แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลอื่น

แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท
รายละเอียดในการแลกเปลี่ยน
คำนวณจากเงินสกุลอื่นที่ใช้แลก
คำนวณจากเงินบาทที่ต้องการแลก
*ชนิด
สกุลเงินที่ใช้แลก
จำนวน
ต้องการแลกเป็นสกุลเงิน
จำนวนเงินที่คำนวณได้
*ผลการคำนวณ (กรุณากดปุ่ม คำนวณ เพื่อดูผลการคำนวณ)

* หมายเหตุ

  • ค่าธรรมเนียมและอากร  

          - เช็คเดินทาง 33 บาทต่อฉบับ

          - ดราฟท์ 203 บาทต่อฉบับ

          - ตั๋วการค้า และ เงินโอน ค่าธรรมเนียมขึ้นกับแต่ละสกุลเงิน กรุณาตรวจสอบเคาน์เตอร์ธนาคารที่คุณติดต่อ

  • การคำนวณนี้เป็นการประมาณการ อัตราแท้จริงกรุณาตรวจสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่คุณติดต่อ
  • สามารถใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราและตราสารได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา และศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
    ของธนาคารทุกแห่ง
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล  02-888-8888