K-SME Debit Card ( )

จุดเด่น
  • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงสุด 1 % เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร
  • รู้ทุกความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีผ่านบริการ SMS และ Email Statement
  • เพิ่มความรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจกับบทวิเคราะห์ธุรกิจและสัมมนากับวิทยากรชื่อดัง
  • รับสิทธิพิเศษเหนือระดับสำหรับผู้ประกอบการที่ร้านค้าและบริการชั้นนำ
รายละเอียด

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงสุด 1 % เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. รับเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝากทุกเดือน ของทุกยอดการชำระสินค้าและบริการผ่านบัตร ยกเว้นยอดการการใช้จ่ายที่สถานีบริการน้ำมัน และซุปเปอร์มาเก็ต จะได้รับเงินคืน 0.5% จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร
2. การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายของประเภทสถานีน้ำมัน และซุปเปอร์มาเก็ต ธนาคารใช้ข้อมูลอ้างอิงตามที่ระบุใน Merchant Category Code (MCC Code) 5541 และ 5411 ตามระบบของ VISA ซึ่งยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะเป็นยอดค่าใช้จ่ายตาม MCC Code ที่ระบุไว้เท่านั้น ยอดค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก MCC Code ที่ระบุจะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการใช้จ่ายในหมวดต่างๆ ที่กำหนด
3. ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรของผู้ถือบัตร ภายใน 20 วัน หลังสิ้นเดือน และ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรที่จะได้รับสิทธิ์คืนเงินแต่ผู้เดียว ยกเว้นการคืนเงินเมื่อรูดจ่ายค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ร้านค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในตลาดวังสะพุง จังหวัดเลย
4. ขอสงวนสิทธิ์รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 1,000 บาท/บัญชี/เดือน
5. ระยะเวลารับสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555- 31 ธันวาคม 2557
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
**รับเงินค่าธรรมเนียมรายปีคืน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 300,000 บาทต่อปี**
 
-เมื่อครบกำหนด 1 ปีนับจากเดือนที่สมัครบัตร ธนาคารจะดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีตามปกติและจะคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีที่เก็บในปีนั้นคืนเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรภายใน 60 วัน นับจากเดือนที่เก็บค่าธรรมเนียม มื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไปต่อปี
-ระยะเวลารับสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 – 30 พฤศจิกายน 2557
-ธนาคารขอสวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
รู้ทุกความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีผ่านบริการ SMS และ Email Statement
 
ไม่ว่าจะรับเงินเข้า โอนเงินออก หรือถอนเงินออก ก็รู้ได้ทันที ด้วยบริการ SMS ขยันบอกที่ส่งข้อมูลอัพเดทให้ทุกรายการ พร้อมรับบริการ K-eMail Statement ที่ส่งสรุปทุกรายการความเคลื่อนไหวทางบัญชี และสรุปยอดการรูดซื้อด้วยบัตรเดบิต ส่งให้คุณทุกเดือนตามอีเมล์ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
 
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. บริการ SMS ขยันบอกจะแจ้งทุกรายการเดินบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตร K-SME Debit Card ทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร พร้อมแจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้นชั่วโมงถัดไป กรณีที่มีการเคลื่อนไหวเงินฝากในบัญชีผ่านบริการ SMS ตั้งแต่เวลา 7.00-22.00 . ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
2. ธนาคารจะจัดส่งข้อมูลรายการเดินบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตร K-SME Debit Card ผ่านทางอีเมล์ให้กับผู้ถือบัตรตามรอบระยะเวลาที่เลือกไว้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรอบ ระยะเวลาที่ส่งข้อมูลประเภทบัญชี เลขที่บัญชีเงินฝาก วัน เดือน ปีที่ทำรายการ รายการถอนเงิน/ ฝากเงินด้วยเช็ค หรือเงินสด ยอดเงิน คงเหลือในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งข้อมูล ช่องทางที่ใช้บริการ
3. ธนาคารจะจัดส่งข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการของบัตร K-SME Debit Card ผ่านทางอีเมล์ ให้กับผู้ถือบัตรตามรอบระยะเวลาที่เลือกไว้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรอบระยะเวลาการ สรุปข้อมูล หมายเลขบัตรเดบิต วัน เดือน ปีที่ทำรายการ ร้านค้าที่ซื้อสินค้าและบริการด้วยบัตร กลุ่มร้านค้าที่ซื้อสินค้าและบริการ ยอดสกุลเงินที่ใช้ (กรณีเป็นการซื้อสินค้าและบริการด้วยเงินตราต่างประเทศ) ยอดเงินสกุลเงินบาท ภาพกราฟแสดงสัดส่วนการใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิตเป็นต้น 
 
 
 

เพิ่มความรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจกับบทวิเคราะห์ธุรกิจและสัมมนากับวิทยากรชื่อดัง

ให้คุณไม่พลาดความรู้ใหม่ๆ กับบทวิเคราะห์จาก K-SME Analysis ส่งตรงให้ถึงอีเมล์ของคุณ พร้อมรับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาจากโครงการ K-SME Care กับวิทยากรชื่อดังที่หาที่ไหนไม่ได้ฟรี ทุกเดือน
 
เงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา
 
1. เฉพาะผู้ถือบัตร K-SME Debit Card ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 20 อันดับแรกของ 2 เดือนก่อนหน้าที่มีการจัดกิจกรรมสัมมนา
2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานสัมมนา 1 ที่นั่ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร
3. ธนาคารจะเป็นผู้ติดต่อลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกกรมตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
4. ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.askkbank.com/kdebitcard
5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
 

