บริการโอนเงินและชำระเงินชำระค่าใช้จ่ายและบริการบริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย บริการเช็คและดราฟต์เช็คธนาคาร (Cashier's Orders)เช็คเรียกเก็บ (Cheque Collection)ดราฟต์ในประเทศ (Domestic Draft)เช็คของขวัญ (Gift Cheque)เช็คทันใจ (Quick Cheque)โอนเงินในประเทศโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านเครื่องเอทีเอ็ม พร้อม K-mAlert(บริการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) เพื่อยืนยันการโอนเงินให้ผู้รับการฝากเงินที่เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติTransfer to KBank Account via KBank counterโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านอินเตอร์เน็ตโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านโทรศัพท์มือถือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นการฝากเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเคาน์เตอร์ (bahtnet)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเคาน์เตอร์ (แบบทันที)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านอินเตอร์เน็ตโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านโทรศัพท์มือถือ (K-MOBILE BANKING ATMSIM และ K-MOBILE BANKING PLUS)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเครื่องเอทีเอ็ม พร้อม K-mAlert (บริการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) เพื่อยืนยันการโอนเงินให้ผู้รับบริการส่งเงินที่กสิกรไทยรับที่ไปรษณีย์ (K-Bank to Post)โอนเงินระหว่างประเทศบริการโอนเงินไปจีนทันใจ...ถึงที่หมายในวันเดียวกันบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศบริการโอนเงินไปต่างประเทศบริการโอนเงินผ่านเครือข่าย วีซ่า บริการโอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม รับเงินที่เซเว่นอีเลฟเว่น (K-ATM to 7-Eleven)บริการโอนเงินกสิกรไทย รับเงินที่ตัวแทนเอ็มเปย์ บริการโอนเงินไปกัมพูชา (K-Bank to Wing)บริการรับ-โอนเงินด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือ

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Global Outward )

โอนเงินทั่วโลก ฉับไวในวันเดียวกัน

 

มั่นใจกับบริการโอนเงินไปต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ ผ่านหลากหลายช่องทางในการทำรายการ ภายใต้คำแนะนำจากประสบการณ์ของบุคลากรมืออาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของธนาคารกสิกรไทย ที่จะช่วยให้สามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้ทั่วทุกมุมโลกด้วยความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา ภายในวันเดียวกัน* ง่ายๆ เพียงทำรายการผ่านธนาคารกสิกรไทยทุกครั้งที่ต้องการโอนเงินไปต่างประเทศ

 * ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ

จุดเด่น

มั่นใจทุกรายการเงินโอนออก โอนฉับไวในวันเดียวกัน

 • มั่นใจว่าทุกรายการจะถูกโอนออกไปในวันทำการเดียวกัน
 • ผู้รับในต่างประเทศรู้ตัวทันทีที่ธนาคารส่งคำสั่งโอนเงินไปให้
 • โอนไปได้ทั่วทุกมุมโลก แม้ไม่มีสาขาของธนาคารกสิกรไทยตั้งอยู่

 

เครือข่ายครอบคลุมโอนเงินได้ทุกธนาคารทั่วโลก

 มั่นใจได้ว่าทุกรายการเงินโอนออกของคุณจะถูกส่งผ่านเครือข่ายธนาคารพันธมิตรกว่า 150 ประเทศ* 1,500 ธนาคาร 25,000 สาขา ไปยังทุกทวีปทั่วโลกได้อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ภายในวันทำการเดียวกัน**

* ธนาคารไม่สามารถทำรายการกับบัญชีหรือประเทศที่ถูกงดทำธุรกรรมได้
** ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ

สะดวกคล่องตัว โอนเงินได้จากหลากหลายช่องทาง

 • โอนได้ทุกสาขาทั่วไทย
 • รับคำปรึกษาได้จากมืออาชีพ
 • สามารถทำรายการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร

“นอกเหนือจากการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารกสิกรไทย รวมทั้งเพิ่มความมั่นใจและความคล่องตัวด้วยศูนย์บริการธุรกิจที่เข้าถึงในทุกพื้นที่ธุรกิจแล้ว ทางธนาคารกสิกรไทยยังพร้อมตอบรับทุกความต้องการด้านการโอนเงินไปต่างประเทศด้วยบริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน K-Cyber Banking (ส่งคำสั่งทางอินเทอร์เน็ต)”

