บริการ Verified by VISA (  )

ความปลอดภัยอย่างไร้กังวลกับการช้อปออนไลน์

จุดเด่น

Verified by Visa เป็นบริการที่ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท Visa International ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการชำระ   ค่าสินค้าและบริการผ่าน K-Web Shopping Card  โดยผู้ถือบัตร K-Web Shopping Card  สามารถเลือกใช้บริการ Verified by Visa
ได้ถึง 2 วิธี

1.  บริการ Verified by Visa ด้วยรหัสผ่านแบบธรรมดา Static Password (PIN)
ท่านสามารถซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ด้วยความมั่นใจพร้อมกับความเป็นส่วนตัว ด้วยบริการ Verified by Visa Password และข้อความยืนยันส่วนตัว (Personal Assurance Message: PAM) เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้าออนไลน์ที่ลงทะเบียนกับ Visa อย่างถูกต้อง และร้านค้ามั่นใจว่าท่านคือผู้บัตรตัวจริง โดยเมื่อท่านลงทะเบียนกับ Verified by Visa แล้ว จะไม่มีใครสามารถใช้หมายเลขบัตรของท่านเพื่อการใช้จ่ายออนไลน์ได้หากไม่มี Verified by Visa Password

2.  บริการ Verified by Visa ด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP: One-Time Password)
บริการ Verified by Visa ที่เพิ่มระดับความปลอดภัยขึ้นอีกขั้น ด้วยการส่งรหัสการทำรายการแบบใช้ครั้งเดียว หรือ OTP ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบในขณะที่ผู้ถือบัตรทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ แทนการใช้ Verified by Visa Password ที่กำหนดไว้ตายตัว ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลว่าผู้อื่นจะทราบ Verified by Visa Password
และนำไปใช้ทั้งยังง่ายขึ้นเพราะไม่จำเป็นต้องจำรหัสผ่านที่ตนเองกำหนดไว้อีกด้วย

รายละเอียด
คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ Verified by Visa
 • เป็นผู้ถือ K-Web Shopping Card ของธนาคารกสิกรไทย
วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
 
สมัครใช้บริการ Verified by Visa แบบ Static Password (PIN)
 •  คลิกที่นี่ เพื่อสมัครใช้บริการ Verified by Visa แบบ Static Password
 • กรอกหมายเลขบัตร K-Web Shopping Card และข้อมูลส่วนตัว 
 • กำหนดข้อความยืนยันส่วนตัว (PAM) ** และ Password ของท่าน 
 • กำหนดคำถามช่วยจำ และระบุ e-mail address ของท่าน
 • ท่านสามารถใช้  Verified by Visa Password ได้ทันที หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียน
  ** ข้อความยืนยันส่วนตัว (Personal Assurance Message: PAM) คือข้อความที่ท่านกำหนดขึ้นเอง ระหว่างการลงทะเบียน และ 
      จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ในขณะที่ท่านทำรายการ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้า e-Commerce ที่ลงทะเบียน
      กับ Visa International อย่างถูกต้อง


สมัครใช้บริการ Verified by Visa แบบ OTP (One-Time Password)
 • ขณะทำรายการ ระบบจะแสดงหน้าจอให้สมัครบริการ Verified by Visa
 • กรอกข้อมูลยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร
 • กำหนดข้อความยืนยันส่วนตัว PAM (Personal Assurance Message)
 • เลือกภาษาของข้อความ OTP ที่จะรับในโทรศัพท์มือถือ
 • ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ  แล้วคลิก  “Validate Phone No“  รอรับ OTP
 • กรอก OTP แล้วคลิก “Submit” ทำรายการชำระเงินต่อไป


  หมายเหตุ :  
   กรณีที่ผู้ถือบัตรที่ได้ลงทะเบียน Verified by Visa แบบ Static Password (PIN) ไว้แล้ว ขณะทำรายการ 
  ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกสมัครใช้บริการ OTP (One Time Password) หรือใช้บริการ Static Password (PIN)  กรณีเลือกใช้ OTP
 • เลือกสมัครใช้บริการรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว ส่งผ่าน SMS (OTP: One-Time Password)
 • กรอกข้อมูลยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร
 • กำหนดข้อความยืนยันส่วนตัว PAM (Personal Assurance Message)
 • เลือกภาษาของข้อความ OTP ที่จะรับในโทรศัพท์มือถือ 
 • ระบุเบอร์มือถือ  แล้วคลิก  “Validate Phone No“  รอรับ OTP
 • กรอก OTP แล้วคลิก “Submit” ทำรายการชำระเงินต่อไป


  กรณีเลือกใช้ Static Password (PIN) เหมือนเดิม
 • กรอกรหัสผ่านทางหน้าจอ
 • คลิก “Submit” ทำรายการชำระเงินต่อไป
  ** ระบบจะแสดงหน้าจอเชิญชวนให้เลือกใช้บริการแบบ OTP 3 ครั้งเท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรเลือกที่จะไม่สมัคร
  บริการแบบ OTP 3 ครั้ง ระบบจะให้ผู้ถือบัตรใช้บริการ Verified by Visa แบบ Static Password (PIN) เหมือนเดิม **


คำถามที่ถูกถามบ่อยครั้ง
 • Verified by Visa คืออะไร
  เป็นบริการที่ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท Visa International ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน K-Web Shopping Card และ/หรือ บัตรเครดิต
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับประโยชน์ใดบ้างจากบริการนี้
  บริการนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ท่าน ในการซื้อสินค้าและบริการแบบทางอินเทอร์เน็ต โดยท่านจะมั่นใจได้ว่าร้านค้า e-Commerce ที่ท่านกำลังทำรายการอยู่นั้น ได้ลงทะเบียนกับ Visa International อย่างถูกต้อง
 • บัตรชนิดใดบ้างที่สามารถใช้บริการ Verified by Visa ได้
  บัตรเครดิต KBANK-Visa หรือ Visa (แพลทินัม, ทอง, เงิน) หรือ K-Web Shopping Card
 • จะสามารถเริ่มใช้บริการ Verified by Visa ได้เมื่อใด
  ท่านสามารถใช้บริการ Verified by Visa ได้ทันที หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียน
 • ข้อความยืนยันส่วนตัว (PAM) คืออะไร
  ข้อความยืนยันส่วนตัว (Personal Assurance Message: PAM) คือข้อความที่ท่านกำหนดขึ้นเองระหว่างการลงทะเบียน และจะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ในขณะที่ท่านทำรายการ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้า e-Commerce ที่ลงทะเบียนกับ Visa International อย่างถูกต้อง
 • ควรทำอย่างไร หากข้อความยืนยันส่วนตัว (PAM) ไม่ถูกต้อง
  ท่านควรจะยกเลิกการทำรายการบนเว็บไซต์ดังกล่าวทันที โดยไม่ต้องใส่ password
 • สามารถใช้บริการ Verified by Visa กับร้านค้า e-Commerce ใดได้บ้าง
  สามารถใช้ได้กับทุกร้านค้า e-Commerce ที่มีโลโก้ Verified by Visa
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882