เงินฝากทวีทรัพย์ (Taweesup Special Fixed Deposit )

เก็บออมอย่างมีจุดมุ่งหมาย ฝากในจำนวนเท่าๆกันทุกเดือน รับดอกเบี้ยสูงกว่า....รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย สร้างอนาคตมั่นคงอย่างมั่นใจด้วยเงินฝากทวีทรัพย์
จุดเด่น
 • สามารถจัดสรรเงินออมได้อย่างสม่ำเสมอ ในจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือน
 • มีเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายตามเป้าหมาย เมื่อคุณฝากครบกำหนด 24 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยสูง และรับโบนัสเพิ่มอีก 2.50% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ เมื่อฝากครบกำหนด
 • ไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยที่คุณได้รับเมื่อครบกำหนด
รายละเอียด
 • นำฝากด้วยตัวเองผ่านสาขา หรือเลือกผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์โดยอัตโนมัติ คลิกที่นี่  เพื่อดูวิธีการหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์รูปแบบใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550
 • กรณีขาดฝากหรือฝากไม่ตรงเดือน ฝากไม่ครบตามจำนวน จะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด
  วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
  การเปิดบัญชี
  • เปิดบัญชีเงินฝากเดือนละ 1,000 -25,000 บาท โดยนำฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 24 เดือน
   
  เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ


  แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
  1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882