K-SME Debit Card ( )

จุดเด่น
1.ลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก 0.25 บาท 30รางวัล/ไตรมาส จากยอดใช้จ่ายสะสมตลอดทั้งปี
2. คืนเงิน สูงสุด 1%เมื่อรูดใช้จ่ายผ่านบัตร
3. รู้ทุกยอดการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีง่ายๆ ผ่านบริการ SMS ขยันบอก
4. สิทธิพิเศษเหนือระดับสำหรับผู้ประกอบการที่ร้านค้าและบริการชั้นนำ
พิเศษ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป / ปี ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี ปีถัดไป
รายละเอียด

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงสุด 1 % เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 1% เข้าบัญชีเงินฝากทุกเดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไปต่อเดือนที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA และร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตทุกร้านค้า
2. ยกเว้นการคืนเงินจากการใช้จ่ายที่ร้านค้าในกลุ่มสถานีบริการน้ำมัน, ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarket, Gourmet market, Foodland, Villa Market, Max Value, Home Fresh Mart, Watsons, Boots) และไฮเปอร์มาร์เก็ต (Lotus, Big C) และยกเว้นยอดการซื้อกองทุนทุกประเภทจะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นเงินคืนเข้าบัญชี
3. การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายของประเภทสถานีน้ำมัน และซุปเปอร์มาเก็ต ธนาคารใช้ข้อมูลอ้างอิงตามที่ระบุใน Merchant Category Code (MCC Code) 5541 และ 5411 ตามระบบของ VISA ซึ่งยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะเป็นยอดค่าใช้จ่ายตาม MCC Code ที่ระบุไว้เท่านั้น ยอดค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก MCC Code ที่ระบุจะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการใช้จ่ายในหมวดต่างๆ ที่กำหนด
4. ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรของผู้ถือบัตร ภายใน 30 วัน หลังวันสุดท้ายของแต่ละเดือน และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรที่จะได้รับสิทธิ์คืนเงินแต่ผู้เดียว ยกเว้นการคืนเงินเมื่อรูดจ่ายค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ร้านค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในตลาดวังสะพุง จังหวัดเลย
5. ขอสงวนสิทธิ์รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 500 บาท/บัตร/เดือน สามารถสมัครได้สูงสุด 8 บัตร/บัญชี และกรณีทำบัตรทดแทนธนาคารจะนับยอดใช้จ่ายรวมทั้งบัตรเดิมและบัตรทดแทนและคำนวณรวมกันตามเงื่อนไข
6. ระยะเวลารับสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2558
7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 
**รับเงินค่าธรรมเนียมรายปีคืน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 300,000 บาทต่อปี**
 
-เมื่อครบกำหนด 1 ปีนับจากเดือนที่สมัครบัตร ธนาคารจะดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีตามปกติและจะคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีที่เก็บในปีนั้นคืนเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรภายใน 60 วัน นับจากเดือนที่เก็บค่าธรรมเนียม มื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไปต่อปี
-ระยะเวลารับสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 – 30 พฤศจิกายน 2558
-ธนาคารขอสวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 
 
รู้ทุกความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีผ่านบริการ SMS ขยันบอก
 
ไม่ว่าจะรับเงินเข้า โอนเงินออก หรือถอนเงินออก ก็รู้ได้ทันที ด้วยบริการ SMS ขยันบอกที่ส่งข้อมูลอัพเดทให้ทุกรายการ
 
เงื่อนไขการใช้บริการ
บริการ SMS ขยันบอกจะแจ้งทุกรายการเดินบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตร K-SME Debit Card ทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร พร้อมแจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้นชั่วโมงถัดไป กรณีที่มีการเคลื่อนไหวเงินฝากในบัญชีผ่านบริการ SMS ตั้งแต่เวลา 7.00-22.00 . ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
 
