ประกันลูกกตัญญู (Health Protect for Senior )

ตอบแทนพระคุณพ่อแม่
จุดเด่น
ความคุ้มครอง
  • เริ่มต้นเพียงวันละ 40 บากก็คุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ 
  • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งการเจ็บป่วยกรณีเป็นผู้ป่วยใน และการเจ็บป่วยกรณีเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน
  • ซื้อความคุ้มครองให้พ่อแม่วันนี้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 15,000 บาท ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
    (ตามเงื่อนไขสรรพากร)
รายละเอียด
อายุผู้เอาประกันภัย
  • 51-65 ปี
ผลประโยชน์แผนประกันสุขภาพมาตรฐาน

 

ความคุ้มครอง

แบบที่ 1

200,000

แบบที่ 2

350,000

แบบที่ 3

500,000

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

200,000

350,000

500,000

2. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน

 

 

 

    2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และบริการพยาบาลสูงสุดต่อวัน

2,000

3,500

5,000

    2.2 ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุดต่อวัน

4,000

7,000

10,000

    2.3 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป*

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

    2.4 ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์/วิสัญญีแพทย์

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

    2.5 ค่าธรรมเนียมเยี่ยมไข้ และค่าปรึกษาแพทย์สูงสุดต่อวัน

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

3. ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ (รักษาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากอุบัติเหตุ และการรักษาต่อเนื่อง 15 วัน)

2,000

3,500

5,000

วงเงินคุ้มครองต่อการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 1 ครั้ง

50,000

75,000

100,000

วงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อปี

200,000

350,000

500,000

 

*ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด, ค่าบริการโลหิต, ค่าบริการรถพยาบาล, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์, ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา เป็นต้น

อัตราเบี้ยประกันภัยแผนประกันภัยมาตรฐาน

อายุ (ปี)

แบบที่ 1

200,000

แบบที่ 2

350,000

แบบที่ 3

500,000

51-60

7,250

10,950

14,660

61-65

9,670

14,590

19,510

66-70 (เฉพาะรายต่ออายุกรมธรรม์เท่านั้น)

13,400

20,180

26,960

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีและอากรแล้ว
พิเศษ ผู้สมัครเอาประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้ (Option เสริม)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติม “โรคร้ายแรง”

 

ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง ดังนี้
(โรคใดโรคหนึ่งที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก)

Option 1

Option 2

Option 3

1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม

200,000

350,000

500,000

2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด

3. โรคหลอดเลือดสมอง

4. โรคไตวายเรื้อรัง

5. ภาวะหมดสติ

6. การปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ

7. การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดกล้ามเนื้อหัวใจ (by pass)

8. ตับวาย

9. โรคปอดระยะสุดท้าย

10. การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ข้อยกเว้นสำคัญ สำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมโรคร้ายแรง

       - การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่แล้วในช่วง5ปี ก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
       - การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังวันเริ่มคุ้มครอง

อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองโรคร้ายแรงเพิ่มเติม

อายุ (ปี)

แบบที่ 1

 

แบบที่ 2

 

แบบที่ 3

 

51-60

9,560

16,720

23,890

61-65

14,450

25,290

36,130

66-70 (เฉพาะรายต่ออายุกรมธรรม์เท่านั้น)

21,310

37,290

53,270


หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีและอากรแล้ว

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ
  • K-Contact Center 0 2888 8888
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882