บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดกสิกรไทย (KBank-MasterCard Credit Card )

อภิสิทธิ์ความสุขทั้งครอบครัว

จุดเด่น
ลักษณะเด่นของบริการ (บัตรคลาสสิก บัตรทอง บัตรไทเทเนียม และ บัตรแพลทินัม)
 • เป็นบัตรเครดิตแบบ Chip ตามมาตรฐานสากลเพิ่มความปลอดภัยจากการทุจริตบัตร พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษ ณ ร้านค้าพันธมิตร
 • สามารถสมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 5 ใบ
 • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน (ขึ้นอยู่กับวันที่ใช้จ่าย) กรณีชำระเต็มจำนวนเงินที่เรียกเก็บและชำระในเวลาที่กำหนด
 • สามารถเลือกชำระค่าใช้จ่ายเพียงบางส่วนแต่ต้องไม่น้อยกว่าขั้นต่ำร้อยละ 10 (และไม่น้อยกว่า 1,000 บาท) ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
 • สามารถใช้บัตรเครดิตกับร้านค้าที่มีเครื่องหมายรับบัตรเครดิตกสิกรไทยทั่วประเทศ และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์มาสเตอร์การ์ดทั่วประเทศและทั่วโลก
 • สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้สูงสุด 100% ของวงเงิน  ผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารและเครื่องเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย ATM POOL ทั่วประเทศ และเครือข่ายมาสเตอร์การ์ดเอทีเอ็มทั่วโลกจากเครื่องเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย Cirrus หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารสมาชิกของมาสเตอร์การ์ด  

      - Platinum – เบิกถอนได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อวัน

      - Gold – เบิกถอนได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อวัน

      - Classic – เบิกถอนได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อวัน

 • วงเงินพิเศษชั่วคราว กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ  
 • ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะคุ้มครองคู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 23 ปี ในวงเงินสูงสุดท่านละ 1 ล้านบาท สำหรับบัตรคลาสสิก, 2 ล้านบาทสำหรับบัตรไทเทเนียม และ ทอง, 8 ล้านบาทสำหรับบัตรแพลทินัม
 • รับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดพิเศษ และรายการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำตลอดทั้งปี
 • สามารถสะสมคะแนน KBank Rewards Point จากการชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย  เพื่อแลกรับเงินคืน,บัตรกำนัล หรือไมล์สะสม ROP, คะแนนสะสม Flyer Bonus,ของรางวัลในโครงการ Special Rewards ,แลกคะแนนสะมได้ทันที ณ จุดขาย Kbank Instant Rewards
 • บริการ KBank Smart Bill Pay – บริการหักชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ ผ่านบัญชีบัตรเครดิต
 • บริการ KBank Smart Pay – สิทธิประโยชน์ในการผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% กับร้านค้าชั้นนำมากมาย
 • บริการ K-mAlert – บริการแจ้งการใช้จ่ายบัตรเครดิตพร้อมวงเงินคงเหลือผ่านระบบ SMS
 • มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • ช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสะบาย เช่น K-Mobile Banking, K-Cyber Banking, ตัดบัญชีอัตโนมัติ , ชำระผ่านสาขาของธนาคาร และตัวแทนรับชำระเงิน
รายละเอียด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำหรับบัตรคลาสสิคต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนดังนี้
  • กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทแต่ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือนต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี 
  • กรณีมีรายการตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือน ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีแต่ไม่เกิน 80 ปี
 • สำหรับบัตรทอง
  • ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปและต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีแต่ไม่เกิน 80 ปี
 • สำหรับบัตรแพลทินัม
  • ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปและต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยต้องมีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีบัตรเสริมต้องมีอายุระหว่าง 15-80ปี
 
ประเภทบัตร/วงเงินบัตรเครดิต
 •  บัตรคลาสิก   วงเงินตั้งแต่ 30,000 บาท
 •  บัตรทอง        วงเงินตั้งแต่ 45,000 บาท
 •  บัตร Titanium วงเงินตั้งแต่ 30,000 บาท
 •  บัตรแพลทินัม  วงเงินตั้งแต่ 75,000 บาท

  

เอกสารที่ใช้สมัครบัตรเครดิต

เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก (เอกสารหลัก)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีไม่ปรากฏหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
 • สำเนา Passport, Visa และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย)

   เอกสารแสดงรายได้ กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท,ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

       - กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

       - กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด 6 เดือน ย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ KBank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี

  กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำและรายได้อื่นๆ

  • สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังและต่อเนื่องนับจากปัจจุบันรวม 3 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

       - กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

       - กรณียืนหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด 6 เดือน ย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ KBank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี

  กรณีเป็นข้าราชการบำนาญ

  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
  • สำเนาบัตรรับเงินบำนาญ หรือ ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ
  • สำเนา Bank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลังนับจากปัจจุบัน ที่แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีในแต่ละเดือน

  กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแสดง นายหน้าขายประกัน/ขายตรง

  • 50 ทวิ แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

  กรณีเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ
  • สำเนา Bank Statement (บัญชีหลักของกิจการ/ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ) ในนามส่วนบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

     กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บมจ.,บจก.,หจก.,หสน.)

