที่  K-BIZ Contact Center ทุกคนได้ผ่าน
   การอบรมมาเป็นอย่างดี จึงมีศักยภาพสามารถให้ข้อมูลได้อย่างครอบคลุม ตอบทุกคำถามที่ลูกค้าต้องการทราบ
   อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว

 

เพิ่มความสะดวกมากขึ้นแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี ในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การสอบถามยอด, ขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง, โอนเงิน ชำระเงิน และเติมเงินโทรศัพท์, สั่งซื้อสมุดเช็ค และอื่นๆ  ผ่านระบบอัตโนมัติของธนาคาร  ผ่าน K-BIZ Contact Center 02-8888822 ตลอด  7 วัน ไม่มีวันหยุด

คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้บริการ K-BIZ Contact Center  ได้ ที่นี่

 

หมายเหตุ  : 

* ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.30 - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)
* ภาษาพม่า ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00 - 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

รายละเอียด


รายละเอียดของบริการ

บริการที่สามารถใช้ผ่านระบบอัตโนมัติ (เฉพาะภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

1.  บัญชีด้านบัญชีเงินฝาก

 1. สอบถามยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  และเงินฝากออมทรัพย์ 
 2. ขอรายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง
 3. โอนเงินภายในบัญชีตนเองและมีการผูกบัญชีไว้กับธนาคาร จากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  หรือจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 4. ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ
 5. ชำระภาษีของบริษัท
 6. เติมเงินโทรศัพท์มือถือ และบัตร Easy Pass
 7. บริจาคเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย
 8. สอบถามสถานะการทำรายการ Teller Code2.  บริการเช็ค

 1. สั่งซื้อสมุดเช็ค  สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทย และขอรับสมุดเช็คได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ณ สาขาที่คุณเปิดบัญชี เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและ ปริมณฑลเท่านั้น 
     : ทำรายการก่อนเวลา 15.30 น. จะได้รับสมุดเช็คในวันทำการถัดไป
     : ทำรายการหลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการ, วันหยุดทำการ จะได้รับสมุดเช็คในอีก 2 วัน ทำการถัดไป 
 2. อายัดเช็ค

3.  บริการบัตรเครดิต

 1. สอบถามข้อมูลบัตร Corporate Executive Card
 2. สอบถามข้อมูลบัตรเครดิตนิติบุคคล Fleet Card

4.  บริการด้านบัญชีสินเชื่อ

 1. สอบถามยอดเงินในบัญชีสินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD)
 2. ขอสำเนารายการเดินบัญชีสินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD)

 5.  สอบถามข้อมูลสาขา บริการจ่ายเช็ค  อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย

 1. สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน สอบถามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินให้กู้ยืม
 2. สอบถามหมายเลขโทรศัพท์สาขา
 3. สอบถามข้อมูลบริการจ่ายเช็ค

6.  บริการอื่น ๆ

 1. เปิดใช้รหัสโทรศัพท์, เปลี่ยนรหัส, ยกเลิกการใช้บริการ และขอคู่มือการใช้  บริการ K-BIZ Contact Center ผ่านเครื่องโทรสาร
 2. สอบถามรหัสการทำรายการ Branch Code/ Teller Code

เงื่อนไขการใช้บริการ

1.  นิติบุคคลที่สามารถทำธุรกรรมผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ  มีดังนี้

 1. ผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และสมัครใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย
 2. ผู้ถือบัตรเครดิตนิติบุคคล (Corporate Executive Card และ KBank Fleet Card)

2.  เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด  ยกเว้นบริการทางบัญชีเงินฝากและบัตรเครดิตเปิดให้บริการระหว่างเวลา
      06.00 น.-22.00 น.

3.  ใช้บริการระบบอัตโนมัติได้สูงสุด 60 นาที ไม่จำกัดรายการ

4.  การกดจำนวนเงินเพื่อโอนเงินระหว่างบัญชี ชำระค่าสินค้า/บริการ ชำระบัตรเครดิต  คุณต้องกดจำนวนเงินตามด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง และเครื่องหมาย # เช่น โอนเงินจำนวน 100.50 บาท  (หนึ่งร้อยบาทห้าสิบสตางค์) ให้กด 10050# หรือโอนเงิน จำนวน  1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ให้กด 100000# เป็นต้น

5.  การเติมเงินโทรศัพท์มือถือให้กดจำนวนเงิน โดยไม่ต้องใส่ทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 300 บาท ให้กด 300#

6.  การเติมเงินโทรศัพท์สามารถทำได้เฉพาะ One-2-Call, Happy, True Move, PCT Buddy

7.  การโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปบัญชีกระแสรายวัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่านเช็ค จะต้องทำรายการก่อนเวลา15.30 น. และสามารถสั่งซื้อสมุดเช็คผ่านระบบอัตโนมัติได้สูงสุด 30 เล่มต่อวัน

8.  การขอเอกสาร/หลักฐานทาง FAX สามารถทำรายการที่เครื่องโทรสาร หรือโทรศัพท์ธรรมดา และระบุหมายเลข FAX ที่ต้องการ ให้ธนาคารจัดส่งเอกสาร โดยสามารถขอได้สูงสุด 10 หน้า

 

รายชื่อร้านค้าที่ให้บริการรับชำระสินค้าและบริการ
วิธีการสมัคร และเอกสารสำคัญต่างๆ

  วิธีการสมัครใช้บริการ

  1. บัญชีนิติบุคคล สมัครใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย พร้อมกับการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน จะใช้เอกสารชุดเดียวกับการเปิดบัญชี และต้องแนบรายงานการประชุมที่มีข้อความระบุให้สมัครใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย ด้วย
  2. ติดต่อขอสมัครบริการได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย ณ สาขาที่ท่านมีบัญชีอยู่

   

  ระยะเวลาการอนุมัติใบสมัครใช้ผลิตภัณฑ์

  1. ลูกค้าในเขต กทม. ที่สมัครใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย สามารถแจ้งขอรับรหัส ณ สาขาที่สมัครใช้บริการภายใน 3 วัน ทำการนับจากวันที่สมัครใช้บริการ
  2. ลูกค้าในต่างจังหวัด สามารถแจ้งขอรับรหัส ณ สาขาที่สมัครใช้บริการภายใน 10 วัน ทำการนับจากวันที่สมัครใช้บริการ อื่นๆ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882