รายละเอียด

เงื่อนไขการใช้บริการ


1. ผู้ขอโอนเงินไปต่างประเทศ ต้องยื่นใบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ (Global Outward Application) พร้อมหลักฐานประกอบตามแต่กรณี
2. การยื่นใบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ สามารถยื่นได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือศูนย์บริการธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยทุกแห่ง หรือช่องทางอื่นๆ ของธนาคาร
3. การโอนเงินไปต่างประเทศจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า กรณีเป็นเงินสกุลอื่น จะต้องยื่น "แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ" เพิ่มเติม
4. การโอนเงินที่กำหนดให้ขออนุญาตดำเนินการจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนจึงดำเนินการได้
5. การแปลงค่าสกุลเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำรายการ (Spot Rate) หรืออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) ที่ได้ทำการตกลงไว้กับธนาคารแล้วแต่กรณี
6. ธนาคารจะทำรายการโอนเงินไปต่างประเทศ เมื่อทราบผลการตัดบัญชีของผู้สั่งโอนเป็นที่เรียบร้อย
7. ผู้สั่งโอนสามารถขอแก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งโอนเงินได้หากพบว่าข้อมูลผิดพลาด โดยผู้สั่งโอนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการสื่อสาร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
8. ในการโอนเงิน ต้องคำนึงถึงความแตกต่างในเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศด้วย ธนาคารไม่สามารถโอนเงินไปยังประเทศที่สหรัฐอเมริกางดทำธุรกรรม (Sanctioned Country)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

                                                                                                                                                             

การโอนเงิน

วัตถุประสงค์

หลักฐานประกอบ

ค่าสินค้า

ชำระเงินค่าสินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศ

สัญญาซื้อ-ขาย หรือคำยืนยันการตกลงซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือ

บัญชีราคาสินค้า และ/หรือ

เอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย และ/หรือ

เอกสารการขนส่งสินค้า (B/L หรือ AWB) และ/หรือ

ใบเสร็จการเสียภาษี

ค่าใช้จ่ายต่างๆ

ที่มีเอกสารเรียกเก็บ

ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีเอกสารเรียกเก็บ เช่น ค่าสินไหมทดแทน ค่าประกันภัยที่ไม่เกี่ยวกับสินค้า ค่ารับเหมาก่อสร้าง ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและกรรมการบริษัท เป็นต้น

เอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระเงินให้แก่บุคคลในต่างประเทศ เช่น สัญญา เอกสารเรียกเก็บเงิน

 

ค่าการศึกษา

ชำระค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน นักศึกษา เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

หนังสือเดินทาง (Passport)

หลักฐานการศึกษา เช่น

  - หนังสือรับรองของสถานศึกษา และ/หรือ

  - หนังสือรับรองจาก ก.พ.

ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

 

หนังสือเดินทาง (Passport)

ตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะการเดินทางอื่น

เอกสารเรียกเก็บเงิน

ค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าเช่ารถ ฯลฯ

หนังสือเดินทาง (Passport)

เอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ

รายได้ส่งกลับชาวต่างประเทศ

ส่งเงินออมของชาวต่างประเทศที่ทำงานในประเทศไทย

หนังสือเดินทาง (Passport)

หนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work permit)

หนังสือรับรองรายได้จากบริษัทหรือนายจ้าง (Financial Certify)

ส่งคืนเงินที่ชาวต่างประเทศ

เคยนำเข้ามาในประเทศไทย

 

หลักฐานการนำเงินเข้า ได้แก่

ใบแจ้งเงินโอนเข้า: กรณีจำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากรณีเป็นเงินสกุลอื่น  หรือ

สำเนาแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ จากการนำเงินเข้าประเทศ : กรณีจำนวนเงินตั้งแต่ 50, 000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากรณีเป็นเงินสกุลอื่น

หลักฐานที่แสดงว่าเงินที่จะส่งออกเป็นเงินของชาวต่างประเทศนั้น เช่น สำเนาบัญชีเงินฝาก

การโอนเงินไปต่างประเทศ กรณีอื่นๆ

 

 

ส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ

 

หลักฐานของทางการที่แสดงว่ายินยอมให้ผู้รับเงินโอนพำนักอยู่ในประเทศนั้นเป็นการถาวร

หลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เช่น บัญชีเครือญาติ

ส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์

ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไป

พำนักอยู่ต่างประเทศ

เป็นการถาวร

หลักฐานของทางการที่แสดงว่ายินยอมให้ผู้รับเงินโอนพำนักอยู่ในประเทศนั้นเป็นการถาวร และ

