บริการโอนเงินและชำระเงินชำระค่าใช้จ่ายและบริการบริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย บริการเช็คและดราฟต์เช็คธนาคาร (Cashier's Orders)เช็คเรียกเก็บ (Cheque Collection)ดราฟต์ในประเทศ (Domestic Draft)เช็คของขวัญ (Gift Cheque)เช็คทันใจ (Quick Cheque)โอนเงินในประเทศโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านเครื่องเอทีเอ็ม พร้อม K-mAlert(บริการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) เพื่อยืนยันการโอนเงินให้ผู้รับการฝากเงินที่เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติTransfer to KBank Account via KBank counterโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านอินเตอร์เน็ตโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านโทรศัพท์มือถือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นการฝากเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเคาน์เตอร์ (bahtnet)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเคาน์เตอร์ (แบบทันที)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านอินเตอร์เน็ตโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านโทรศัพท์มือถือ (K-MOBILE BANKING ATMSIM และ K-MOBILE BANKING PLUS)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเครื่องเอทีเอ็ม พร้อม K-mAlert (บริการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) เพื่อยืนยันการโอนเงินให้ผู้รับบริการส่งเงินที่กสิกรไทยรับที่ไปรษณีย์ (K-Bank to Post)โอนเงินระหว่างประเทศบริการโอนเงินไปจีนทันใจ...ถึงที่หมายในวันเดียวกันบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศบริการโอนเงินไปต่างประเทศบริการโอนเงินผ่านเครือข่าย วีซ่า บริการโอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม รับเงินที่เซเว่นอีเลฟเว่น (K-ATM to 7-Eleven)บริการโอนเงินกสิกรไทย รับเงินที่ตัวแทนเอ็มเปย์ บริการโอนเงินไปกัมพูชา (K-Bank to Wing)บริการรับ-โอนเงินด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือ

โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านเครื่องเอทีเอ็ม พร้อม K-mAlert(บริการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) เพื่อยืนยันการโอนเงินให้ผู้รับ (  )

โอนเงินสดถึงมือผู้รับทันใจ เพียงมีบัตรเอทีเอ็ม, บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่ผูกกับบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคาร ก็สามารถใช้บริการโอนเงินในประเทศได้ทันทีที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย ทั่วไทย ปลอดภัย รวดเร็ว มั่นใจ ได้สลิปเป็นหลักฐานการทำรายการทุกครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้  K-mAlert (บริการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ กสิกรไทย) เพื่อยืนยันการโอนเงินให้ผู้รับ ได้อีกด้วย
จุดเด่น

ลักษณะเด่นของบริการ

 • ผู้รับสามารถเบิก/ถอนเงินสดได้ทันที เพียงใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่ผูกกับบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน สามารถใช้บริการได้ทันทีที่เครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทยทุกวันไม่มีวันหยุด ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มั่นใจการโอน ทุกครั้งจะได้สลิปเป็นหลักฐานการทำรายการ
 • สามารถเลือกทำการส่งsms ยืนยันการโอนเงินให้ผู้รับได้ทันที
รายละเอียด

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ผู้โอนต้องมีบัตร ATM  /บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ที่ผูกบัญชีกระแสรายวันหรือออมทรัพย์
 • ผู้รับโอนต้องมีบัญชีธนาคารกสิกรไทย
 • วงเงินการโอนต่อวันขึ้นกับประเภทของบัตร
 • ธนาคารได้กำหนดวงเงินที่สามารถโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือเข้าบัญชีธนาคารอื่นรวมกันเป็นจำนวนได้ไม่เกิน 200,000.- บาทต่อวันต่อบัตร
 • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินข้างต้นผ่านบริการ K-Contact Center โทร.02 888-8888 โดยสามารถกำหนดได้ ตั้งแต่ห้ามไม่ให้มีการโอนไปจนถึงวงเงินสูงสุดของบัตรแต่ละประเภท ดังนี้
  • บัตรเอทีเอ็ม 200,000.- บาท
  • บัตรแคชการ์ด  500,000 .-บาท
  • บัตร ATM  ท่องโลก 1,000,000 .-บาท *
  • บัตรเดบิต 1,000,000.- บาท *
  • บัตรเครดิตที่ผูกกับบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน 1,000,000 .-บาท *
   * ครั้งละไม่เกิน 999,999 .-บาท

 

เวลาเปิดให้บริการ

ทุกวัน ไม่มีวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง

 

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม

 • ผู้รับโอนสามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีได้ทันที
 • ทำรายการได้ด้วยตนเองที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารทั่วประเทศ
 • สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร 
 • ใช้บริการได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง
 • มั่นใจด้วยสลิปเอทีเอ็ม เป็นหลักฐานการทำรายการ

 

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการบริการส่งSMS ยืนยันผลการโอนเงินให้ผู้รับ ผ่านsms(K-mAlert : Money Transfer)

 • ทั้งผู้รับและผู้ส่งไม่ต้องเสียเวลาในการยืนยันการโอนเงิน
 • sms ส่งจากธนาคารโดยตรงและส่งทันที
 • ผู้รับสามารถทราบได้ทันทีว่าใครโอนเงินเข้ามา และเป็นจำนวนเงินเท่าใด

 

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

โอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย

 • ในเขตสำนักหักบัญชี  :  ไม่เสียค่าบริการ
 • ข้ามเขตสำนักหักบัญชี : ฟรี โอนครั้งแรกของเดือน ครั้งต่อไปรายการละ 10 บาท

 

โอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่น  

 • ไม่เกิน 10,000 บาท    - รายการละ 25 บาท
 • เกินกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท  - รายการละ 35 บาท
วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. สอดบัตรที่เครื่อง
 2. กดรหัสประจำบัตร 
 3. เลือกรายการ “โอนเงิน” 
 4. เลือกรายการ “โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่น” 
 5. เลือกหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน 
 6. เลือกรายการ “ธนาคารกสิกรไทย” 
 7. กดหมายเลขบัญชีที่ต้องการโอน 
 8. กดจำนวนเงินที่ต้องการโอน 
 9. หากถูกต้องให้เลือกรายการ "ยืนยันการทำรายการ" 
 10. รอรับ Slip ATM

 

ขั้นตอนการส่งsms 

 1. เลือก " ต้องการส่ง sms "
 2. กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้รับ
 3. กดหมายเลขอ้างอิง(ไม่เกิน 10 หลัก) หรือโทรศัพท์ของผู้โอน
 4. เลือกภาษาที่ต้องการส่ง
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882