สิทธิประโยชน์ด้านการออมและการลงทุน ( )

  ตอบโจทย์การออมด้วยผลตอบแทนที่เพิ่มพูนค่า พร้อมเปิดโอกาสสร้างเงินให้งอกเงย กับการลงทุนในสไตล์คุณ

   


   

   

   

     

  จุดเด่น 
   

    •  • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่มจากอัตราประกาศ  จากผลิตภัณฑ์เงินฝากที่กำหนด
      • พร้อมรับของสมนาคุณ จากผลิตภัณฑ์กลุ่มประกันชีวิตและทรัพย์สินกสิกรไทยที่กำหนด
      • เพียงคุณเป็นลูกค้าที่รับบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย

     

     

    • รายละเอียดสิทธิประโยชน์

    • K-Deposit (บริการเงินฝากกสิกรไทย)
    • K-Deposit : เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ (ระยะเวลาฝาก 9 เดือน)
    • หลักประกันของครอบครัว ช็อตเมื่อไหร่...ก็ถอนได้
    • พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุทันทีสูงสุด 1 ล้านบาท


    อัตราดอกเบี้ยพิเศษ บวกเพิ่ม 0.30% ต่อปี จากอัตราประกาศ* 

    • สำหรับวงเงินฝากตั้งแต่ 9,000 - 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล
    • (วงเงินคุ้มครอง 2 เท่า ของยอดเงินฝากสงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บาท)

   

   

   
   

   

   

   

   

   

  • K-Deposit : เงินฝากประจำ 3 เดือน
   ฝากสั้น ดอกเบี้ยสูงได้ใจ

  • • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ บวกเพิ่ม 0.25%  ต่อปี จากอัตราประกาศ* 
  • สำหรับวงเงินฝากตั้งแต่ 10,000 – 1,000,000 บาท ต่อรายบุคคล
  • วันนี้  - 30 มิ.ย. 58
  • หมายเหตุ

  • *  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ทำรายการฝาก
  K-Bancassurance (ประกันชีวิตและทรัพย์สินกสิกรไทย)


  คุ้มครองครอบคลุม...เพื่อคุณคนพิเศษ

   

   •  พิเศษ รับเพิ่ม บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 150 บาท จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 กรมธรรม์*

   

     เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ* และกรมธรรม์ได้รับอนุมัติ เฉพาะเบี้ยประกันแบบ Pro Saving 710 ตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป และเป็นแบบรายปีเท่านั้น  

                                   

   

  วันนี้  - 31 ธ.ค. 58


  • หมายเหตุ 
   - ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณในมูลค่าเทียบเท่าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ และกรมธรรม์ได้รับอนุมัติ  เฉพาะเบี้ยประกันแบบ Pro Saving 710 ตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไปและเป็นแบบรายปีเท่านั้น
   - ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ตามประกาศของธนาคาร
   - สมัครและชำระค่าเบี้ยประกัน 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 58 และได้รับอนุมัติกรมธรรม์ภายใน 31 ม.ค. 59 
  •  

   

   


  แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
  1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882