หลักฐานที่แสดงว่าเงินที่จะส่งเป็นของผู้รับ เช่น หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร

ส่งเงินมรดกให้แก่ผู้รับ

มรดกที่มีถิ่นฐานพำนัก

ถาวรในต่างประเทศ

 

หลักฐานของทางการที่แสดงว่ายินยอมให้ผู้รับเงินโอนพำนักอยู่ในประเทศนั้นเป็นการถาวร และ

หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้รับมรดก เช่น สำเนาพินัยกรรม หรือหนังสือของผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง ที่แสดงการจัดสรรเงินมรดกให้แก่ผู้รับ

เพื่อบริจาคให้แก่

สาธารณประโยชน์ใน

ต่างประเทศ

 

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริจาค เช่น หนังสือขอรับบริจาคที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบริจาคนั้น

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

 

 

หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และ

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

การโอนเงิน

วัตถุประสงค์

หลักฐานประกอบ

ค่าบริการ

 

 

ชำระค่าบริการต่างๆเช่น

ค่าขนส่งสินค้า

ค่าประกันภัยสินค้า

ค่ารอยัลตี้ ค่าเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

ค่าสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร โทรเลข เคเบิล ดาวเทียม

ค่านายหน้าทางการเงิน ค่าที่ปรึกษา ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ค่าความรู้วิชาการ

สัญญาว่าจ้าง และ/หรือ

เอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการ

 

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ชำระค่าใช้จ่ายบริการด้านสุขภาพ เช่น ค่ารักษาพยาบาล

หนังสือเดินทาง (Passport)

เอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

 

หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และ

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์

 

ส่งเงินค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลในต่างประเทศ

 

สัญญาเช่า และ

หลักฐานการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

 

ส่งเงินคืนค่าขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

 

 

สัญญาซื้อขาย และ

หลักฐานแสดงการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

 

การลงทุนในหลักทรัพย์

 

ส่งเงินปันผลจากการลงทุน

 

หลักฐานการจ่ายเงินปันผล เช่น ใบแจ้งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้จ่าย

 

ส่งคืนเงินลงทุนในหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ(Warrant) หรือหน่วยลงทุน

 

 

หลักฐานที่แสดงการขาย การโอนกรรมสิทธิ์หรือการถือกรรมสิทธิ์

 

ส่งคืนเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน

 

 

หลักฐานแสดงการถือกรรมสิทธิ์สำหรับการถือตราสารทางการเงิน จนครบกำหนด หรือไถ่ถอนก่อนกำหนด

หลักฐานแสดงการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับการขายตราสารทางการเงินต่อให้บุคคลอื่น

 

ส่งคืนเงินลงทุนของกองทุนรวม เนื่องจากการลดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้การลดทุนดังกล่าว ต้องมิได้เกิดจากการ ระดมทุนหรือกู้ยืมจากในประเทศ หรือรายได้ทางอ้อมที่เกิดจากการระดมทุนหรือกู้ยืมจากในประเทศ

 

 

หลักฐานการนำเงินเข้า ได้แก่

ใบแจ้งเงินโอนเข้า: กรณีจำนวนเงินต่ำกว่า 50, 000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากรณีเป็นเงินสกุลอื่น หรือ

สำเนาแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศจากการนำเงินเข้าประเทศ : กรณีจำนวนเงิน ตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากรณีเป็นเงินสกุลอื่น

มติที่ประชุมของกองทุนรวมในการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

งบการเงินที่กองทุนรวม รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดแสดงทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในขณะที่ลดทุน และ

หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินในการลงทุน

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
 • ศูนย์บริการธุรกิจทุกแห่งทั่วประเทศ
 • K-Contact Center 0 2888 8888
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษ!!! สำหรับผู้ใช้บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศผ่านกสิกรไทย สามารถสมัครรับบริการเสริมเงินโอนระหว่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • บริการรับข้อมูลธุรกรรมเงินโอนระหว่างประเทศทางอีเมล (Global Money Transfer eReport)
 • บริการแจ้งรายการโอนเงินไปต่างประเทศไปยังผู้รับเงินปลายทาง (Global Outward eAdvice (MT103))

* ติดต่อสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือศูนย์บริการธุรกิจทุกแห่งทั่วประเทศ  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

 

แนะนำผลิตภัณฑ์

              บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านระบบ K-Cyber Banking

              บริการโอนเงินไปจีนทันใจ...ถึงที่หมายในวันเดียวกัน  (China Direct)

          แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882