เงินฝากทวีทรัพย์ (Taweesup Special Fixed Deposit )

เก็บออมอย่างมีจุดมุ่งหมาย ฝากในจำนวนเท่าๆกันทุกเดือน รับดอกเบี้ยสูงกว่า....รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย สร้างอนาคตมั่นคงอย่างมั่นใจด้วยเงินฝากทวีทรัพย์
จุดเด่น
  • สามารถจัดสรรเงินออมได้อย่างสม่ำเสมอ ในจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือน
  • มีเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายตามเป้าหมาย เมื่อคุณฝากครบกำหนด 24 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ยสูง
  • ไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยที่คุณได้รับเมื่อครบกำหนด
รายละเอียด
  • นำฝากด้วยตัวเองผ่านสาขา หรือสมัครบริการนำฝากเงินอัตโนมัติด้วยการหักบัญชีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน  ระบบจะทำการหักเงินและนำฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ทุกวันที่ 5 ของเดือน หากระบบไม่สามารถหักเงินได้ในครั้งแรก จะหักเงินครั้งต่อไปวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือ วันสุดท้ายของเดือน (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดทำการธนาคาร) มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
  • เมื่อครบระยะเวลาการฝาก ลูกค้าสามารถปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) ณ สาขาใดของธนาคารก็ได้
  • กรณีขาดฝากหรือฝากไม่ตรงเดือน ฝากไม่ครบตามจำนวน จะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด
วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
การเปิดบัญชี
  • เปิดบัญชีเงินฝากเดือนละ 500 - 25,000 บาท โดยนำฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 24 เดือน
 
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882