รับสิทธิพิเศษเหนือระดับสำหรับผู้ประกอบการที่ร้านค้าและบริการชั้นนำ

เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ

1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการชำระเงินด้วยบัตร K-SME Debit Card เท่านั้น
2. ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้ที่หนังสือคู่มือสิทธิพิเศษสำหรับบัตร K-SME Debit Card
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
เอกสารประกอบการสมัคร
  1. บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ  ที่มีรูป และออกโดยหน่วยงานราชการ
  2. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ในกรณีที่ท่านยังไม่มีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกสิกรไทย สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์กสิกรไทยที่สาขาที่รับบัตร)
  3. หมายเลขอ้างอิง ในกรณีที่สมัครผ่าน website (ได้รับผ่านทาง SMS หลังการสมัครเสร็จสมบูรณ์)
 
เงื่อนไขการใช้บริการ
  1. อายุ 15 ปีขึ้นไป
  2. มีบัญชีออมทรัพย์ และ/ หรือ  บัญชีกระแสรายวันที่เป็นบัญชีบุคคลธรรมดา หรือบัญชีร่วมสองคนที่มีเงื่อนไข คนใดคนหนึ่งมีสิทธิ์ถอนเงินได้ หรือบัญชีร้านค้า ที่มีชื่อเจ้าของบัญชีคนเดียว

 

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ทำบัตรทดแทน             150 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี                                         800 บาท

*สมัครบัตร K-SME Debit Card ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 58 ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 

รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ

ดูหนัง 100 บาท ที่โรงภาพยนตร์ชั้นนำ ทุกเรื่อง ทุกรอบ   
เงื่อนไขในการชมภาพยนตร์ 100 บาท 
·  เฉพาะลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วยการใช้บัตร K-SME Debit Card  ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major,EGV, Paragon, Esplanade , Mega และ Paradise ทุกสาขาทั่วประเทศ เฉพาะที่นั่งปกติ ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบดิจิตอลเท่านั้น และไม่รวมถึงภาพยนตร์ที่มีความยาวพิเศษ จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 30,000 ที่นั่ง/เดือน ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับ โปรโมชั่น Movie Day ได้ 
·  เฉพาะลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วยการใช้บัตร K-SME Debit Card ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema City, SF World, SFX Cinema ทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับที่นั่งปกติ (Deluxe) ในระบบ Film และ/หรือ ระบบ 2D Digital จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 10,000 ที่นั่ง/เดือน ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น วันจันทร์-วันพุธ , Movie Day 100 บาท และ บัตร Student Card ได้
· 1 บัตร ใช้ได้ 2 ที่นั่ง/เดือน ทุกโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ 
·  กรณีที่ลูกค้าต้องการชมภาพยนตร์ในที่นั่งที่ราคาสูงกว่าที่โปรโมชั่นกำหนด หรือชมภาพยนตร์ที่มีความยาวพิเศษ ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของราคาค่าบัตรชมภาพยนตร์นั้นเอง 
·  ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด 
·  สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ www.askkbank.com/kdebitcard 
·  ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557

อิ่มกับชุดอร่อยสุดคุ้ม ราคา 100 บาท ที่ร้านแมคโดนัลด์
ชำระค่าชุดอร่อยสุดคุ้ม 5 เมนูในราคาพิเศษ 100 บาท ด้วยบัตร K-SME Debit Card  ประกอบด้วย
      -  ชุดซามูไรเบอร์เกอร์หมู (Samurai Pork Burger set)
      -  ชุดแมคฟิช (Filet-O-Fish set)
      -  ชุดแมคไก่ (McChicken Burger set)
      -  ชุดดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์ (Double Cheese Burger set)
      -  ชุดบิ๊กแมค (Big Mac set)
      ** ทุกชุดเสิร์ฟพร้อมโค้ก และ เฟรนช์ฟรายส์ขนาดกลาง ***
เงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรโมชั่นซื้อชุดอร่อยสุดคุ้ม ราคา 100 บาท ที่ร้านแมคโดนัลด์ 
·  เฉพาะผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทยบัตร K-SME Debit Card  
·  ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าชุดอร่อยสุดคุ้มในราคาพิเศษด้วยบัตร K-SME Debit Card  
·  จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธิซื้อชุดอร่อยสุดคุ้ม สูงสุด 10,000 ชุด/เดือน หรือ 120,000 ชุด/ปี หรือจนกว่าของจะหมด 
·  สงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนการใช้สิทธิ 1 บัตร ใช้ได้ 1 สิทธิ/เดือน 
·  รายการอาหารในชุดอาหารสุดคุ้มและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนดร่วมกัน 
·  รายการอาหารทุกอย่างต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  (กรณีของเครื่องดื่ม เฉพาะน้ำอัดลมเท่านั้น : Coke, Fanta, Sprit ที่เปลี่ยนกันได้) 
·  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด 
·  โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ที่สาขาแมคโดนัลด์ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น  เดอะมอลล์บางกะปิ2( ทางเชื่อมชั้น2 ) , เดอะมอลล์บางแค 2 , เดอะมออล์งามวงค์วาน ชั้น 6 สาขาภายในสนามบิน : ดอนเมือง / สุวรรณภูมิ / สนามบินเชียงใหม่ , อิมแพค เมืองทองธานี , ชาเล็นเจอร์ , BTS ทุกสาขา  และเคาเตอร์ของหวาน, บริการจัดส่งถึงบ้าน และ บริการไดรฟ์ทรู 
·  สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ www.askkbank.com/kdebitcard 
·  ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882