บริการโอนเงินและชำระเงินชำระค่าใช้จ่ายและบริการบริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย บริการเช็คและดราฟต์เช็คธนาคาร (Cashier's Orders)เช็คเรียกเก็บ (Cheque Collection)ดราฟต์ในประเทศ (Domestic Draft)เช็คของขวัญ (Gift Cheque)เช็คทันใจ (Quick Cheque)โอนเงินในประเทศโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านเครื่องเอทีเอ็ม พร้อม K-mAlert(บริการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) เพื่อยืนยันการโอนเงินให้ผู้รับการฝากเงินที่เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติTransfer to KBank Account via KBank counterโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านอินเตอร์เน็ตโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านโทรศัพท์มือถือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นการฝากเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเคาน์เตอร์ (bahtnet)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเคาน์เตอร์ (แบบทันที)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านอินเตอร์เน็ตโอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านโทรศัพท์มือถือ (K-MOBILE BANKING ATMSIM และ K-MOBILE BANKING PLUS)โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเครื่องเอทีเอ็ม พร้อม K-mAlert (บริการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) เพื่อยืนยันการโอนเงินให้ผู้รับบริการส่งเงินที่กสิกรไทยรับที่ไปรษณีย์ (K-Bank to Post)โอนเงินระหว่างประเทศบริการโอนเงินไปจีนทันใจ...ถึงที่หมายในวันเดียวกันบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศบริการโอนเงินไปต่างประเทศบริการโอนเงินผ่านเครือข่าย วีซ่า บริการโอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม รับเงินที่เซเว่นอีเลฟเว่น (K-ATM to 7-Eleven)บริการโอนเงินกสิกรไทย รับเงินที่ตัวแทนเอ็มเปย์ บริการโอนเงินไปกัมพูชา (K-Bank to Wing)บริการรับ-โอนเงินด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือ

เช็คทันใจ (Quick Cheque) (  )

เช็คเงินสดหรือเช็คเรียกเก็บ วันนี้สามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันทีทั่วประเทศด้วยบริการพิเศษเช็คทันใจ ธนาคารกสิกรไทย เบิกถอนได้ทันควันตามต้องการ ถูกใจ ไม่ต้องรอเคลียร์ริ่งข้ามวัน
จุดเด่น
ลักษณะเด่นของบริการ
  • สามารถนำเช็คธนาคารกสิกรไทยมาขึ้นเงินสด หรือฝากเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยได้ทั่วประเทศ โดยทราบผลการเรียกเก็บเช็ค และถอนเงินสดได้ทันที
รายละเอียด

ช่องทางการให้บริการ

เคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ

เวลาเปิดให้บริการ

จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30-15.30  น.
ทุกวัน ระหว่างเวลา 11.00-19.00 น. เฉพาะสาขาในห้าง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

  1. เช็คเงินสด  สามารถเบิกเงินสดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสาขาที่ระบุบนหน้าเช็ค
  2. เช็คขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชี  สามารถนำเช็คเข้าบัญชีได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยทราบผลการเรียกเก็บและเบิกถอนเงินสดได้ทันที

 

ค่าธรรมเนียม

1. การนำเช็คมาขึ้นเงินสด

  • กรณีสาขาที่ระบุบนเช็คเป็นสาขาในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่ผู้นำเช็คมาเบิก ค่าธรรมเนียม หมื่นละ 10.- บาท ขั้นต่ำ 20.- บาท
  • กรณีสาขาที่ระบุบนเช็คเป็นสาขาต่างเขตสำนักหักบัญชีกับสาขาที่ผู้นำเช็คมาเบิก ค่าธรรมเนียม หมื่นละ 20.- บาท ขั้นต่ำ 20.- บาท

 2. การนำเช็คมาเข้าบัญชี

  • เป็นกรณีสาขาที่ระบุบนเช็คเป็นสาขาในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่ผู้นำเช็คมาเบิก ค่าธรรมเนียม หมื่นละ 10.- บาท ขั้นต่ำ 20.- บาท
  • กรณีสาขาที่ระบุบนเช็คเป็นสาขาต่างเขตสำนักหักบัญชีกับสาขาที่ผู้นำเช็คมาเข้าบัญชี ค่าธรรมเนียม หมื่นละ 20.- บาท ขั้นต่ำ 20.- บาท
วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882