ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Accident Protect Plus )

คุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท

จุดเด่น
ความคุ้มครอง
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองทั้งการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า สายตา) และการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 3,000,000 บาท 
 •  คุ้มครองการถูกฆาตกรรม และการก่อการร้าย
 • คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • ชดเชยรายได้สูงสุด 365 วัน (คนไข้ใน)
 • สามารถเลือกทำประกันภัยได้ทั้งแบบรายเดี่ยว และแบบครอบครัว ที่คุ้มครองรวมถึงคู่สมรสที่มีอายุระหว่าง 16-65 ปี และบุตรที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวนไม่เกิน 2 คน (บุตรจะได้รับความคุ้มครองจนถึงอายุ 20 ปี เท่านั้น) ด้วยราคาพิเศษสุด
รายละเอียด
อายุที่เอาประกันได้
  • 16-65  ปี

   

อัตราเบี้ยประกัน (บาท)

  

เบี้ยประกันภัย (บาท)

แบบเดี่ยว

แบบครอบครัว

คุ้มครอง 1 ปี

2,500

4,700

คุ้มครอง 3 ปี

7,050

13,250

คุ้มครอง 5 ปี

11,350

21,340

   

ตารางผลประโยชน์ 

    

   

   

  ความคุ้มครอง

  ผลประโยชน์(บาท) Benefit(Baht)

  แบบรายเดี่ยว

  แบบครอบครัว

  ผู้เอาประกัน

  คู่สมรส

  บุตร (คนละ)

  1

  การเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

  -     ขณะโดยสารอยู่ในยวดยานพาหนะขนส่งสาธารณะทั่วโลก

  -                                              ขณะอยู่ต่างประเทศ (นอกยานพาหนะขนส่งสาธารณะ)

   

   

  3,000,000

  2,000,000

   

  3,000,000

  2,000,000

   

   

  2,000,000

  1,000,000

   

   

  500,000

  400,000

  2

  การเสียชีวิต/สูญเสียมือ เท้า สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จาก

  -     อุบัติเหตุทั่วไป

  -     การขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์

  การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย

   

   

  1,000,000

  300,000

  300,000

   

   

  1,000,000

  300,000

  300,000

   

   

  750,000

  200,000

  200,000

   

   

  300,000

  100,000

  100,000

  3

  การเสียชีวิต/สูญเสียมือ เท้า สายตา/หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการก่อการร้าย

  300,000

  300,000

  200,000

  100,000

  4

  ค่ารักษาพยาบาล/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

  50,000

  50,000

  20,000

  5,000

  5

  รายได้ชดเชยวันละ (ไม่เกิน 365 วัน/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง)*

  1,000

  1,000

  750

  500

   

  หมายเหตุ : เงินรายได้ชดเชย เฉพาะกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (คนไข้ใน)     

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ
 • K-Contact Center 0 2888 8888
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882