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือนและ
  • สำเนาบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี (เฉพาะ บมจ.และบจก.) และ
  • สำเนา Bank Statement ในนามนิติบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

      กรณีเป็นเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนการค้าในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.,) คณะบุคคล

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ
  • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/ หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล และ
  • สำเนา Bank Statement ในนามห้างหุ้นส่วนสามัญหรือในนามคณะบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

     กรณีเป็นผู้มีเงินออม

  • สำเนา Bank Statement เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ใดๆ อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลังนับจากปัจจุบัน

     กรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดๆ ที่ยังไม่หมดอายุ

  • กรุณาส่งสำเนาหน้าบัตรเครดิตดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ
ผู้สมัครบัตรเสริม ต้องมีอายุตั้งแต่ 15ปีขึ้นไป เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
  • สำเนา Passport,Visa ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยุ่ในประเทศไทย)

 

หมายเหตุ ท่านมีสิทธิขอหนังสือชี้แจงผลการพิจารณาปฏิเสธสินเชื่อได้ ณ สาขาที่ท่านยื่นคำขอ หรือติดต่อได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888 พร้อมทั้งสามารถแจ้งความประสงค์ขอเอกสารประกอบการสมัครขอสินเชื่อคืนได้ที่ทุกสาขาของธนาคารกสิกรไทย ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการขอสินเชื่อ 

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย*
 • บริการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Rebate) โดยคำนวณเป็น % จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในแต่ละรอบบัญชีบัตรเครดิต และคืนเงินในรอบบัญชีนั้นทันที โดยไม่จำกัดยอดการใช้บัตรเครดิตขั้นต่ำ ในการได้รับสิทธิเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต 
 • % การคืนเงินจากยอดใช้จ่ายแบ่งตามกลุ่มประเภทร้านค้า (ตามที่ระบุในการเรียกเก็บ) ดังนี้
  • สถานบริการน้ำมัน  คืนเงิน 1.0%
  • ซูเปอร์มาร์เก็ต   คืนเงิน 1.0%
  • ร้านอาหาร    คืนเงิน 1.0%
  • ร้านค้า/ธุรกิจประเภทอื่นๆ คืนเงิน 0.25%

ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณเครดิตเงินคืนบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนี่ยมกสิกรไทย จากเดิม "1% ในหมวดสถานีบริการน้ำมัน, ร้านอาหาร, ซูเปอร์มาร์เก็ต และ 0.5% ในหมวดอื่นๆ" เป็น  "1% ในหมวดสถานีบริการน้ำมัน, ร้านอาหาร, ซูเปอร์มาร์เก็ต และ 0.25% ในหมวดอื่น" โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.60 เป็นต้นไป

 

เงื่อนไขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย

 • การคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่กับธนาคารเท่านั้น
 • เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจะคำนวณตาม Merchant Category Code (MCC) หรือรหัสประเภทร้านค้าที่ระบุมาเมื่อเรียกเก็บมายังธนาคาร เท่านั้น โดยจะไม่นับรวมรายการเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ รายการหักค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าอัตโนมัติผ่านบริการ KBank Smart Bill Pay ของธนาคารฯ
 • เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่คำนวณได้ จะแสดงและใช้ลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรฯ ของเดือนนั้นๆ
 • ไม่จำกัดยอดการใช้บัตรเครดิตขั้นต่ำ ในการได้รับสิทธิเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ในแต่ละรอบบัญชีบัตรเครดิต และไม่เกิน 500 บาท ในแต่ละกลุ่มประเภทร้านค้า (ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และประเภทอื่นๆ)
 • เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • รายการใช้บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทยที่นำมาคำนวณเงินคืน ได้แก่
 1. รายการซื้อสินค้าปกติ
 2. รายการซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ (KBank Smart Pay) โดยคืนเงินตามงวดที่เรียกเก็บ
 3. รายการชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติผ่านโครงการ KBank Smart Bill Pay ยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา หรือรายการอื่นๆที่ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากร้านค้า เป็นแบบค่าธรรมเนียมต่อรายการ (ถ้ามี)
 • รายการใช้บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทยที่ไม่นำมาคำนวณเงินคืน ได้แก่
  • รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
  • ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึง ค่าเบี้ยประกันโครงการ Credit Shield
  • รายการชำระค่าไฟฟ้า และค่าประปา (การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง) ผ่านโครงการ KBank Smart Bill Pay
  • ยอดการซื้อกองทุนทุกประเภท   
 • รายการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ KBank Smart Pay และรายการชำระค่าใช้จ่ายอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต  KBank Smart Bill Pay (ยกเว้น รายการหักค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า) จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในอัตรา 0.5%
 • กรณีที่มีรายการคืนเงิน หรือปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้บัตรฯ ที่ธนาคารได้คืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว และใช้ลดยอดค่าใช้จ่าย ธนาคารจะเรียกเก็บเงินคืนจากบัญชีบัตรเครดิตฯนั้น
 • รายการใช้จ่ายจากบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย จะไม่ได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point แต่ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์รวมทั้งรายการส่งเสริมการตลาด เช่น KBank Dining, KBank Smart Pay

* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรแพลทินัม **
 • บริการ Platinum Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง 0 2888 8889
 • สิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ เมื่อเดินทางไปต่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฟรี 2 ครั้งต่อปี/ ท่าน (การนับสิทธิ์จะนับสิทธิ์เป็นรายลูกค้า โดยถือเอาประเภทบัตรบุคคลธรรมดาสูงสุดที่ผู้ถือบัตรมีอยู่)

** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882