บริการ Verified by VISA (VbV) และ MasterCard SecureCode (  )

 

Verified by VISA และ MasterCard SecureCode : ความปลอดภัยอย่างไร้กังวลกับการ

ช้อปออนไลน์                                                          

จุดเด่น

Verified by VISA และ MasterCard SecureCode  เป็นบริการที่ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ บริษัท VISA International / บริษัท MasterCard International  พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต ท่านสามารถซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ด้วยความมั่นใจพร้อมกับความเป็นส่วนตัวโดยใช้ password ของ Verified by VISA และ ข้อความยืนยันส่วนตัว (Personal Assurance Message: PAM) / password ของ MasterCard SecureCode และ ข้อความยืนยันรหัสส่วนตัว (Personal Greeting)  เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้า e-Commerce ที่ลงทะเบียนกับ VISA / MasterCard อย่างถูกต้อง ทันทีที่ท่านลงทะเบียนกับ Verified by VISA / MasterCard SecureCode จะไม่มีใครสามารถใช้หมายเลขบัตรของท่านเพื่อการใช้จ่ายออนไลน์ได้ หากไม่มี password ของ Verified by VISA / MasterCard SecureCode


หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 51 เป็นต้นไป หากท่านใช้บัตรเครดิตกสิกรไทยในการช้อปออนไลน์โดยยังมิได้ลงทะเบียน Verified by VISA / MasterCard SecureCode หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว จะมี Pop-up พาท่านมาลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยโดยอัตโนมัติ

รายละเอียด
คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode
 • เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-VISA หรือ VISA (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ Verified by VISA
 • เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-MasterCard หรือ MasterCard (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ MasterCard SecureCode
 • คำถามที่ถูกถามบ่อยครั้ง
      1. Verified by VISA / MasterCard SecureCode คืออะไร 
            - เป็นบริการที่ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ บริษัท VISA International / บริษัท MasterCard International ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต

      2. ผู้ถือบัตรจะได้รับประโยชน์ใดบ้างจากบริการนี้ 
            - บริการนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ท่าน ในการซื้อสินค้าและบริการแบบทางอินเทอร์เน็ต โดยท่านจะมั่นใจได้ว่าร้านค้า e-Commerce ที่ท่านกำลังทำรายการอยู่นั้น ได้ลงทะเบียนกับ VISA International / MasterCard International อย่างถูกต้อง 

      3. บัตรชนิดใดบ้างที่สามารถใช้บริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode ได้ 
            -  บัตรเครดิต KBank-VISA หรือ VISA (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ Verified by VISA
            -  บัตรเครดิต KBank-MasterCard หรือ MasterCard (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ MasterCard SecureCode

      4. จะสามารถเริ่มใช้บริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode ได้เมื่อใด 
            - ท่านสามารถใช้บริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode ได้ทันที หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียน

      5. ข้อความยืนยันส่วนตัว (PAM) / ข้อความยืนยันรหัสส่วนตัว (Personal Greeting) คืออะไร 
            - ข้อความยืนยันส่วนตัว (Personal Assurance Message: PAM) / ข้อความยืนยันรหัสส่วนตัว (Personal Greeting) คือข้อความที่ท่านกำหนดขึ้นเองระหว่างการลงทะเบียน และจะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ในขณะที่ท่านทำรายการ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้า e-Commerce ที่ลงทะเบียนกับ VISA International / MasterCard International อย่างถูกต้อง

  6. ควรทำอย่างไร หากข้อความยืนยันส่วนตัว (PAM) / ข้อความยืนยันรหัสส่วนตัว (Personal Greeting) ไม่ถูกต้อง 
            - ท่านควรจะยกเลิกการทำรายการบนเว็บไซต์ดังกล่าวทันที โดยไม่ต้องใส่ password
  7. สามารถใช้บริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode กับร้านค้า e-Commerce ใดได้บ้าง 
            - สามารถใช้ได้กับทุกร้านค้า e-Commerce ที่มีโลโก้ Verified by VISA   / MasterCard SecureCode 

