ประกันประกันชีวิตประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guaranteeประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1520ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 510 Guaranteeประกันชีวิตเพื่อวางแผนการศึกษาประกันชีวิตเพื่อวางแผนการศึกษา A22/A15ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9 ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/1ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A90/A60ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบัตรเครดิตประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน Homeประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน Home Plusประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน Home Maxประกันวินาศภัยประกันสุขภาพประกันเดินทางระหว่างประเทศประกันภัยโจรกรรมประกันภัยรถยนต์พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 + ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1ประกันภัยวัยซนประกันภัยอัคคีภัยประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางภายในประเทศประกันอุบัติเหตุ ไฮ โพรเทรชั่นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแจ้งเตือนการออกจากเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทยประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Accident Protect Plus )

คุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท

จุดเด่น
ความคุ้มครอง
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองทั้งการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า สายตา) และการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 3,000,000 บาท 
 •  คุ้มครองการถูกฆาตกรรม และการก่อการร้าย
 • คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • ชดเชยรายได้สูงสุด 365 วัน (คนไข้ใน)
 • สามารถเลือกทำประกันภัยได้ทั้งแบบรายเดี่ยว และแบบครอบครัว ที่คุ้มครองรวมถึงคู่สมรสที่มีอายุระหว่าง 16-65 ปี และบุตรที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวนไม่เกิน 2 คน (บุตรจะได้รับความคุ้มครองจนถึงอายุ 20 ปี เท่านั้น) ด้วยราคาพิเศษสุด
รายละเอียด
ตารางผลประโยชน์ 

 

 

อายุที่เอาประกันได้
  • 16-65  ปี

   

ผู้รับประกัน/ผู้นำเสนอ

 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547
วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ

หมายเหตุ:

 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882