ปี กำไรต่อหุ้น (บาท) เงินปันผล (บาท) อัตราการจ่าย เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
2557 17.77 4.00 22.51
2556 15.68 3.50 22.32
2555 13.56 3.00 22.12
2554 9.26 2.50 27.00
2553 7.78 2.50 32.14
2552 5.88 2.50 42.49
2551 6.19 2.00 32.33
2550 6.28 2.00 31.88
2549 5.77 1.75 30.55
2548 5.87 1.25 21.36
2547 6.49 1.00 15.45
2546 6.27 0.00 0.00
2545 2.84 0.00 0.00
2544 0.43 0.00 0.00
2543 0.54 0.00 0.00
2542 -30.10 0.00 0.00
2541 -24.37 0.00 0.00
2540 1.00 3.00 299.71
2539 14.83 6.00 40.46
2538 14.46 5.40 37.33
กำไรต่อหุ้นและเงินปันผล


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882