แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลอื่น

แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท
รายละเอียดในการแลกเปลี่ยน
คำนวณจากเงินสกุลอื่นที่ใช้แลก
คำนวณจากเงินบาทที่ต้องการแลก
*ชนิด
สกุลเงินที่ใช้แลก
จำนวน
ต้องการแลกเป็นสกุลเงิน
จำนวนเงินที่คำนวณได้
*ผลการคำนวณ (กรุณากดปุ่ม คำนวณ เพื่อดูผลการคำนวณ)

* หมายเหตุ

  • ค่าธรรมเนียมและอากร  เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
  • การคำนวณนี้เป็นการประมาณการ อัตราแท้จริงกรุณาตรวจสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่คุณติดต่อ
  • สามารถใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราและตราสารได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา และศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
    ของธนาคารทุกแห่ง
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888