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
การสมัครใช้บริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode มี 2 วิธี
 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย โดยเข้าไปที่ www.kasikornbank.com > เลือก “สมัครใช้บริการ” (ในกล่องสีแดงด้านซ้ายมือ)>เลือกบริการตามประเภทของบัตรเครดิตหรือคลิกลิงค์ต่อไปนี้

                       

                          

 2. ลงทะเบียนระหว่างการช้อปออนไลน์

หากท่านนำบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ยังมิได้ลงทะเบียนไปใช้ ระบบจะ Pop-up หน้าลงทะเบียนให้ท่านโดยอัตโนมัติ

                  คลิกที่นี่เพื่อชมขั้นตอนการลงทะเบียน

หมายเหตุ: ในการลงทะเบียน Verified by VISA / MasterCard SecureCode หากท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัตรไม่ถูกต้องเกิน 3 ครั้ง บัตรเครดิตดังกล่าวจะไม่สามารถลงทะเบียน Verified by VISA / MasterCard SecureCode ได้ ขอให้ท่านติดต่อ K-Contact Center 0-2888-8888

 

 

คำแนะนำในการกรอกรหัส Verified by VISA / MasterCard SecureCode

ในขั้นตอนการชำระเงิน เมื่อท่านกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว จะมี Pop-up ของธนาคารกสิกรไทยให้กรอกรหัส Verified by VISA / MasterCard SecureCode ดังภาพ โดยก่อนที่จะกรอกรหัสดังกล่าวให้ท่านปฏิบัติ ดังนี้

 1. ตรวจสอบ “ข้อความยืนยันส่วนตัว” ที่ปรากฏบนหน้าจอว่าตรงตามที่ท่านได้กำหนดไว้ (ในขั้นตอนการลงทะเบียน) หรือไม่ หากพบว่าข้อความยืนยันส่วนตัวไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านยกเลิกการทำรายการ และแจ้งธนาคารทันที เนื่องจากเว็บเพจดังกล่าวอาจเป็นเว็บเพจปลอม (Phishing)
 2. คลิกที่สัญลักษณ์ "รูปแม่กุญแจ" ที่มุมขวาล่างของ browser เพื่อตรวจสอบข้อมูล Certificate ให้แน่ใจว่าเป็นเว็บไซต์ของธนาคารจริง หากพบว่าไม่ใช่ข้อมูล Certificate ของธนาคาร ขอให้ท่านยกเลิกการทำรายการ และแจ้งธนาคารทันที เนื่องจากเว็บเพจดังกล่าวอาจเป็นเว็บเพจปลอม (Phishing)

  cap
 3. หากกรอกรหัสผิดเกิน 3 ครั้ง รหัสจะถูกล็อค ขอให้ท่านติดต่อ K-Contact Center 0-2888-8888 เพื่อทำการปลดล็อครหัสผ่าน
   

 

การเปลี่ยนแปลง password Verified by VISA / MasterCard SecureCode

     ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง password ของ Verified by VISA / MasterCard SecureCode หรือข้อความยืนยัน
ส่วนตัว (PAM) / ข้อความยืนยันรหัสส่วนตัว (Personal Greeting)  ได้ตลอดเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com โดยไปที่ส่วน "แบบฟอร์มขอใช้บริการ" เลือก "Verified by VISA" / "MasterCard SecureCode" แล้วเลือก Edit your profile และหลังจากนั้นก็เปลี่ยน password หรือ PAM / Personal Greeting ของท่านได้ โดยข้อมูลจะได้รับการเปลี่ยนแปลงทันที

รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
สิทธิประโยชน์ของบริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode
 • เพิ่มความปลอดภัย ด้วยระบบการตรวจสอบ password ของ Verified by VISA / MasterCard SecureCode  ซึ่งท่านเป็น
  ผู้กำหนดขึ้นเอง เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นลักลอบใช้หมายเลขบัตรของท่านในการทำรายการทางอินเทอร์เน็ต
 • เสริมความมั่นใจ ด้วยการใช้ข้อความยืนยันส่วนตัว (PAM) / ข้อความยืนยันรหัสส่วนตัว (Personal Greeting)  ที่จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ในขณะที่ทำรายการ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้า e-Commerce ที่ลงทะเบียน
  กับ VISA / MasterCard อย่างถูกต้อง 
 • สมัครใช้บริการได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.kasikornbank.com โดย
  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882