บริการโอนเงินและชำระเงินชำระค่าใช้จ่ายและบริการบริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย บริการเช็คและดราฟต์เช็คธนาคาร (Cashier's Orders)เช็คเรียกเก็บ (Cheque Collection)ดราฟต์ในประเทศ (Domestic Draft)เช็คของขวัญ (Gift Cheque)เช็คทันใจ (Quick Cheque)โอนเงินในประเทศโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านเครื่องเอทีเอ็ม พร้อม K-mAlert(บริการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) เพื่อยืนยันการโอนเงินให้ผู้รับการฝากเงินที่เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติTransfer to KBank Account via KBank counterโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านอินเตอร์เน็ตโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านโทรศัพท์มือถือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นการฝากเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเคาน์เตอร์ (bahtnet)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเคาน์เตอร์ (แบบทันที)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านอินเตอร์เน็ตโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านโทรศัพท์มือถือ (K-MOBILE BANKING ATMSIM และ K-MOBILE BANKING PLUS)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเครื่องเอทีเอ็ม พร้อม K-mAlert (บริการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) เพื่อยืนยันการโอนเงินให้ผู้รับบริการส่งเงินที่กสิกรไทยรับที่ไปรษณีย์ (K-Bank to Post)โอนเงินระหว่างประเทศบริการโอนเงินไปจีนทันใจ...ถึงที่หมายในวันเดียวกันบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศบริการโอนเงินไปต่างประเทศบริการโอนเงินผ่านเครือข่าย วีซ่า บริการโอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม รับเงินที่เซเว่นอีเลฟเว่น (K-ATM to 7-Eleven)บริการโอนเงินกสิกรไทย รับเงินที่ตัวแทนเอ็มเปย์ บริการโอนเงินไปกัมพูชา (K-Bank to Wing)บริการรับ-โอนเงินด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือ

โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านโทรศัพท์มือถือ (K-MOBILE BANKING PLUS )

คล่องตัวยิ่งขึ้น สะดวกสบายยิ่งกว่า ปลอดภัยและมั่นใจผู้รับได้รับเงินเข้าบัญชีทันที กับบริการโอนเงินด้วยตนเองผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ บริการโอนเงินออนไลน์เต็มรูปแบบ ...ที่สุดของความทันสมัยกับธนาคารกสิกรไทย
จุดเด่น

ลักษณะเด่นของบริการ

 • โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยได้ทันที โดยสามารถทำรายการผ่านเมนูบนมือถือของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่ได้มาตรฐานระดับสากล
รายละเอียด


เงื่อนไขการใช้บริการ
 


K-MOBILE BANKING PLUS

 • เพียงมีบัตร ATM  /บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ที่ผูกบัญชีกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือระบบ DTAC ทั้งแบบเติมเงิน (Pre-paid) และ แบบชำระค่าบริการรายเดือน (Post-paid) 
 • ใช้โทรศัพท์มือถือหน้าจอสีที่รองรับเทคโนโลยี JAVA MIDP เวอร์ชั่น 2.0 ขึ้นไปและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือ ข่าย  GPRS / EDGE / 3G
 • สามารถโอนเงินให้บัญชีอื่นที่มิได้ผูกไว้กับโทรศัพท์มือถือไม่เกิน 100,000 บาทต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยคุณสามารถ เพิ่มหรือลดวงเงินได้ที่ K-Contact Center 0-2888-8888
 
  เวลาเปิดให้บริการ

  ใช้บริการได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง

   

  ประโยชนที่ลูกค้าได้รับ

  • ทำรายการได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร
  • ใช้บริการได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง
  • เงินเข้าบัญชีผู้รับโอนทันที
  • มั่นใจในความปลอดภัย เนื่องจากผู้ใช้จะต้องระบุรหัสผ่านก่อนทำรายการ
  • มีsmsยืนยันหลังการโอนเงินทุกครั้ง

   

  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 56 เป็นต้นไป)

  โอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย

  • ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
  • ข้ามเขตสำนักหักบัญชี ฟรี 5 ครั้งแรกของเดือน (นับรวมรายการระหว่างบัญชีตนเอง และให้บุคคลอื่นและรายการโอนผ่านอินเทอร์เน็ต) ครั้งต่อไป รายการละ 10 บาท

  โอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น 

  • วงเงินไม่เกิน 20,000.00 บาท  รายการละ 25 บาท
  • วงเงินโอน 20,000.01 – 50,000.00 บาท รายการละ 35 บาท


  อัตราค่าบริการ

  • K-MOBILE BANKING PLUS: ผู้ใช้บริการจะเสียค่าบริการ GPRS/EDGE/3G ให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณตามโปรโมชั่นหรือแพ็คเกจที่ใช้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ

  หมายเหตุ

  1. ค่าธรรมเนียมการให้บริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเป็นอัตราค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เกิดขึ้นภายในประเทศเท่านั้น
  2. ธนาคารจะคิดค่า ธรรมเนียมในการทำรายการต่อเมื่อการทำรายการสำเร็จ และผู้ใช้บริการได้รับข้อความตอบกลับ/ ยืนยันการทำรายการ และนับค่า SMS ตามจำนวนรายการที่ทำ มิได้คิดตามจำนวน SMS ที่ส่งในแต่ละครั้ง
  3. กรณีที่ใช้ โทรศัพท์มือถือแบบรายเดือน ค่าธรรมเนียมการใช้บริการจะถูกคิดรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ (Statement) ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ กรณีที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน ค่าธรรมเนียมการใช้บริการจะถูกหักออกในทันที
  4. ธนาคารไม่คิดค่า ธรรมเนียมการสมัคร และ ค่าธรรมเนียมรายปี (ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้ตามที่ ธนาคารเห็นสมควรในเวลาใดๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือปิดประกาศไว้ ณที่ทำการสาขา และเว็บไซต์ของธนาคาร)
  วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

  ขั้นตอนการใช้บริการ
   


  K-MOBILE BANKING PLUS

  1.  เลือกเมนู K-MOBILE BANKING PLUS
  2. ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก (PIN) เพื่อเข้าสู่ระบบ K-MOBILE BANKING PLUS ที่ได้กำหนดไว้ตอนสมัครบริการ ณ ตู้ ATMเลือกกสิกรไทย
  3. เลือกรายการโอนเงิน
  4. เลือกบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  5. เลือกบัญชีที่จะทำการโอนออก
  6. ระบุหมายเลขบัญชีปลายทาง
  7. ระบุ จำนวนเงิน
  8. ตรวจสอบเลขที่บัญชี และจำนวนเงินให้ถูกต้อง และยืนยันรายการ
  รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ


  แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882