 
ลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง 120 เส้น ตลอดปี
 
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. สงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าที่ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร K-SME Debit Card ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 เท่านั้น
2. ทุกยอดใช้จ่ายสะสมครบ 10,000 บาท รับ 1 สิทธิลุ้นรางวัล (นับจำนวนสิทธิจากยอดใช้จ่ายสะสม 3 เดือน)
3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 30 ท่านต่อรอบ ทั้งหมด 4 รอบ ภายในเดือน พ.ค., ส.ค., พ.ย. 58 และ ก.พ. 59 ผ่านทาง
- www.kasikornbank.com
- www.facebook.com/KBankLive
4. สงวนสิทธิ 1 หมายเลขบัตรเดบิต รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
5. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการจับรายชื่อผู้มีสิทธิสำรองเพื่อทดแทนในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือไม่มารับของรางวัลในเวลาที่กำหนดไว้
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเนื่องมาจากการได้รับรางวัล
7. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ หรือเปลี่ยนมือ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
8. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการรับรางวัล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ พร้อมสำเนารับรองถุกต้อง 1 ฉบับ และบัตรเดบิตที่ลงทะเบียน ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
9. สงวนสิทธิการร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
10. ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ขอสงวนสิทธิในการนำชื่อ-สกุล และภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
11. กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว พนักงานและครอบครัวของพนักงานธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องในการจับรางวัล และบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
12. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มูลค่าเท่ากัน การจับรางวัล เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด  
 
 

รับสิทธิพิเศษเหนือระดับสำหรับผู้ประกอบการที่ร้านค้าและบริการชั้นนำ

 

 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ

1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการชำระเงินด้วยบัตร K-SME Debit Card เท่านั้น
2. ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้ที่หนังสือคู่มือสิทธิพิเศษสำหรับบัตร K-SME Debit Card
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
เอกสารประกอบการสมัคร
  1. บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ  ที่มีรูป และออกโดยหน่วยงานราชการ
  2. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ในกรณีที่ท่านยังไม่มีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกสิกรไทย สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์กสิกรไทยที่สาขาที่รับบัตร)
  3. หมายเลขอ้างอิง ในกรณีที่สมัครผ่าน website (ได้รับผ่านทาง SMS หลังการสมัครเสร็จสมบูรณ์)
 
เงื่อนไขการใช้บริการ
  1. อายุ 15 ปีขึ้นไป
  2. มีบัญชีออมทรัพย์ และ/ หรือ  บัญชีกระแสรายวันที่เป็นบัญชีบุคคลธรรมดา หรือบัญชีร่วมสองคนที่มีเงื่อนไข คนใดคนหนึ่งมีสิทธิ์ถอนเงินได้ หรือบัญชีร้านค้า ที่มีชื่อเจ้าของบัญชีคนเดียว

 

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ทำบัตรทดแทน             150 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี                                         800 บาท

*สมัครบัตร K-SME Debit Card ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 58 ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 

รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ

 /TH/PublishingImages/HomeBanner/banner_valueprop2015.jpg

สิทธิพิเศษประจำบัตรเดบิตกสิกรไทย ประจำปี 2558

1. ดูหนัง 100 บาท ที่ SF Cinema City ทุกสาขา
รายละเอียดโครงการ ชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยการใช้บัตรเดบิตกสิกรไทยที่ร่วมรายการ
ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ทุกสาขา ในราคา 100 บาท (สำหรับบัตรชมภาพยนต์ที่นั่งปกติ ในโรงภาพยนต์ปกติเท่านั้น)
ระยะเวลา 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558
จำกัดจำนวน จำกัด 30,000 ที่นั่งต่อเดือน โดยใช้สิทธิได้สูงสุด 2 ที่นั่ง/บัตร/เดือน
ร้านค้าที่เข้าร่วม โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema City ทุกสาขาทั่วประเทศ
บัตรที่เข้าร่วมรายการ บัตรเดบิตกสิกรไทย K-My Debit Card /K-Max Debit Card /K-SME Debit Card / Robinson-KBank Debit Card
เงื่อนไขในการดูหนัง 100 บาท ที่ SF Cinema City
1. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วยการใช้บัตรเดบิตกสิกรไทยที่ร่วมรายการ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema City, SF World,
SFX Cinema ทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับที่นั่งปกติ (Deluxe) ในระบบ Film และ/หรือ ระบบ 2D Digital จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธิ์
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 30,000 ที่นั่ง/เดือน ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น วันจันทร์-วันพุธ,
Movie Day 100 บาท และ บัตร Student Card
2. 1 บัตร ใช้ได้ 2 ที่นั่ง/เดือน ทุกโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ www.askkbank.com/kdebitcard
5. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558
2. อิ่มกับชุดอร่อยสุดคุ้ม ราคา 100 บาท ที่ร้านแมคโดนัลด์
รายละเอียดโครงการ ชำระค่าชุดอร่อยสุดคุ้ม 5 เมนูในราคาพิเศษ 100 บาท ด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทยที่ร่วมรายการ ประกอบด้วย
- ชุดซามูไรเบอร์เกอร์หมู (Samurai Pork Burger set)
- ชุดแมคฟิช (Filet-O-Fish set)
- ชุดแมคไก่ (Mc Chicken Burger set)
- ชุดดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์ (Double Cheese Burger set)
- ชุดบิกแมค (Big Mac set)
** ทุกชุดเสิร์ฟพร้อมโค้ก และ เฟรนช์ฟรายส์ขนาดกลาง ***
จำนวน - 10,000 ชุด/เดือน หรือจนกว่าของจะหมด
- จำกัดจำนวนการใช้สิทธิ 1 บัตร ใช้ได้ 1 สิทธิ/เดือน
ระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 ธันวาคม 2558
ร้านค้าที่เข้าร่วม แมคโดนัลด์ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น เดอะมอลล์บางกะปิ2( ทางเชื่อมชั้น2 ) , เดอะมอลล์บางแค 2 , เดอะมออล์งามวงค์วาน ชั้น 6 สาขาภายในสนามบิน : ดอนเมือง / สุวรรณภูมิ / สนามบินเชียงใหม่ , อิมแพค เมืองทองธานี , ชาเล็นเจอร์ , BTS ทุกสาขา ,เคาเตอร์ของหวาน , บริการจัดส่งถึงบ้าน และ บริการไดรฟ์ทรู
บัตรที่เข้าร่วมรายการ บัตรเดบิตกสิกรไทย K-My Debit Card /K-Max Debit Card /K-SME Debit Card ทุกประเภท
เงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรโมชั่นซื้อชุดอร่อยสุดคุ้ม ราคา 100 บาท ที่ร้านแมคโดนัลด์
1. เฉพาะผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย K-My/K-Max/K-SME ทุกประเภท
2. ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าชุดอร่อยสุดคุ้มในราคาพิเศษด้วยบัตรเดบิตที่ร่วมรายการ
3. จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธิซื้อชุดอร่อยสุดคุ้ม สูงสุด 10,000 ชุด/เดือน หรือ 120,000 ชุด/ปี หรือจนกว่าของจะหมด
4. สงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนการใช้สิทธิ 1 บัตร ใช้ได้ 1 สิทธิ/เดือน
5. รายการอาหารในชุดอาหารสุดคุ้มและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6. รายการอาหารทุกอย่างต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (กรณีของเครื่องดื่ม เฉพาะน้ำอัดลมเท่านั้น :
Coke, Fanta, Sprit ที่เปลี่ยนกันได้)
7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ที่สาขาแมคโดนัลด์ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น เดอะมอลล์บางกะปิ2( ทางเชื่อมชั้น2 ) , เดอะมอลล์บางแค 2 , เดอะมออล์
งามวงค์วาน ชั้น 6 สาขาภายในสนามบิน : ดอนเมือง / สุวรรณภูมิ / สนามบินเชียงใหม่ , อิมแพค เมืองทองธานี , ชาเล็นเจอร์ , BTS ทุกสาขา และ
เคาเตอร์ของหวาน, บริการจัดส่งถึงบ้าน และ บริการไดรฟ์ทรู
9. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ www.askkbank.com/kdebitcard
10. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558

 แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882