บริการโอนเงินและชำระเงินชำระค่าใช้จ่ายและบริการบริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย บริการเช็คและดราฟต์เช็คธนาคาร (Cashier's Orders)เช็คเรียกเก็บ (Cheque Collection)ดราฟต์ในประเทศ (Domestic Draft)เช็คของขวัญ (Gift Cheque)เช็คทันใจ (Quick Cheque)โอนเงินในประเทศโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านเครื่องเอทีเอ็ม พร้อม K-mAlert(บริการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) เพื่อยืนยันการโอนเงินให้ผู้รับการฝากเงินที่เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติTransfer to KBank Account via KBank counterโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านอินเตอร์เน็ตโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านโทรศัพท์มือถือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นการฝากเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเคาน์เตอร์ (bahtnet)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเคาน์เตอร์ (แบบทันที)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านอินเตอร์เน็ตโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านโทรศัพท์มือถือ (K-MOBILE BANKING ATMSIM และ K-MOBILE BANKING PLUS)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเครื่องเอทีเอ็ม พร้อม K-mAlert (บริการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) เพื่อยืนยันการโอนเงินให้ผู้รับบริการส่งเงินที่กสิกรไทยรับที่ไปรษณีย์ (K-Bank to Post)โอนเงินระหว่างประเทศบริการโอนเงินไปจีนทันใจ...ถึงที่หมายในวันเดียวกันบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศบริการโอนเงินไปต่างประเทศบริการโอนเงินผ่านเครือข่าย วีซ่า บริการโอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม รับเงินที่เซเว่นอีเลฟเว่น (K-ATM to 7-Eleven)บริการโอนเงินกสิกรไทย รับเงินที่ตัวแทนเอ็มเปย์ บริการโอนเงินไปกัมพูชา (K-Bank to Wing)บริการรับ-โอนเงินด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือ

โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านอินเตอร์เน็ต (  )

ตอบสนองชีวิตยุคใหม่ของคนไอที   แค่คลิกทำรายการโอนเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ WWW.KASIKORNBANK.COM เพียงลงทะเบียนหมายเลขบัญชีที่ต้องการโอนไว้ล่วงหน้า ก็สามารถกำหนดเวลาโอนได้ สะดวก สบาย มั่นใจทุกครั้งที่คลิก ด้วยหมายเลขอ้างอิงที่แสดงหลังใช้บริการ
จุดเด่น

ลักษณะเด่นของบริการ

 • สามารถทำการโอนเงินได้ด้วยตนเองที่ WWW.KASIKORNBANK.COM ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถใช้บริการได้ 3 รูปแบบ คือโอนทันที หรือ กำหนดวันโอนล่วงหน้า หรือ กำหนดวันโอนล่วงหน้าแบบประจำทุกเดือน  ระบบคอมพิวเตอร์จะออนไลน์เข้าบัญชีของผู้รับโอนทันที
 • มั่นใจในการโอนเพราะได้รับหมายเลขอ้างอิงทุกครั้งเมื่อใช้บริการ
รายละเอียด
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ผู้โอนต้องเป็นผู้สมัครใช้บริการ K-Cyber Banking
 • ผู้โอนต้องโอนจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน เพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของผู้รับโอน
 • ผู้โอนจะต้องลงทะเบียนหมายเลขบัญชีผู้รับโอนให้ธนาคารทราบล่วงหน้า
 • ผู้โอนสามารถเลือกรูปแบบในการโอนทั้งแบบ โอนทันที และ ตั้งวันโอนล่วงหน้า หรือ กำหนดวันโอนล่วงหน้าแบบประจำทุกเดือน
 • สามารถโอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยและบัญชีธนาคารอื่นรวมกันไม่เกิน 500,000.- บาทต่อวัน
เวลาเปิดให้บริการ


ทุกวัน ไม่มีวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง

ประโยชนที่ลูกค้าได้รับ

 

 • ทำรายการได้ด้วยตนเองไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร ทุกวัน ไม่มีวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรณีเลือกวิธีโอนทันที ผู้รับโอนสามารถถอนเงินจากบัญชีได้ทันที
 • มั่นใจในความปลอดภัย ผู้โอนจะได้รับเลขที่อ้างอิงในการทำรายการแต่ละครั้ง
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 56 เป็นต้นไป)

โอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย

 • ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน

             - ไม่เกิน 10 รายการต่อวัน (นับรวมรายการในเขตและข้ามเขตสำนักหักบัญชี) ไม่เสียค่าบริการ

             -  ตั้งแต่รายการที่ 11 ขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ

 • ข้ามเขตสำนักหักบัญชี   
           - ฟรี 5 ครั้งแรกของเดือน (นับรวมรายการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง และให้บุคคลอื่นและรายการโอนผ่านมือถือ) ครั้งต่อไปรายการละ 10 บาท

 

โอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น 

 • ธนาคารกสิกรไทยคิดค่าธรรมเนียมจากผู้โอน (แบบออนไลน์) 
          - วงเงินไม่เกิน 20,000.00 บาท รายการละ 25 บาท
          - วงเงินโอน 20,000.01 – 50,000.00 บาท รายการละ 35 บาท
วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้บริการ
 1. เปิด web site  www.KASIKORNBANK.com เลือกอี-อินเทอร์เน็ต
 2. ทำการ Log in โดยใส่ User  name และ Password
 3. เลือกรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่น
 4. เลือกหักเงินจากบัญชีที่ต้องการ
 5. เลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงินเข้า
 6. ระบุจำนวนเงิน
 7. กำหนดเวลาการโอนประกอบด้วย 2 วิธี คือ โอนทันที หรือ ตั้งวันโอนล่วงหน้า
 8. ยืนยันการทำรายการ
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882